Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

 ‭(Piilotettu)‬ Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

SuVL 2/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa – tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet
SuVL 1/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehys)
SuVL 14/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strateginen pitkän aikavälin visio vauraasta, modernista, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
29
2019 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 20.11.2019 klo 12.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet E-asiat
3
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-274144
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Saapuneet jatkokirjelmät
4
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-274224
Ehdotus asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista
Jatkokirjelmä UJ 9/2019 vp - U 63/2017 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen sopimuksen tekemiseksi EU:n ja Japanin välillä PNR-tietojen siirtämistä ja käyttöä varten terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi (EU-Japani PNR-sopimus)
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 10/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
Asiantuntijakuuleminen
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
valtiovarainministeriö
professori
Päivi
Leino-Sandberg
työelämäprofessori
Vesa
Vihriälä
7
Muut asiat
- ​Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen illalliskutsu suurelle valiokunnalle to 21.11.2019 klo 18.00-20.30, Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11. Yhteiskuljetus illalliselle klo 17.40 Pikkuparlamentin edestä. 
- Eduskunnan suuren valiokunnan ja suomalaismeppien tapaaminen pe 22.11.2019 klo 8.30-10.00, Arkadia-sali.  
- LXII COSAC-kokous su 1. - ti 3.12.2019, Helsinki. Delegaatio: pj Hassi, vpj Mäkelä, ed. Hopsu, ed. Kiljunen, ed. Satonen ja ed. Ovaska. 
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 22.11.2019 klo 13.30 
Viimeksi julkaistu 2019-11-15 17:46:58

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 47/2019

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 47—51/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 28/2019 vp
Perjantai 15.11.2019 klo 13.32—15.21
SuVP 27/2019 vp
Perjantai 8.11.2019 klo 13.30—15.03
SuVP 26/2019 vp
Keskiviikko 6.11.2019 klo 12.30—13.43
SuVP 25/2019 vp
Perjantai 25.10.2019 klo 13.30—14.58
SuVP 24/2019 vp
Keskiviikko 23.10.2019 klo 13.00—13.53

 Puheenjohtaja

 

 

 1. varapuheenjohtaja

 

 

 2. varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Teresa Helenius, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2074

Kristina Hyrri, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2179

Hans Häyrynen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2043

Mia Nordlund, valiokuntakanslian sihteeri, Eduksi-järjestelmän
pääkäyttäjä, EU-puheenjohtajakauden projektipäällikkö
p. 09 432 2063

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, asiantuntija, eduskunnan Brysselin-toimisto
p. +32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, tiedottaja
p. 09 432 2482

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi