Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Talousvaliokunta

talousL.jpg

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

TaVM 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
TaVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta
TaVM 2/2019 vp
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018

 Uusimmat lausunnot

TaVL 9/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
TaVL 8/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
TaVL 7/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TaVE
36
2019 vp
Talousvaliokunta
Torstai 5.12.2019 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-272617
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta
Käsittelyn pohjana on keskiviikkona 4.12.2019 jaettu mietintöluonnos. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-273322
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-275036
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
Käsittelyn pohjana on keskiviikkona 4.12.2019 jaettu lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-278350
KAA 7/2019 vp TaV 05.12.2019 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-278343
KAA 7/2019 vp TaV 05.12.2019 lakimies Sami Hämäläinen, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277936
KAA 7/2019 vp TaV 05.12.2019 lakimies Sami Hämäläinen, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
/ taulukko /
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277931
KAA 7/2019 vp TaV 05.12.2019 erikoistutkija Tytti Kontula, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-278415
KAA 7/2019 vp TaV 05.12.2019 kaivosalan toimialapäällikkö Heino Vasara, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
liite
lakimies
Sami
Hämäläinen
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
erikoistutkija
Tytti
Kontula
Suomen ympäristökeskus
liite
kaivosalan toimialapäällikkö
Heino
Vasara
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
7
Toimenpidealoite pienten ydinreaktoreiden hyödyntämisen edistämisestä
Toimenpidealoite
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-278341
TPA 19/2019 vp TaV 05.12.2019 professori Juhani Hyvärinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Juhani
Hyvärinen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
liite
8
Muut asiat
Talousvaliokunnan delegaatio vakaus- ja kasvusopimuksen artiklan 13. mukaiseen kokoukseen 18.-19.2.2020. 
Singaporen kunniapääkonsuli Heikki Kyöstilän katsaus ajankohtaisiin asioihin Singaporen politiikassa ja taloudessa tiistaina 25.2.2020 klo 17.00 tai keskiviikkona 26.2.2020 klo 17.00. 
9
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Viimeksi julkaistu 2019-12-05 10:16:13

 Viikkosuunnitelma

Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 49/2019

 Kokoussuunnitelma

Talousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 49—51/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

TaVP 35/2019 vp
Keskiviikko 4.12.2019 klo 11.00—11.30
TaVP 34/2019 vp
Tiistai 3.12.2019 klo 12.15—13.20
TaVP 33/2019 vp
Perjantai 29.11.2019 klo 11.00—12.15
TaVP 32/2019 vp
Torstai 28.11.2019 klo 12.00—13.54
TaVP 31/2019 vp
Keskiviikko 27.11.2019 klo 11.00—12.50

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Teija Miller, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2088

Pinja Ikonen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7226

 Yhteystiedot

​Talousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2088
tav(at)eduskunta.fi