Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

TaVM 1/2019 vp
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2018
TaVM 43/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
TaVM 42/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

TaVL 4/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n LULUCF-asetuksen nojalla annettava rekisteriasetus sekä Suomen erillisjousto
TaVL 3/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen)
TaVL 2/2019 vp
Ilmastovuosikertomus 2019

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TaVE
17
2019 vp
Talousvaliokunta
Tiistai 22.10.2019 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Merkitään saapuneeksi. 
Käydään valmistava keskustelu. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
valtiovarainministeriö
talousjohtaja
Mika
Niemelä
työ- ja elinkeinoministeriö
johtokunnan neuvonantaja
Lauri
Kajanoja
Suomen Pankki
pääjohtaja
Niina
Kopola
Business Finland Oy
Tilastokeskus
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
5
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
valtiovarainministeriö
talousjohtaja
Mika
Niemelä
työ- ja elinkeinoministeriö
johtokunnan neuvonantaja
Lauri
Kajanoja
Suomen Pankki
pääjohtaja
Niina
Kopola
Business Finland Oy
Tilastokeskus
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 23.10.2019 klo 11.00. 
Viimeksi julkaistu 2019-10-18 13:47:13

 Viikkosuunnitelma

Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 43/2019

 Kokoussuunnitelma

Talousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 43—51/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

TaVP 14/2019 vp
Tiistai 15.10.2019 klo 12.00—14.00
TaVP 13/2019 vp
Perjantai 11.10.2019 klo 11.00—12.50
TaVP 12/2019 vp
Torstai 3.10.2019 klo 12.00—13.40
TaVP 11/2019 vp
Keskiviikko 2.10.2019 klo 11.00—12.30
TaVP 10/2019 vp
Perjantai 27.9.2019 klo 11.00—13.00

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Teija Miller, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2088

Pinja Ikonen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7226

 Yhteystiedot

​Talousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2088
tav(at)eduskunta.fi