Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

TaVM 43/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
TaVM 42/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
TaVM 41/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

TaVL 68/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
TaVL 69/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta
TaVL 70/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus)

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TaVE
3
2019 vp
Talousvaliokunta
Tiistai 18.6.2019 klo 15.15
1
Kokouksen avaus
2
Nimenhuuto
3
Päätösvaltaisuus
4
Valiokunnan puheenjohtajan vaali
5
Puheenjohtajan tehtävien vastaanotto
6
Valiokunnan varapuheenjohtajan vaali
7
Asiantuntijalausunnon julkisuus
Esityslistan liite EDK-2019-AK-255182
Velallisten_tuki_Laikko_060318_VAITIOLO.pdf
Talousvaliokunta on kokouksessaan 6.3.2018 asian HE 206/2017 vp käsittelyn yhteydessä todennut, että Velallisten tuki ry:n asiantuntijalausunto (TaVP 14/2018 vp A 7) on eduskunnan työjärjestyksen 43 a §:n 2 momentin nojalla pidettävä salassa. 
Valiokunnalle on 21.5.2019 osoitettu asiantuntijalausuntoa koskeva tietopyyntö. 
Päätetään asiakirjan julkisuudesta. 
8
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2018
Kertomus
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
9
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 
10
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2019. 
11
Valtioneuvoston selvitys: EY:n ja Venäjän hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyösopimuksen uusiminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254005
EY:n ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiasopimuksen uusiminen
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254006
Coreper IA item note
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254009
Komission ehdotus neuvoston päätökseksi koskien EY:n ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiasopimuksen uusimista
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254008
Neuvoston päätösluonnos koskien EY:n ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiasopimisen uusimista
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254010
EU:n tunnustamattomuuspolitiikasta koskien Krimiä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254007
Coreper IA item note
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
12
Valtioneuvoston selvitys: tiettyjen EU:n valtiontukisääntöjen voimassaolon jatkamisesta vuoden 2022 loppuun saakka
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254275
Luonnos komission asetukseksi ja tiedonannoksi tiettyjen EU:n valtiontukisääntöjen voimassaolon jatkamisesta vuoden 2022 loppuun saakka
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Eurooppa 2020 -strategia, Suomen kansallinen uudistusohjelma, kevät 2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253048
Eurooppa 2020 -strategia, Suomen kansallinen uudistusohjelma, kevät 2019
Asia on saapunut talousvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Luonnos komission tiedonannoksi sääntöjenvastaisen ja sisämarkkinoille soveltumattoman valtiontuen takaisinperinnästä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253382
Luonnos komission tiedonannoksi sääntöjenvastaisen ja sisämarkkinoille soveltumattoman valtiontuen takaisinperinnästä
Asia on saapunut talousvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2018
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254334
Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2018
Asia on saapunut talousvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252515
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Talousvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 35/2018 vp - E 125/2016 vp. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultavaksi: valtioneuvoston kanslia. 
17
Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Talousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 4/2019 vp - E 80/2017 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Talousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä E 80/2017 vp - EJ 5/2019 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta jatkokirjeen EJ 5/2019 vp sisällöstä valtioneuvoston vaitiolopyynnössään yksilöimin osin, koska muistio sisältää arvopaperilainsäädännön tarkoittamaa sisäpiiritietoa. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
18
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252843
U 32/2018 vp. -jatkokirje eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta
Talousvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä UJ 45/2018 vp - U 32/2018 vp. 
Merkitään tiedoksi. 
19
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Australian kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254231
EU-Australia vapaakauppasopimusneuvottelut; neuvottelujen eteneminen
Talousvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 2/2019 vp - E 87/2017. 
Merkitään tiedoksi. 
20
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Uuden-Seelannin kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254229
EU-Uusi-Seelanti vapaakauppasopimusneuvottelut; neuvottelujen eteneminen
Talousvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 3/2019 vp - E 88/2017 vp. 
Merkitään tiedoksi. 
21
Muut asiat
Valiokunnan tutustumismatka 
Talousvaliokunnan osallistuja YK:n ilmastokokouksessa Santiago de Chilessä 7.-14.12.2019 (yhteisdelegaatio YmV+TaV) 
22
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
23
Kokouksen päättäminen
Viimeksi julkaistu 2019-06-18 13:09:15

 Viikkosuunnitelma

Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 36/2019

 Kokoussuunnitelma

Talousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 36—50/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

TaVP 3/2019 vp
Tiistai 18.6.2019 klo 15.15—16.00
TaVP 2/2019 vp
Keskiviikko 12.6.2019 klo 10.00—11.00
TaVP 1/2019 vp
Torstai 2.5.2019 klo 15.00—15.04
TaVP 139/2018 vp
Tiistai 5.3.2019 klo 12.00—13.00
TaVP 138/2018 vp
Torstai 28.2.2019 klo 12.00—12.20

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Teija Miller, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2088

Pinja Ikonen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7226

 Yhteystiedot

​Talousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2088
tav(at)eduskunta.fi