Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta käsittelee muun muassa eduskunnalle annettavat hallituksen vuosikertomuksen, valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksen ja  puolue- ja vaalirahoituksen valvonnasta antamat kertomukset sekä finanssipolitiikan tarkastuksesta ja valvonnasta antamat erilliskertomukset, eduskunnan tilintarkastajien kertomukset sekä valmistelee valtion taloudenhoidon valvontaa koskevat asiat. Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle.

 Uusimmat mietinnöt

TrVM 11/2018 vp
Hallituksen vuosikertomus 2017
TrVM 10/2018 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018
TrVM 9/2018 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 2015—2018

 Uusimmat lausunnot

TrVL 15/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen
TrVL 14/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisiä asiakysymyksiä; tilannekatsaus
TrVL 13/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2017 vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2017 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TrVE
3
2019 vp
Tarkastusvaliokunta
Torstai 5.9.2019 klo 12.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253353
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253354
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 2 Tilinpäätöslaskelmat
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253355
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253356
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 4 Valtion yhtiöomistus, liikelaitokset ja talousarvion ulkopuoliset rahastot
Valiokunnan lausunto
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, puolustusvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, tiedusteluvalvontavaliokuntaan, tulevaisuusvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunnon määräaika: 27.9.2019. 
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 2/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
4
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Päätetään yhdistää tämän asian käsittely asian K 3/2019 vp käsittelyyn. 
5
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
Kertomus
Esityslistan liite EDK-2019-AK-257341
K_5_2019_Ek_kanslian_toimintakertomus2018.pdf
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
6
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
Kertomus
Esityslistan liite EDK-2019-AK-257342
K_6_2019_VTV_Tilinpaatos_2018.pdf
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
7
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
Kertomus
Esityslistan liite EDK-2019-AK-257343
K_7_2019_UPI_tilinpaatos_toimintakertomus_2018.pdf
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
8
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018
Kertomus
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
9
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2019. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Saate
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252515
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Perusmuistio
Tarkastusvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 35/2018 vp - E 125/2016 vp. 
Merkitään tiedoksi. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Eurooppa 2020 -strategia, Suomen kansallinen uudistusohjelma, kevät 2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253048
Eurooppa 2020 -strategia, Suomen kansallinen uudistusohjelma, kevät 2019
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
12
Valiokunnalle saapuneet e-julkaisut
Merkitään tiedoksi Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset: 
- 5/2019 Poliisin liikennevalvonta 
- 6/2019 Digitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa 
- 7/2019 Yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalosointi 
- 9/2019 Ohjauksen vaikutus ensihoitopalvelun toimivuuteen 
- 10/2019 Viranomaisyhteistyö harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalveluissa 
13
Muut asiat
14
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on 11.9.2019 klo 11.30. 
Viimeksi julkaistu 2019-08-22 10:25:18

 Viikkosuunnitelma

Tarkastusvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 36/2019

 Kokoussuunnitelmat

Tarkastusvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 36—50/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

TrVP 2/2019 vp
Tiistai 18.6.2019 klo 15.15—15.20
TrVP 1/2019 vp
Torstai 2.5.2019 klo 15.00—15.05
TrVP 102/2018 vp
Tiistai 26.2.2019 klo 12.30—13.15
TrVP 101/2018 vp
Keskiviikko 20.2.2019 klo 11.30—12.30
TrVP 100/2018 vp
Tiistai 19.2.2019 klo 12.30—13.30

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Nora Grönholm, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 3303, 050 594 2423

​Heidi Silvennoinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 3310, 050 5920267

Arto Mäkelä, ylitarkastaja
p. 09 432 3314,  050 594 2421

Ulla Taari, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2094

Stina Nurmikoski, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2076

 Yhteystiedot

​Tarkastusvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2094
trv(at)eduskunta.fi