Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tiedusteluvalvontavaliokunta

Tiedusteluvalvontavaliokunta

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävänä on toimia siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan parlamentaarisena valvojana. Valiokunta toimii lisäksi suojelupoliisin muun toiminnan parlamentaarisena valvojana.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tulee parlamentaarista valvontatehtäväänsä hoitaessaan valvoa tiedustelutoiminnan asianmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, seurata ja arvioida tiedustelutoiminnan painopisteitä, seurata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa, käsitellä valmistelevasti tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomukset ja käsitellä tiedusteluvalvontavaltuutetun valvontahavainnot.

Tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle, jos valiokunta katsoo asian merkityksen sitä vaativan.

Tiedusteluvalvontavaliokunta osallistuu tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittämiseen lausumalla mielipiteensä asiasta valtioneuvostolle.

​Tiedusteluvalvontavaliokunnan asettaminen

Tiedusteluvalvontavaliokunta asetetaan sen jälkeen, kun valtioneuvosto on eduskuntavaalien jälkeen tullut nimitetyksi, jollei eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta toisin päätä. Tiedusteluvalvontavaliokunnassa on 11 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, onko henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 5 §:ssä tarkoitetussa suojelupoliisin toiminnallisessa tietojärjestelmässä tietoja asianomaisesta kansanedustajasta.

Tietosuojavaltuutettu saattaa pyynnön tehneen kansanedustajan, hänen edustamansa eduskuntaryhmän puheenjohtajan ja eduskunnan pääsihteerin tietoon havaintonsa tietojärjestelmän sisältämien kansanedustajaa koskevien tietojen olemassaolosta.

 Uusimmat lausunnot

TiVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018

 Kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TiVE
6
2019 vp
Tiedusteluvalvontavaliokunta
Perjantai 25.10.2019 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Ajankohtaisia asioita tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnasta
Valiokunnan oma asia
O 40/2019 vp
Valiokunnassa on kuultavana: 
tiedusteluvalvontavaltuutettu
Kimmo
Hakonen
tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto
Päätetään tiedusteluvalvontavaltuutetun asiantuntijalausunnon julkisuudesta. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 5.11.2019 kello 8.15. 
Viimeksi julkaistu 2019-10-22 12:41:40

 Viikkosuunnitelma

Tiedusteluvalvontavaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 43/2019

 Kokoussuunnitelma

Tiedusteluvalvontavaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 43—48/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

TiVP 5/2019 vp
Tiistai 22.10.2019 klo 8.15—9.55
TiVP 4/2019 vp
Perjantai 18.10.2019 klo 14.00—15.01
TiVP 3/2019 vp
Tiistai 15.10.2019 klo 8.15—10.01
TiVP 2/2019 vp
Perjantai 27.9.2019 klo 8.10—9.32
TiVP 1/2019 vp
Keskiviikko 26.6.2019 klo 16.15—16.58

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Sami Manninen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2044

 Yhteystiedot

​Tiedusteluvalvontavaliokunta
00102 EDUSKUNTA
tiv(at)eduskunta.fi