Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tiedusteluvalvontavaliokunta

Tiedusteluvalvontavaliokunta

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävänä on toimia siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan parlamentaarisena valvojana. Valiokunta toimii lisäksi suojelupoliisin muun toiminnan parlamentaarisena valvojana.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tulee parlamentaarista valvontatehtäväänsä hoitaessaan valvoa tiedustelutoiminnan asianmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, seurata ja arvioida tiedustelutoiminnan painopisteitä, seurata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa, käsitellä valmistelevasti tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomukset ja käsitellä tiedusteluvalvontavaltuutetun valvontahavainnot.

Tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle, jos valiokunta katsoo asian merkityksen sitä vaativan.

Tiedusteluvalvontavaliokunta osallistuu tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittämiseen lausumalla mielipiteensä asiasta valtioneuvostolle.

​Tiedusteluvalvontavaliokunnan asettaminen

Tiedusteluvalvontavaliokunta asetetaan sen jälkeen, kun valtioneuvosto on eduskuntavaalien jälkeen tullut nimitetyksi, jollei eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta toisin päätä. Tiedusteluvalvontavaliokunnassa on 11 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, onko henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 5 §:ssä tarkoitetussa suojelupoliisin toiminnallisessa tietojärjestelmässä tietoja asianomaisesta kansanedustajasta.

Tietosuojavaltuutettu saattaa pyynnön tehneen kansanedustajan, hänen edustamansa eduskuntaryhmän puheenjohtajan ja eduskunnan pääsihteerin tietoon havaintonsa tietojärjestelmän sisältämien kansanedustajaa koskevien tietojen olemassaolosta.

 Uusimmat lausunnot

TiVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018

 Kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TiVE
14
2019 vp
Tiedusteluvalvontavaliokunta
Perjantai 13.12.2019 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Ajankohtaisia asioita siviilitiedustelusta
Valiokunnan oma asia
O 39/2019 vp
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
valtioneuvoston turvallisuusjohtaja
Ahti
Kurvinen
valtioneuvoston kanslia
kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja
Petri
Knape
sisäministeriö
päällikkö, poliisineuvos
Antti
Pelttari
suojelupoliisi
Päätetään asiantuntijalausuntojen julkisuudesta. 
4
Ajankohtaisia asioita sotilastiedustelusta
Valiokunnan oma asia
O 38/2019 vp
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
valtioneuvoston turvallisuusjohtaja
Ahti
Kurvinen
valtioneuvoston kanslia
neuvotteleva virkamies
Harri
Ohra-aho
puolustusministeriö
tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri
Pekka
Toveri
Pääesikunta
Päätetään asiantuntijalausuntojen julkisuudesta. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Viimeksi julkaistu 2019-12-12 10:48:00

 Viikkosuunnitelma

Tiedusteluvalvontavaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 50/2019

 Kokoussuunnitelma

Tiedusteluvalvontavaliokunta
Kokoussuunnitelma viikolle 50/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

TiVP 13/2019 vp
Perjantai 29.11.2019 klo 14.00—14.45
TiVP 12/2019 vp
Tiistai 26.11.2019 klo 8.15—9.37
TiVP 11/2019 vp
Perjantai 22.11.2019 klo 14.00—15.16
TiVP 10/2019 vp
Tiistai 19.11.2019 klo 8.15—9.55
TiVP 9/2019 vp
Tiistai 12.11.2019 klo 8.15—9.20

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Sami Manninen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2044

 Yhteystiedot

​Tiedusteluvalvontavaliokunta
00102 EDUSKUNTA
tiv(at)eduskunta.fi