Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valtiovarainvaliokunta

​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä julkisen talouden suunnitelma, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

VaVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta
VaVM 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi
VaVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

VaVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
VaVL 15/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta
VaVL 14/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
VaVE
14
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 18.10.2019 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtiovarainvaliokunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen kestävän kehityksen toimikuntaan
Kestävän kehityksen toimikuntaan ehdotetaan edustajaksi pj. Johannes Koskinen ja varaedustajaksi ed. Ville Vähämäki. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-262590
Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävä talousarvioväline
Käydään valmistava keskustelu. 
5
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Valtioneuvoston selonteko
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265703
VNS 2/2019 vp VaV 18.10.2019 pääekonomisti Patrizio Lainá, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto
Yhteiskäsittely: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
johtokunnan neuvonantaja
Lauri
Kajanoja
Suomen Pankki
Talouspolitiikan arviointineuvosto
pääekonomisti
Patrizio
Lainá
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
liite
6
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
johtokunnan neuvonantaja
Lauri
Kajanoja
Suomen Pankki
Talouspolitiikan arviointineuvosto
pääekonomisti
Patrizio
Lainá
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
liite
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 22.10.2019 klo 12.00. 
Viimeksi julkaistu 2019-10-16 10:17:03

 Viikkosuunnitelma

Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 42/2019

 Kokoussuunnitelmat

Valtiovarainvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 42—50/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

VaVP 11/2019 vp
Tiistai 8.10.2019 klo 10.00—11.32
VaVP 10/2019 vp
Perjantai 27.9.2019 klo 11.30—11.40
VaVP 9/2019 vp
Perjantai 20.9.2019 klo 11.30—12.34
VaVP 8/2019 vp
Perjantai 13.9.2019 klo 11.30—12.25
VaVP 7/2019 vp
Perjantai 6.9.2019 klo 11.30—12.00

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Hellevi Ikävalko, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
VaV, SitJ, LiJ ja KutJ
p. 09 432 2100, 050 550 7490

Ilkka Lahti, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
VeJ
p. 09 432 2070, 050 326 2790

Mari Nuutila, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
HtJ, MaJ, AyJ
p. 09 432 2056, 050 594 2428 

Tanja Nurmi, tutkija
valiokunnan apulaissihteeri
TeJ
p. 09 432 2183, 050 345 1616

Kaisa Iso-Sipilä, valiokuntakanslian sihteeri
SitJ, MaJ, LiJ, KutJ, AyJ
p. 09 432 2053

Sara Kuitunen, valiokuntakanslian sihteeri
VaV, VeJ, TeJ
p. 09 432 2045

Sanna Turpeinen, valiokuntakanslian sihteeri
HtJ
p. 09 432 2103

Pekka Kääriäinen, valiokunta-avustaja
kokoustekniset tehtävät: VaV ja jaostot
p. 09 432 2050

 Yhteystiedot

​Valtiovarainvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2045
vav(at)eduskunta.fi