Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valtiovarainvaliokunta

IMG_7882kr_Valtiovarain.jpg

​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä valtiontalouden kehykset, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

VaVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
VaVM 39/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksi
VaVM 38/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

VaVL 15/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta
VaVL 14/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
VaVL 13/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (asetus EU:n talousarvion suojaamisesta oikeusvaltiopuutteilta)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
VaVE
6
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Keskiviikko 26.6.2019 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Lisäselvitys EDK-2019-AK-256309
HE 5/2019 vp VaV 26.06.2019 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Lisätalousarvioaloitteet LTA 1-9/2019 vp ovat saapuneet valiokuntaan. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Kansaneläkelaitos
liite
Esitellään mietintöluonnos. 
Pääluokat 23 ja 24, 26-33 sekä 35 
Osastot 11-13 sekä 15 
Yleisperustelut 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2020 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2020 (budjetti; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 3/2019 varainhoitovuodelle 2019; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 2/2019 ja 4/2019 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2019
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-selvitys
Yhteiskäsittely: 
Valiokunnassa on kuultavana: 
klo 10.30
erityisasiantuntija
Vesa
Kulmala
valtiovarainministeriö
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Hyväksytään valiokunnan kannanotto: 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (arvonlisävero- ja valmisteverodirektiivin muuttaminen unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa on kuultavana: 
klo 10.40
neuvotteleva virkamies
Risto
Sakki
valtiovarainministeriö
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Hyväksytään valiokunnan kannanotto: 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 6.9.2019 klo 11.30. 
Viimeksi julkaistu 2019-06-26 09:16:28

 Viikkosuunnitelma

Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 26/2019

 Kokoussuunnitelmat

Valtiovarainvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikolle 26/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

VaVP 4/2019 vp
Tiistai 18.6.2019 klo 15.15—15.25
VaVP 3/2019 vp
Keskiviikko 12.6.2019 klo 10.00—11.00
VaVP 2/2019 vp
Perjantai 10.5.2019 klo 11.30—12.09
VaVP 1/2019 vp
Torstai 2.5.2019 klo 15.00—15.07
VaVP 76/2018 vp
Perjantai 15.3.2019 klo 11.30—11.40

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Hellevi Ikävalko, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
VaV, SitJ, LiJ ja KutJ
p. 09 432 2100, 050 550 7490

Mari Nuutila, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
HtJ, MaJ, AyJ
p. 09 432 2056, 050 594 2428 

Maarit Pekkanen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri 
VeJ 
p. 09 432 2055, 050 381 9442 

Tanja Nurmi, tutkija
valiokunnan apulaissihteeri
TeJ
p. 09 432 2183, 050 345 1616

Kaisa Iso-Sipilä, valiokuntakanslian sihteeri
SitJ, MaJ, LiJ, KutJ, AyJ
p. 09 432 2053

Sara Kuitunen, valiokuntakanslian sihteeri
VaV, VeJ, TeJ
p. 09 432 2045

Sanna Turpeinen, valiokuntakanslian sihteeri
HtJ
p. 09 432 2103

Pekka Kääriäinen, valiokunta-avustaja
kokoustekniset tehtävät: VaV ja jaostot
p. 09 432 2050

 Yhteystiedot

​Valtiovarainvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2045
vav(at)eduskunta.fi