Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Verojaosto

​Verojaosto

Verojaosto käsittelee verolainsäädännön lisäksi valtion lainanottoa koskevat asiat sekä talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset ja muut budjettitaloutta koskevat asiat valtiovarainministeriön hallinnonalalta.  Kuntataloutta koskevat asiat käsittelee kuitenkin kunta- ja terveysjaosto.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
VeJE
8
2019 vp
Verojaosto
Tiistai 22.10.2019 klo 10.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Jaostossa ovat kuultavina: 
tutkimusohjaaja
Seppo
Kari
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Keskuskauppakamari
Suomen Yrittäjät ry
Veronmaksajain Keskusliitto ry
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Jaostossa ovat kuultavina: 
hallitussihteeri
Perttu
Wasenius
puolustusministeriö
sisäministeriö
kulttuuriasiainneuvos
Päivi
Salonen
opetus- ja kulttuuriministeriö
osastonjohtaja
Mikko
Härö
Museovirasto
lakimies
Juha
Maaperä
Museovirasto
Senaatti-kiinteistöt
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Jaostossa on kuultavana: 
klo 11.00
työ- ja elinkeinoministeriö
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on 
Viimeksi julkaistu 2019-10-18 16:07:16

 Puheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Lisäjäsenet

 

 

 Virkamiehet

Ilkka Lahti, valiokuntaneuvos
p. 09 432 2070, 050 326 2790

Sara Kuitunen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2045

Pekka Kääriäinen, valiokunta-avustaja
kokoustekniset tehtävät: VaV ja jaostot
p. 09 432 2050