Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

YmVM 22/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
YmVM 21/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta
YmVM 20/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

YmVL 55/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Aloite uudesta laaja-alaisesta kansainvälisestä ympäristöalan sopimuksesta (Global Pact for the Environment)
YmVL 54/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta IMOn alusten polttoaineen kulutusta koskevan tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi
YmVL 51/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen EU:n ilmastopolitiikkaan

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
YmVE
3
2019 vp
Ympäristövaliokunta
Keskiviikko 19.6.2019 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultavaksi: YM. 
4
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2019. 
5
Vierailukutsut
6
Muut asiat
- EU-puheenjohtajakauden Ilmastonmuutoskonferenssi 6.-7.10.2019 
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 25.6.2019 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2019-06-18 16:25:09

 Viikkosuunnitelma

Ympäristövaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 33/2019

 Kokoussuunnitelma

Ympäristövaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 28—44/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

YmVP 3/2019 vp
Keskiviikko 19.6.2019 klo 9.30—9.55
YmVP 2/2019 vp
Tiistai 18.6.2019 klo 14.30—15.00
YmVP 1/2019 vp
Torstai 2.5.2019 klo 14.20—14.27
YmVP 123/2018 vp
Perjantai 1.3.2019 klo 9.30—10.00
YmVP 122/2018 vp
Tiistai 26.2.2019 klo 10.00—11.37

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Marja Ekroos, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2089, 050 550 7541

Marja Lahtinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2081, 050 303 1632

Jaana Pesonen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2090

Sari Urjansson, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7234

 Yhteystiedot

​Ympäristövaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2090
ymv(at)eduskunta.fi