Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

YmVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta
YmVM 22/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
YmVM 21/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

YmVL 2/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (pakokaasupäästöjä koskevan asetuksen muuttaminen RDE-päästötestin suhteen)
YmVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
YmVL 55/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Aloite uudesta laaja-alaisesta kansainvälisestä ympäristöalan sopimuksesta (Global Pact for the Environment)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
YmVE
20
2019 vp
Ympäristövaliokunta
Keskiviikko 16.10.2019 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Jäsenen nimeäminen kestävän kehityksen toimikuntaan
Esityslistan liite EDK-2019-AK-265671
Kestävän kehityksen toimikunta.pdf
- Kestävän kehityksen toimikuntaan nimettäneen varsinaiseksi jäseneksi ed. Talvitie ja varajäseneksi ed. Kivelä 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultaviksi: YM, STM, ARA, Suomen Kiinteistöliitto ry, Asumisterveysliitto AsTE ry, Suomen Omakotiliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Motiva Oy. 
5
Ilmastovuosikertomus 2019
Kertomus
Valiokunnan lausunto
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 2/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätetään lisäasiantuntijoista. Kutsutaan kuultaviksi: YM, SITRA, VTT, VATT, Climate Leadership Council, EK, MTK, SLL. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266159
HE 29/2019 vp YmV 16.10.2019 projektijohtaja Janne Peljo, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-266160
HE 29/2019 vp YmV 16.10.2019 projektijohtaja Janne Peljo, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266162
HE 29/2019 vp YmV 16.10.2019 johtava tutkija, tutkimusohjaaja Marita Laukkanen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265709
HE 29/2019 vp YmV 16.10.2019 tutkimusprofessori Kristiina Regina, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-265710
HE 29/2019 vp YmV 16.10.2019 tutkimusprofessori Kristiina Regina, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265348
HE 29/2019 vp YmV 16.10.2019 edunvalvontajohtaja Hanna Ekman, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266027
HE 29/2019 vp YmV 16.10.2019 founder Antero Vartia, Compensate Foundation Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-266028
HE 29/2019 vp YmV 16.10.2019 founder Antero Vartia, Compensate Foundation Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266036
HE 29/2019 vp YmV 16.10.2019 ohjelmapäällikkö Jussi Nikula, WWF Suomi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-266037
HE 29/2019 vp YmV 16.10.2019 ohjelmapäällikkö Jussi Nikula, WWF Suomi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265755
HE 29/2019 vp YmV 16.10.2019 Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
Ilmastotoimet 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
projektijohtaja
Janne
Peljo
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
liite
johtava tutkija, tutkimusohjaaja
Marita
Laukkanen
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
liite
tutkimusprofessori
Kristiina
Regina
Luonnonvarakeskus
liite
edunvalvontajohtaja
Hanna
Ekman
Energiateollisuus ry
liite
founder
Antero
Vartia
Compensate Foundation
liite
ohjelmapäällikkö
Jussi
Nikula
WWF Suomi
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen ilmastopaneeli
liite
Asiantuntijakuuleminen jatkuu torstaina 17.10.2019 klo 10.00. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 17.10.2019 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2019-10-16 12:22:39

 Viikkosuunnitelma

Ympäristövaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 42/2019

 Kokoussuunnitelma

Ympäristövaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 42—49/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

YmVP 19/2019 vp
Tiistai 15.10.2019 klo 10.00—11.58
YmVP 18/2019 vp
Tiistai 8.10.2019 klo 10.00—11.40
YmVP 17/2019 vp
Perjantai 4.10.2019 klo 9.30—10.55
YmVP 16/2019 vp
Torstai 3.10.2019 klo 10.00—11.34
YmVP 15/2019 vp
Keskiviikko 2.10.2019 klo 9.30—10.22

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Marja Ekroos, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2089, 050 550 7541

Marja Lahtinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2081, 050 303 1632

Jaana Pesonen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2090

Sari Urjansson, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7234

 Yhteystiedot

​Ympäristövaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2090
ymv(at)eduskunta.fi