Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kansalaisaloitteet

 Uusimmat kansalaisaloitteet

KAA 7/2019 vp
Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi
KAA 6/2019 vp
Dieselautojen käyttövoimaveron poisto
KAA 5/2019 vp
Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus
KAA 4/2019 vp
Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa
KAA 3/2019 vp
Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä
KAA 2/2019 vp
Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018
KAA 1/2019 vp
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
KAA 6/2018 vp
Perintö- ja lahjaverosta luopuminen
KAA 5/2018 vp
Maksuton toisen asteen koulutus kaikille
KAA 4/2018 vp
Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu.
KAA 3/2018 vp
Kumotaan HE 124/2017 vp
KAA 2/2018 vp
Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen
KAA 1/2018 vp
Kansanedustajien sopeutumiseläke poistettava
KAA 4/2017 vp
Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen
KAA 3/2017 vp
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
KAA 2/2017 vp
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
KAA 1/2017 vp
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
KAA 4/2016 vp
Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi
KAA 3/2016 vp
Äitiyslaki
KAA 2/2016 vp
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
KAA 1/2016 vp
Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa
KAA 5/2015 vp
Nollasopimusten kieltäminen lailla
KAA 4/2015 vp
Rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkoittaminen
KAA 3/2015 vp
Kansalaisaloite lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamisesta
KAA 2/2015 vp
Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä

 ‭(Piilotettu)‬ Käsitellyt kansalaisaloitteet

 Kansalaisaloite, KAA

​Vähintään 50 000 äänioikeutetun Suomen kansalaisen tekemä aloite, joka sisältää ehdotukset lain säätämisestä.

Kansalaisaloite sisältää lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä sekä ehdotuksen perustelut. (Kansalaisaloitelaki 12/2012, 4 §)

Huom. Ennen valtiopäiviä 2015 eduskunnan käsittelyyn otetut kansalaisaloitteet on merkitty tunnuksella M, ei KAA.