Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kirjalliset kysymykset

​Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 80/2019 vp
Kirjallinen kysymys kuntien käytännöstä ohjata toimeentulotukiasiakkaita ensisijaisesti seurakuntien ruoka-avun piiriin
KK 77/2019 vp
Kirjallinen kysymys uskonnollisen vakaumuksen aitouden arvioinnista
KK 76/2019 vp
Kirjallinen kysymys reseptilääkkeiden käyttäjiltä perittävän 50 euron alkuomavastuun poistamisesta
KK 75/2019 vp
Kirjallinen kysymys taantuneiden vesilintulajien metsästyksen rajoittamisesta
KK 74/2019 vp
Kirjallinen kysymys perhesuhteista työasuntovähennyksessä
KK 73/2019 vp
Kirjallinen kysymys puheterapeuttien koulutusohjelman aloittamisesta Itä-Suomen yliopistossa
KK 72/2019 vp
Kirjallinen kysymys urheilukilpailujen palkintojen ilmoittamisen ja verovelvollisuuden alarajasta
KK 71/2019 vp
Kirjallinen kysymys al-Holin leiriltä palaajista
KK 70/2019 vp
Kirjallinen kysymys meripelastusseuran toiminnan turvaamisesta ja vesiliikenteen turvallisuuden edistämisestä
KK 69/2019 vp
Kirjallinen kysymys nuorten omaishoivaajien tunnistamisesta, tavoittamisesta ja tukemisesta
KK 68/2019 vp
Kirjallinen kysymys viittomakielen opetuksesta lapsille äidinkielenä
KK 67/2019 vp
Kirjallinen kysymys vieraannuttamisen tunnistamisesta ja varhaisesta puuttumisesta
KK 66/2019 vp
Kirjallinen kysymys sähkönsiirron korkeaan hintatasoon puuttumisesta
KK 65/2019 vp
Kirjallinen kysymys Rauman henkilöjunaliikenteen aloittamisesta
KK 64/2019 vp
Kirjallinen kysymys rahapeliongelmaisten aseman parantamisesta
KK 63/2019 vp
Kirjallinen kysymys Veikkauksen toiminnan tarkastelusta
KK 62/2019 vp
Kirjallinen kysymys veneilyturvallisuuden lisäämisestä
KK 61/2019 vp
Kirjallinen kysymys ulkomaille lähtevistä rahansiirroista
KK 60/2019 vp
Kirjallinen kysymys aistiesteettömyyden tunnistamisesta ja toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
KK 59/2019 vp
Kirjallinen kysymys kotitalousvähennyksen kehittämisestä
KK 58/2019 vp
Kirjallinen kysymys Torniojoen lohen kalakuolemien syyn selvittämisestä
KK 57/2019 vp
Kirjallinen kysymys saamelaiskäräjien toiminnasta
KK 56/2019 vp
Kirjallinen kysymys kuukautissuojien verotuksesta
KK 55/2019 vp
Kirjallinen kysymys sähköpyörien pakollisista liikennevakuutuksista
KK 54/2019 vp
Kirjallinen kysymys lääkkeiden saatavuudesta
KK 53/2019 vp
Kirjallinen kysymys Tornionjoen lohikuolemien syyn selvittämisestä
KK 52/2019 vp
Kirjallinen kysymys nopeusrajoituksen ilmoittamisesta automaattisen nopeusvalvonnan yhteydessä sekä liikenneturvallisuuden parantamisesta
KK 51/2019 vp
Kirjallinen kysymys sähköpotkulautojen turvallisuudesta
KK 50/2019 vp
Kirjallinen kysymys kaikkien luonnollisten ja oikeushenkilöiden lakiin perustuvasta velvollisuudesta tehdä tilitys hallinnassaan olleista toisen varoista
KK 49/2019 vp
Kirjallinen kysymys vanhusten ja pitkäaikaishoidossa olevien asiakkaiden ulkoiluttamisen toteutumisesta
KK 48/2019 vp
Kirjallinen kysymys Valamon omavalmisteisen ehtoollisjuoman käytöstä
KK 47/2019 vp
Kirjallinen kysymys kilpailupalkintojen ilmoittamisvelvollisuuden tilasta
KK 46/2019 vp
Kirjallinen kysymys Saimaan verkkokalastuskiellon jatkamisesta elokuun loppuun
KK 45/2019 vp
Kirjallinen kysymys hallituksen toimenpiteistä viranomaisten maalittamiseen puuttumiseksi
KK 44/2019 vp
Kirjallinen kysymys ammattiin opiskelevien nuorten maksuvaikeuksista opintolainan takaisinmaksussa
KK 43/2019 vp
Kirjallinen kysymys uuden aselain ohjeistuksesta
KK 42/2019 vp
Kirjallinen kysymys sotaorpojen kuntoutuksesta
KK 41/2019 vp
Kirjallinen kysymys tekniikan alan yliopistojen yhteistyön turvaamisesta
KK 40/2019 vp
Kirjallinen kysymys Itämeren ja Suomenlahden rehevöitymisen ehkäisemisestä
KK 39/2019 vp
Kirjallinen kysymys Tenojoen kalastuslupien myynnin laillisuudesta
KK 38/2019 vp
Kirjallinen kysymys hoiva-alojen koulutuksen laadun varmistamisesta ja hoitajamitoituksen korotuksen käytännön toteutuksesta
KK 37/2019 vp
Kirjallinen kysymys eläinten laittomaan verkkokauppaan puuttumisesta
KK 36/2019 vp
Kirjallinen kysymys kissojen tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä
KK 35/2019 vp
Kirjallinen kysymys vieraslajien kitkemisestä teiden varsilta
KK 34/2019 vp
Kirjallinen kysymys rahanpesulainsäädännön aiheuttamasta taakasta mikroyrityksille
KK 33/2019 vp
Kirjallinen kysymys Kiteen sahan sulkemisesta ja Pohjois-Karjalan työllisyystilanteesta
KK 32/2019 vp
Kirjallinen kysymys virallisesta anteeksipyynnöstä pakkosteriloinnin uhreille
KK 31/2019 vp
Kirjallinen kysymys alkoholiverotuksesta
KK 30/2019 vp
Kirjallinen kysymys keliakiakorvauksen palauttamisesta ja tilanteen selvittämisestä
KK 29/2019 vp
Kirjallinen kysymys vähemmistöomistajien asemasta Aiko Academy Oy:n koulutuksissa

 Kirjallinen kysymys, KK

​Kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.