Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kirjalliset kysymykset

Kirjalliset kysymykset

Kirjallinen kysymys on kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 379/2019 vp
Kirjallinen kysymys FASD-lasten ja -nuorten auttamisesta ja tukemisesta
KK 378/2019 vp
Kirjallinen kysymys yksin elävien määrän kasvusta Suomessa ja hallituksen toimista yksin asuvien kotitalouksien kokonaistilanteen kohentamiseksi
KK 376/2019 vp
Kirjallinen kysymys katsomustiedon opetuksesta
KK 375/2019 vp
Kirjallinen kysymys ulkoministerin toiminnasta liittyen al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten Suomeen tuonnin suunnittelemiseen sekä ulkoministeriön johtamiseen ja työilmapiiriin
KK 374/2019 vp
Kirjallinen kysymys ääriliikkeiden tilaisuuksista itsenäisyyspäivänä
KK 373/2019 vp
Kirjallinen kysymys ulkoministeri Haaviston toiminnasta
KK 372/2019 vp
Kirjallinen kysymys tutkinnonantoluvan myöntämisestä Stadin ammatti- ja aikuisopistolle kasvatus- ja ohjausalan perustutkintokoulutukseen
KK 371/2019 vp
Kirjallinen kysymys Kelan toiminnasta toimeentulotukiasiassa
KK 370/2019 vp
Kirjallinen kysymys vanginvartijoiden työturvallisuudesta
KK 369/2019 vp
Kirjallinen kysymys Suomen liittymisestä Instex-järjestelmään
KK 368/2019 vp
Kirjallinen kysymys ulkoministerin toiminnasta al-Holin suomalaisten lapsien kotiuttamisessa
KK 367/2019 vp
Kirjallinen kysymys korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen riittävästä rahoituksesta Uudellamaalla ja hakijasuman purkamisesta
KK 366/2019 vp
Kirjallinen kysymys EU:n muovidirektiivin vaikutuksista suomalaisen pullonpalautusjärjestelmän toimivuuteen
KK 365/2019 vp
Kirjallinen kysymys lääkkeiden saatavuuden turvaamisesta
KK 364/2019 vp
Kirjallinen kysymys epäsolidaarisuusveron jatkamisesta
KK 363/2019 vp
Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveysalan soveltuvuustesteistä
KK 362/2019 vp
Kirjallinen kysymys diplomaatti- ja konsuliedustustojen suojelun varmistamisesta ja Suomen juutalaisyhteisön turvallisuuden edistämisestä
KK 361/2019 vp
Kirjallinen kysymys kadonneista ja laittomasti Suomessa olevista irakilaisista
KK 360/2019 vp
Kirjallinen kysymys mobiiliverkkojen katvealueista
KK 359/2019 vp
Kirjallinen kysymys mielenterveyspalveluiden saatavuuden turvaamisesta Suomessa ja hoitotakuun merkityksestä mielenterveyspalvelujen piiriin pääsyssä
KK 358/2019 vp
Kirjallinen kysymys tasa-arvosta teknologisten välineiden aikakaudella
KK 357/2019 vp
Kirjallinen kysymys korkeakoulujen opiskelijavalintojen epäkohdista
KK 356/2019 vp
Kirjallinen kysymys raskauden aikaisen päihteiden käytön tunnistamisesta sekä päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden kuntoutuksen turvaamisesta
KK 355/2019 vp
Kirjallinen kysymys ulosottolain ja siihen kiinteästi liittyvien lakien uudistamisesta
KK 354/2019 vp
Kirjallinen kysymys yksityisen perintätoimen valvonnasta
KK 353/2019 vp
Kirjallinen kysymys velkajärjestelylain uudistamisesta
KK 352/2019 vp
Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 11 §:n noudattamisesta kunnissa ja sairaanhoitokuntayhtymissä
KK 351/2019 vp
Kirjallinen kysymys virvoitusjuomaveron oikeudenmukaisuudesta
KK 350/2019 vp
Kirjallinen kysymys saatavien perinnästä
KK 349/2019 vp
Kirjallinen kysymys nuorten naisten seksuaalisesta häirinnästä ja siihen reagoimattomuudesta kulttuurineuvos Veijo Baltzarin tapauksessa
KK 348/2019 vp
Kirjallinen kysymys valtionavustusten hakijoiden taustojen ja soveltuvuuden selvittämisestä
KK 347/2019 vp
Kirjallinen kysymys CETA-sopimukseen varautumisesta
KK 346/2019 vp
Kirjallinen kysymys kotikuntakorvauksen yhdenvertaisesta maksamisesta kaikille koulutuksen järjestäjille
KK 345/2019 vp
Kirjallinen kysymys TE-toimistojen henkilöstön määrästä
KK 344/2019 vp
Kirjallinen kysymys Pohjois-Suomen, Kainuun ja Itä-Suomen alueiden sekä saamenkielisten varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien saatavuuden turvaamisesta
KK 343/2019 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijalasten oikeudesta varhaiskasvatukseen
KK 342/2019 vp
Kirjallinen kysymys Metsähallituksen laavujen ja kelkkaurien ylläpidon jatkuvuudesta Lapissa
KK 341/2019 vp
Kirjallinen kysymys poliisin esitutkinta-aineiston salaamisesta
KK 340/2019 vp
Kirjallinen kysymys siitepölyallergisten lasten kesken olevien hoitojen jatkamisesta
KK 339/2019 vp
Kirjallinen kysymys lapsen oikeuksien edistämisestä vanhemmuutta tukemalla
KK 338/2019 vp
Kirjallinen kysymys koulumatkatuen tasapuolisuudesta
KK 337/2019 vp
Kirjallinen kysymys lihan alkuperämerkinnöistä
KK 336/2019 vp
Kirjallinen kysymys keliakiakorvauksen palauttamisesta
KK 335/2019 vp
Kirjallinen kysymys maksuhäiriöisten henkilöiden kotivakuutuksesta
KK 334/2019 vp
Kirjallinen kysymys kirkkoon kuuluvien oikeudesta valita elämänkatsomustieto oppiaineeksi peruskoulussa ja lukiossa
KK 333/2019 vp
Kirjallinen kysymys taiteilija-allianssin kolmivuotisen kokeilun käynnistämisestä
KK 332/2019 vp
Kirjallinen kysymys Itä-Lapin tuulivoimainvestointien mahdollistamisesta
KK 331/2019 vp
Kirjallinen kysymys Raaseporin junaturman kuorma-autonkuljettajan kohtuuttomasta kohtelusta syyttäjän toimesta
KK 330/2019 vp
Kirjallinen kysymys selkokielen lisäämisen edistämisestä Suomessa
KK 329/2019 vp
Kirjallinen kysymys henkilökortin maksullisuudesta

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.