Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kirjalliset kysymykset

​Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 23/2019 vp
Kirjallinen kysymys juhannuskokkojen sallimisesta viranomaisharkinnalla
KK 22/2019 vp
Kirjallinen kysymys ryöstettyjen vainajien palauttamisesta Ruotsista kotiseurakuntiin
KK 21/2019 vp
Kirjallinen kysymys hallituksen esityksestä laiksi eläinten hyvinvoinnista
KK 20/2019 vp
Kirjallinen kysymys Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöongelmista
KK 19/2019 vp
Kirjallinen kysymys opiskelijoiden silmälasihankinnoista
KK 18/2019 vp
Kirjallinen kysymys perusopetuksen järjestäjän kotikuntakorvauksesta
KK 17/2019 vp
Kirjallinen kysymys jo maassa oleviin ja ulkomailta Suomeen palaaviin vierastaistelijoihin ja heidän perheenjäseniinsä kohdistuvista hallituksen toimista sekä kyseiseen ongelmaan liittyvistä turvallisuusuhkista
KK 16/2019 vp
Kirjallinen kysymys postin kirjejakelusta
KK 15/2019 vp
Kirjallinen kysymys Omakanta-palvelusta
KK 14/2019 vp
Kirjallinen kysymys Hätäkeskuslaitoksen riittävistä määrärahoista sekä henkilöstön saatavuudesta ja työhyvinvoinnista
KK 13/2019 vp
Kirjallinen kysymys C-hepatiitin hoidon ja ennaltaehkäisyn resursoinnista
KK 12/2019 vp
Kirjallinen kysymys perhehoitajan korvausten vaikutuksesta lapsen opintorahaan
KK 11/2019 vp
Kirjallinen kysymys kansallisen muistiohjelman jatkamisesta
KK 10/2019 vp
Kirjallinen kysymys vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta
KK 9/2019 vp
Kirjallinen kysymys rantaradan parantamisesta ja kehittämisestä
KK 8/2019 vp
Kirjallinen kysymys hallituksen suurpetopolitiikasta
KK 7/2019 vp
Kirjallinen kysymys vammaisen potilaan hoidon rajaamisesta terveydenhuollossa
KK 6/2019 vp
Kirjallinen kysymys koulujen sisäilmaongelmista sairastuneiden oppilaiden mahdollisuudesta opiskella ja saada taloudellista turvaa
KK 5/2019 vp
Kirjallinen kysymys Kaunisvaaran kaivoksen toiminnasta Tornion-Muonionjoen vesistöalueella
KK 4/2019 vp
Kirjallinen kysymys tulevien tietoverkkojen turvallisuudesta
KK 3/2019 vp
Kirjallinen kysymys sanan- ja mielipiteenvapaudesta
KK 2/2019 vp
Kirjallinen kysymys äänioikeuden toteutumisesta varusmiespalveluksen aikana
KK 1/2019 vp
Kirjallinen kysymys Turun saariston postinjakelun heikentämisestä
KK 704/2018 vp
Kirjallinen kysymys ulkopuolisen selvityksen tekemisestä poliisin hallintorakenteen muutoksesta
KK 703/2018 vp
Kirjallinen kysymys näytteenottotyötä tekevien pätevyysvaatimusten ja täydennyskoulutuksen kansallisen suosituksen laatimisesta
KK 702/2018 vp
Kirjallinen kysymys tuloverolain muuttamisesta urheilijoiden tulojen rahastoinnin joustavoittamiseksi
KK 701/2018 vp
Kirjallinen kysymys arvonlisäveron alarajan nostoon liittyvästä selvityksestä
KK 700/2018 vp
Kirjallinen kysymys tulorekisterilain harrasteseuroille aiheuttamista ongelmista
KK 699/2018 vp
Kirjallinen kysymys kilpailupalkintojen ilmoittamisvelvollisuudesta tulorekisteriin
KK 698/2018 vp
Kirjallinen kysymys Oravaistentien kunnossapidon parantamisesta ja Alahärmän ja Oravaisten raja-alueen liikenneyhteyksistä
KK 697/2018 vp
Kirjallinen kysymys kuntien oikeudesta kieltää kaivostoiminta alueellaan
KK 696/2018 vp
Kirjallinen kysymys itsensä työllistäjien saattamisesta osaksi työlainsäädäntöä
KK 695/2018 vp
Kirjallinen kysymys Traficomin puhelin- ja verkkopalveluissa ilmenneiden ongelmien korjaamisesta
KK 694/2018 vp
Kirjallinen kysymys ammatillisen koulutuksen tilanteesta
KK 693/2018 vp
Kirjallinen kysymys linja-autojen kabotaasiliikenteestä
KK 692/2018 vp
Kirjallinen kysymys malminetsinnän kieltämisestä luonnonsuojelualueilla
KK 691/2018 vp
Kirjallinen kysymys kirjeäänestyksen käytännöistä
KK 690/2018 vp
Kirjallinen kysymys lastentarhanopettajien ja opettajien riittävyydestä Itä-Suomessa
KK 689/2018 vp
Kirjallinen kysymys aktiivimallin perumisesta ja muista toimenpiteistä sen tuomien epäkohtien ja ongelmien korjaamiseksi sekä niiden työttömien työnhakijoiden tilanteesta, joilla on työ- tai toimintakykyä alentava sairaus tai toimintakyvyn rajoite
KK 688/2018 vp
Kirjallinen kysymys tartuntatautilain 3 ja 48 §:n selkeyttämisestä ja sosiaali- ja terveydenhuollon sektorin toimijoiden tiedottamisesta epäselvissä tilanteissa liittyen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöiden rokottamiseen
KK 687/2018 vp
Kirjallinen kysymys kurdien tilanteesta Turkissa
KK 686/2018 vp
Kirjallinen kysymys tulorekisterin toimivuudesta
KK 685/2018 vp
Kirjallinen kysymys afrikkalaistaustaisten kokemasta syrjinnästä Suomessa
KK 684/2018 vp
Kirjallinen kysymys verovelan perimisestä varattomasta kuolinpesästä
KK 683/2018 vp
Kirjallinen kysymys kustannustehokkaampien rinnakkaislääkkeiden edistämisestä lääkehoidossa
KK 682/2018 vp
Kirjallinen kysymys laivojen pohjien puhdistamisesta
KK 681/2018 vp
Kirjallinen kysymys tuomarien koulutuksesta huoltoriita-asioissa
KK 680/2018 vp
Kirjallinen kysymys Meri-Lapin alueen huumeongelmasta
KK 679/2018 vp
Kirjallinen kysymys tuomioistuinlaitoksen resurssien turvaamisesta ja kansalaisten oikeusturvan takaamisesta
KK 678/2018 vp
Kirjallinen kysymys selvityksestä sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja nuorten nykytilanteesta ja tarpeista

 Kirjallinen kysymys, KK

​Kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.