Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kansanedustajien talousarvioaloitteet

 Uusimmat kansanedustajien talousarvioaloitteet

TAA 617/2018 vp
Talousarvioaloite reservipoliisijärjestelmän perustamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-2 174 000 euroa)
TAA 616/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä saimaannorpan suojelutyöhön (100 000 euroa)
TAA 615/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (25 000 000 euroa)
TAA 614/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä PK-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen (7 000 000 euroa)
TAA 613/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen (5 000 000 euroa)
TAA 612/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (2 000 000 euroa)
TAA 611/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tukemiseen (5 000 000 euroa)
TAA 610/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ammattikorkeakoulujen toimintaan (10 000 000 euroa)
TAA 609/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oppisopimuskoulutukseen (10 000 000 euroa)
TAA 608/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä syyttäjän toimintamenoihin harmaan talouden torjunnan tehostamiseen (5 000 000 euroa)
TAA 607/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kiinteän yhteyden toteuttamiseen Paraisten ja Nauvon välille (2 000 000 euroa)
TAA 606/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kemiönsaaren kunnassa sijaitsevan Kasnäsintien liikenneturvallisuuden parantamiseen (7 600 000 euroa)
TAA 605/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Nauvon ja Prostvikin välille (2 800 000 euroa)
TAA 604/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Kullan ja Slätsin kylien välille Kemiönsaaren kunnassa (700 000 euroa)
TAA 603/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Länsiniementien peruskorjaukseen Kemiönsaaren kunnassa (600 000 euroa)
TAA 602/2018 vp
Talousarvioaloite työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennysoikeuden alentamisesta johtuvan tuloveroarvion korottamisesta (75 000 000 euroa)
TAA 601/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Haimoonraitin kunnostukseen Vihdissä (2 500 000 euroa)
TAA 600/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä riista-aidan rakentamiseen Helsinki—Turku-moottoritielle (330 000 euroa)
TAA 599/2018 vp
Talousarvioaloite alueellisiin kuljetustukiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-1 000 000 euroa)
TAA 598/2018 vp
Talousarvioaloite meriliikenteessä käytettävien alusten kil-pailukyvyn parantamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-21 000 000 euroa)
TAA 597/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä koulujen kerhotoimintaan (3 000 000 euroa)
TAA 596/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Hanko—Hyvinkää-radan sähköistämiseen (5 000 000 euroa)
TAA 595/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelman toteuttamiseen (20 000 000 euroa)
TAA 594/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Pohjois-Suomen raideverkoston kehittämiseen (100 000 000 euroa)
TAA 593/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Oulun yliopiston lisärahoitukseen (7 600 000 euroa)
TAA 592/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaisiin valtionavustuksiin (182 000 euroa)
TAA 591/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 717 Vaasan seudulla (1 700 000 euroa)
TAA 590/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sähköpyörien hankintatukeen (5 000 000 euroa)
TAA 589/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin maahanmuuttajien koulutusta tukevien opintoseteliavustusten lisäämiseen (150 000 euroa)
TAA 588/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedon kunnassa (400 000 euroa)
TAA 587/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Turun vankilan laajentamiseen (10 000 000 euroa)
TAA 586/2018 vp
Talousarvioaloite poliisitoimen toimintamenoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-1 000 000 euroa)
TAA 585/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sisäilmaongelmien ja ‑sairauksien tutkimukseen (10 000 000 euroa)
TAA 584/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä takuueläkkeen lisäkorotukseen (40 000 000 euroa)
TAA 583/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kansaneläkkeiden tason nostoon (40 000 000 euroa)
TAA 582/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen palauttamiseen (10 000 000 euroa)
TAA 581/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä 1 000 euron vauvarahan maksamiseen lapsen saaville perheille (50 000 000 euroa)
TAA 580/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yliopistojen toimintaan (10 000 000 euroa)
TAA 579/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sisäilmapoliklinikkojen perustamiseen yliopistollisiin keskussairaaloihin (15 000 000 euroa)
TAA 578/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kunnille mielenterveystyön laajentamiseen ja kehittämiseen (10 000 000 euroa)
TAA 577/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseen (1 000 000 euroa)
TAA 576/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 313 Vääksyn ja Vierumäen välille (1 840 000 euroa)
TAA 575/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tieturvallisuuden parantamiseen välillä Kurhila—Hillilä—Asikkalan kirkonkylä (750 000 euroa)
TAA 574/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Mahtinaisentien jatkamiseen Salossa (22 000 000 euroa)
TAA 573/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Perniöntien leventämiseen Sauruntien risteyksen kohdalla (50 000 euroa)
TAA 572/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Savonradan pistoraiteen parantamiseen välillä Pellos—Mäntyharju Euroopan suurimman vaneritehtaan toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi (15 000 000 euroa)
TAA 571/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kouvola—Mikkeli—Pieksämäki—Kuopio—Iisalmi välillä kulkevan Savonradan raideliikenteen nopeuttamiseen (10 000 000 euroa)
TAA 570/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kouvolan ja Porvoon yhdistävän Itäradan suunnitteluun ja hankkeen käynnistämiseen (5 000 000 euroa)
TAA 569/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Mikkelin eteläpuolella sijaitsevan Hurus—Hietanen-tieosuuden (valtatie 5) turvallisuuden parantamiseen ja liikenteen nopeuttamiseen voimassa olevan tiesuunnitelman mukaisesti (5 000 000 euroa)
TAA 568/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 23 perusparantamiseen Etelä-Savossa Pieksämäen kohdalla (12 000 000 euroa)

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat talousarvioaloitteet

TAA 617/2018 vp
Talousarvioaloite reservipoliisijärjestelmän perustamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-2 174 000 euroa)
TAA 616/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä saimaannorpan suojelutyöhön (100 000 euroa)
TAA 615/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (25 000 000 euroa)
TAA 614/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä PK-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen (7 000 000 euroa)
TAA 613/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen (5 000 000 euroa)
TAA 612/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (2 000 000 euroa)
TAA 611/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tukemiseen (5 000 000 euroa)
TAA 610/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ammattikorkeakoulujen toimintaan (10 000 000 euroa)
TAA 609/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oppisopimuskoulutukseen (10 000 000 euroa)
TAA 608/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä syyttäjän toimintamenoihin harmaan talouden torjunnan tehostamiseen (5 000 000 euroa)
TAA 607/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kiinteän yhteyden toteuttamiseen Paraisten ja Nauvon välille (2 000 000 euroa)
TAA 606/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kemiönsaaren kunnassa sijaitsevan Kasnäsintien liikenneturvallisuuden parantamiseen (7 600 000 euroa)
TAA 605/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Nauvon ja Prostvikin välille (2 800 000 euroa)
TAA 604/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Kullan ja Slätsin kylien välille Kemiönsaaren kunnassa (700 000 euroa)
TAA 603/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Länsiniementien peruskorjaukseen Kemiönsaaren kunnassa (600 000 euroa)
TAA 602/2018 vp
Talousarvioaloite työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennysoikeuden alentamisesta johtuvan tuloveroarvion korottamisesta (75 000 000 euroa)
TAA 601/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Haimoonraitin kunnostukseen Vihdissä (2 500 000 euroa)
TAA 600/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä riista-aidan rakentamiseen Helsinki—Turku-moottoritielle (330 000 euroa)
TAA 599/2018 vp
Talousarvioaloite alueellisiin kuljetustukiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-1 000 000 euroa)
TAA 598/2018 vp
Talousarvioaloite meriliikenteessä käytettävien alusten kil-pailukyvyn parantamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-21 000 000 euroa)
TAA 597/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä koulujen kerhotoimintaan (3 000 000 euroa)
TAA 596/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Hanko—Hyvinkää-radan sähköistämiseen (5 000 000 euroa)
TAA 595/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelman toteuttamiseen (20 000 000 euroa)
TAA 594/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Pohjois-Suomen raideverkoston kehittämiseen (100 000 000 euroa)
TAA 593/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Oulun yliopiston lisärahoitukseen (7 600 000 euroa)
TAA 592/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaisiin valtionavustuksiin (182 000 euroa)
TAA 591/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 717 Vaasan seudulla (1 700 000 euroa)
TAA 590/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sähköpyörien hankintatukeen (5 000 000 euroa)
TAA 589/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin maahanmuuttajien koulutusta tukevien opintoseteliavustusten lisäämiseen (150 000 euroa)
TAA 588/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedon kunnassa (400 000 euroa)
TAA 587/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Turun vankilan laajentamiseen (10 000 000 euroa)
TAA 586/2018 vp
Talousarvioaloite poliisitoimen toimintamenoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-1 000 000 euroa)
TAA 585/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sisäilmaongelmien ja ‑sairauksien tutkimukseen (10 000 000 euroa)
TAA 584/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä takuueläkkeen lisäkorotukseen (40 000 000 euroa)
TAA 583/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kansaneläkkeiden tason nostoon (40 000 000 euroa)
TAA 582/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen palauttamiseen (10 000 000 euroa)
TAA 581/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä 1 000 euron vauvarahan maksamiseen lapsen saaville perheille (50 000 000 euroa)
TAA 580/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yliopistojen toimintaan (10 000 000 euroa)
TAA 579/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sisäilmapoliklinikkojen perustamiseen yliopistollisiin keskussairaaloihin (15 000 000 euroa)
TAA 578/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kunnille mielenterveystyön laajentamiseen ja kehittämiseen (10 000 000 euroa)
TAA 577/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseen (1 000 000 euroa)
TAA 576/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 313 Vääksyn ja Vierumäen välille (1 840 000 euroa)
TAA 575/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tieturvallisuuden parantamiseen välillä Kurhila—Hillilä—Asikkalan kirkonkylä (750 000 euroa)
TAA 574/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Mahtinaisentien jatkamiseen Salossa (22 000 000 euroa)
TAA 573/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Perniöntien leventämiseen Sauruntien risteyksen kohdalla (50 000 euroa)
TAA 572/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Savonradan pistoraiteen parantamiseen välillä Pellos—Mäntyharju Euroopan suurimman vaneritehtaan toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi (15 000 000 euroa)
TAA 571/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kouvola—Mikkeli—Pieksämäki—Kuopio—Iisalmi välillä kulkevan Savonradan raideliikenteen nopeuttamiseen (10 000 000 euroa)
TAA 570/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kouvolan ja Porvoon yhdistävän Itäradan suunnitteluun ja hankkeen käynnistämiseen (5 000 000 euroa)
TAA 569/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Mikkelin eteläpuolella sijaitsevan Hurus—Hietanen-tieosuuden (valtatie 5) turvallisuuden parantamiseen ja liikenteen nopeuttamiseen voimassa olevan tiesuunnitelman mukaisesti (5 000 000 euroa)
TAA 568/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 23 perusparantamiseen Etelä-Savossa Pieksämäen kohdalla (12 000 000 euroa)

 Kaikki talousarvioaloitteet

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan talousarvioaloitteen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:TAA niin saat kyseisen edustajan jättämät talousarvioaloitteet. Klikkaamalla vielä välilehteä eduskuntatyö, voit valita talousarvioaloitteet valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.