Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kansanedustajien lakialoitteet

​Uusimmat kansanedustajien lakialoitteet

LA 11/2019 vp
Lakialoite laeiksi varhaiskasvatuslain 39 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LA 9/2019 vp
Lakialoite laiksi työntekijän eläkelain 98 §:n muuttamisesta
LA 8/2019 vp
Lakialoite laeiksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
LA 7/2019 vp
Lakialoite laeiksi työntekijän eläkelain 98 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja maatalousyrittäjän eläkelain 85 §:n, merimieseläkelain 102 §:n ja yrittäjän eläkelain 90 §:n muuttamisesta
LA 6/2019 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 21 luvun muuttamisesta
LA 5/2019 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 24 luvun muuttamisesta
LA 4/2019 vp
Lakialoite laiksi tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisemisestä
LA 3/2019 vp
Lakialoite laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta
LA 2/2019 vp
Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
LA 1/2019 vp
Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
LA 104/2018 vp
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta
LA 103/2018 vp
Lakialoite laiksi työsopimuslain muuttamisesta
LA 102/2018 vp
Lakialoite laiksi metsästyslain muuttamisesta
LA 101/2018 vp
Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 4 §:n ja 11 luvun 4 §:n muuttamisesta
LA 100/2018 vp
Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 43 §:n muuttamisesta
LA 99/2018 vp
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 3 ja 20 §:n muuttamisesta
LA 98/2018 vp
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
LA 97/2018 vp
Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta
LA 96/2018 vp
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 185 §:n ja rikoslain 17 luvun muuttamisesta
LA 95/2018 vp
Lakialoite laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta
LA 94/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta
LA 93/2018 vp
Lakialoite laeiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja perusopetuslain 16 a ja 17 §:n muuttamisesta
LA 92/2018 vp
Lakialoite laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 26 §:n muuttamisesta
LA 91/2018 vp
Lakialoite laiksi alkoholilain 17 §:n muuttamisesta
LA 90/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 64 §:n muuttamisesta
LA 89/2018 vp
Lakialoite laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
LA 88/2018 vp
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 52 §:n muuttamisesta
LA 87/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 116 c §:n muuttamisesta
LA 86/2018 vp
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta
LA 85/2018 vp
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
LA 84/2018 vp
Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LA 83/2018 vp
Lakialoite laiksi luottotietolain 33 §:n muuttamisesta
LA 82/2018 vp
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
LA 81/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 88 §:n muuttamisesta
LA 80/2018 vp
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
LA 79/2018 vp
Lakialoite laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta
LA 78/2018 vp
Lakialoite laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
LA 77/2018 vp
Lakialoite laiksi arpajaislain muuttamisesta
LA 76/2018 vp
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 121 §:n muuttamisesta
LA 75/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
LA 74/2018 vp
Lakialoite laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain kumoamisesta
LA 73/2018 vp
Lakialoite laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta
LA 72/2018 vp
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta
LA 71/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 101 §:n muuttamisesta
LA 70/2018 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta
LA 69/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
LA 68/2018 vp
Lakialoite laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 47 §:n muuttamisesta
LA 67/2018 vp
Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta
LA 66/2018 vp
Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
LA 65/2018 vp
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

 Kaikki lakialoitteet

 Lakialoite, LA

Kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lain säätämisestä.

Lakialoite voi koskea uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän lakialoitteen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:LA niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita talousarvioaloitteet valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.