Eduskunnan yhteydessä toimivat virastot

Erillisvirastoina eduskunnan yhteydessä toimivat Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Ihmisoikeuskeskus, Ulkopoliittinen instituutti ja Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Eduskunnan oikeusasiamies

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo viranomaisten toiminnan laillisuutta. Valvonta ulottuu myös muihin silloin, kun nämä hoitavat julkista tehtävää.

Valvonnasta vastaavat oikeusasiamies ja kaksi apulaisoikeusasiamiestä. Apulaisoikeusasiamiehet toimivat itsenäisesti ja samoin valtuuksin kuin oikeusasiamies.

Eduskunta valitsee oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehet kunkin neljäksi vuodeksi kerrallaan. He hoitavat tehtäväänsä puolueettomina ja eduskunnasta riippumattomina.

​Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiontalouden tarkastusvirasto on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton viranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja talousarvion noudattamista sekä valvoo finanssipolitiikan sääntöjä. Lisäksi tarkastusvirasto valvoo vaali- ja puoluerahoitusta.

Tarkastusvirastoa johtaa eduskunnan valitsema pääjohtaja, jonka toimikausi on kuusi vuotta.

​Ulkopoliittinen instituutti

Ulkopoliittinen instituutti on tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä suhteista ja EU-asioista. Tehtäväänsä instituutti toteuttaa tekemällä tutkimusta sekä järjestämällä kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja ja julkaisemalla raportteja tutkimustuloksistaan ja ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä.

Ulkopoliittinen instituutti on tutkimustoiminnassaan riippumaton. Instituutin toimintaa ohjaa yhdeksänjäseninen hallitus, ja sen yhteydessä toimivat myös neuvottelukunta ja tieteellinen neuvosto.

​Ihmisoikeuskeskus

Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen ja riippumaton asiantuntija, joka edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja lisää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Keskus ei käsittele kanteluja eikä muitakaan yksittäistapauksia, jotka kuuluvat ylimpien laillisuusvalvojien toimivaltaan.

Ihmisoikeuskeskuksella on 40-jäseninen Ihmisoikeusvaltuuskunta. Hallinnollisesti Ihmisoikeuskeskus toimii eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä.