​Eduskunnan kanslian tietojärjestelmäselosteet

Sivulla olevat tietojärjestelmäselosteet päivitetään vuoden 2020 aikana julkisesta tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukaisiksi asiakirjajulkisuuskuvauksiksi, jotka korvaavat viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 18 §:n mukaiset tietojärjestelmäselosteet.

(Viranomais​​toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 18 §:n mukaan viranomaisen tulee hyvän hallintotavan luomiseksi ja toteuttamiseksi laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä sekä niistä saatavissa olevista julkisista tiedoista, jollei tiedon antaminen ole vastoin lain 24 §:n tai muun lain säännöksiä.)

Eduskunnan kanslia informoi tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä verkkosivuilla olevilla tietosuojaselosteilla.

Eduskunnan kanslian tietojärjestelmäselosteet: