Eduskunnan hallinto

Eduskunnan hallinto

Eduskunnan hallintoa johtaa kansanedustajista koostuva kansliatoimikunta. Kansliatoimikunta nimittää eduskunnan korkeimmat virkamiehet sekä ratkaisee eduskunnan hallintoa ja taloudenpitoa koskevat merkittävät asiat.

Kansliatoimikuntaan kuuluvat eduskunnan puhemies ja varapuhemiehet sekä neljä eduskunnan keskuudestaan valitsemaa kansanedustajaa ja heidän varajäsenensä.  

Eduskunnan organisaatiorakenne. Kuvan sisältö on selitetty tekstinä sivulla. 

Eduskunnan kanslia

Eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät.

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavolan johtamassa eduskunnan kansliassa työskentelee noin 440 virkamiestä. Kanslian kuusi toimintayksikköä huolehtivat täysistunto- ja valiokuntatyöhön, kansainvälisiin asioihin, tieto- ja viestintäpalveluihin, hallintoon sekä turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä. Virkamiesten lisäksi eduskunnan kansliassa työskentelee noin 130 kansanedustajan avustajaa.

Eduskunnan toimintamenot

Eduskunnan menot sisältyvät valtion talousarvioon. Eduskunnan kaikkien menojen yhteissumma oli vuonna 2016 129,5 miljoonaa euroa, josta

  • poliittiseen toimintaan kului 32,8 miljoonaa euroa
  • henkilökunnan palkkaus- ja henkilöstöpalvelumenoihin 30,3 miljoonaa euroa
  • kiinteistö- ja peruskorjausmenoihin 50,9 miljoonaa euroa
  • tietohallintomenoihin 10,5 miljoonaa euroa
  • muihin menoihin (matkat, painatus, ulkomaiset jäsenmaksut ym.) 5,0 miljoonaa euroa.

​Demokratian hinta: 23 euroa

Eduskunnan kaikkien menojen yhteissumma oli 124,6 miljoonaa euroa vuonna 2017. Jokaista suomalaista kohden eduskunta maksoi 23 euroa. Vuonna 2016 sama tunnusluku oli 23,50 euroa.

 Kansliatoimikunnan jäsenet

 Puhemies

 

 

 1. varapuhemies

 

 

 2. varapuhemies

 

 

 Muut jäsenet

 

 

 Varajäsenet