Töihin eduskuntaan

​​​​​​​​​​​​​​

Töihin eduskuntaan

Eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät. Eduskunnan pääsihteerin johtamassa eduskunnan kansliassa työskentelee noin 400 virkamiestä ja 100 kansanedustajan avustajaa.

Kanslian kuuden toimintayksikön tehtäväalueina ovat lainsäädäntötyö, valiokuntatyö, kansainväliset asiat, viestintä-, tieto- ja kirjastopalvelut, hallinto sekä turvallisuuspalvelut. Kansanedustajan avustajien tehtävänä on avustaa kansanedustajia valtiopäivätoimintaan liittyvissä tehtävissä.

Virkamiesten rekrytointi

Eduskunnan virat ja virkasuhteet ovat julkisesti haettavina. Viran tai virkasuhteen hakuilmoitus julkaistaan Valtiolle.fi -sivuilla, Mol.fi -sivuilla sekä kansliatoimikunnan valitsemissa ilmoituslehdissä. Hakuilmoituksessa on kerrottu kenelle hakemus on osoitettava, milloin hakemus on viimeistään jätettävä ja minne se on toimitettava. Avointen hakemusten perusteella eduskunta ei rekrytoi henkilöstöä.

​Kansanedustajan avustajat

Kansanedustajan avustajan valinnasta vastaavat kansanedustajat itse. Avustajan työstä kiinnostunut voi tiedustella avustajan tehtävistä eduskuntaryhmien kansliasta tai suoraan kansanedustajalta. Yhteystiedot löydät Kansanedustajat-sivulta.

Kesätyöpaikat 2020

Eduskunnan kansliaan palkataan vuosittain muutamia koululaisia ja opiskelijoita kesätyöntekijöiksi. Hakuaika vuoden 2020 kesätöihin on päättynyt.

Lisätietoja eduskunnan kanslian rekrytoinnista, rekrytointi(@)eduskunta.fi tai puh. 09 432 2550.

​Opiskeluun liittyvä harjoittelu

Eduskunnan kansliaan voidaan työtilanteesta riippuen ottaa yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoita työharjoitteluun. Mahdollisista korkeakouluharjoittelupaikoista ilmoitetaan Valtiolle.fi -sivuilla. Muita harjoittelupaikkoja, kuten esimerkiksi ammatillisten oppilaitosten työssäoppimisjaksoiksi sopivia harjoittelupaikkoja on eduskunnan kanslialla tarjota harvemmin.

Peruskoululaisten työelämään tutustuminen (TET)

Eduskunnassa käy joka vuosi muutamia kymmeniä peruskoululaisia tutustumassa työelämään.

Sähköisen hakukaavakkeen täyttämällä voit ilmoittaa halukkuudestasi suorittaa TET-harjoittelujakso eduskunnassa: Ilmoita tietosi tästä

Vapaita harjoittelupaikkoja löytyy syksylle 2020.

Lisätietoja eduskunnan kanslian rekrytoinnista: rekrytointi(@)eduskunta.fi