Selosteet henkilötietojen käsittelystä

Eduskunnan kanslia informoi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 12–14 artiklan mukaisesti rekistetöityjä henkilöitä heitä koskevien henkilötietojen käsittelystä  tietosuojaselosteilla, joissa kerrotaan mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, miten kauan henkilötietoja säilytetään sekä rekisteröidyn oikeuksista.