​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. ​

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta ei näe tarvetta muuttaa Euroopan parlamentin vaalitapaahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-ei-nae-tarvetta-muuttaa-Euroopan-parlamentin-vaalitapaa.aspxSuuri valiokunta ei näe tarvetta muuttaa Euroopan parlamentin vaalitapaa2022-11-25T13:40:00Z
Suuri valiokunta ja EU-komissaari Sinkevičius keskustelivat ennallistamisasetuksesta https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-ja-EU-komissaari-Sinkevicius-keskustelivat-ennallistamisasetuksesta-.aspxSuuri valiokunta ja EU-komissaari Sinkevičius keskustelivat ennallistamisasetuksesta 2022-11-24T15:20:00Z
Suuri valiokunta hyväksyi maahanmuuton lupaprosessin sujuvoittamisenhttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-hyvaksyi-maahanmuuton-lupaprosessin-sujuvoittamisen.aspxSuuri valiokunta hyväksyi maahanmuuton lupaprosessin sujuvoittamisen2022-11-23T12:35:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 150/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi kohtuuhintaisen ja laadukkaan pitkäaikaishoidon saatavuudesta

Valtiopäiväasia
E 151/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi varhaiskasvatusta koskevien Barcelonan tavoitteiden tarkistamisesta

Valtiopäiväasia
E 152/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Eurooppalainen hoito- ja hoivastrategia

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 86/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin johtokunnan esityksestä hallintoneuvoston päätökseksi Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen takia (Euroopan vakausmekanismi)

Valtiopäiväasia
U 82/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi tuotevastuusta ja tekoälyyn liittyvästä vastuusta

Valtiopäiväasia
U 83/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi horisontaalisista kyberturvallisuusvaatimuksista tuotteille, joissa on digitaalinen elementti (kyberkestävyyssäädös)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 89/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimenpiteistä julkisen sektorin yhteentoimivuuden korkean tason saavuttamiseksi unionissa (Yhteentoimiva Eurooppa -säädös)

Valtiopäiväasia
TS 86/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevien tietojen keruusta ja jakamisesta ja asetuksen (EU) 2018/1724 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 87/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetusten (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hätätilamenettelyistä vaatimustenmukaisuuden arviointia, yhteisten eritelmien hyväksymistä ja markkinavalvontaa varten sisämarkkinoiden hätätilan vuoksi