​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

Suomi oli Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa 1.7.–31.12.2019. Eduskunta järjesti Suomen EU-puheenjohtakauden parlamentaariset kokoukset.

Lue lisää eduskunnan puheenjohtajuussivustolta PARLEU2019.FI

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

EU:n strateginen riippumattomuus ja neuvottelut EU:n ja UK:n välillä esillä suuressa valiokunnassahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-strateginen-riippumattomuus-ja-neuvottelut-EUn-ja-UKn-valilla-esilla-suuressa-valiokunnassa.aspxEU:n strateginen riippumattomuus ja neuvottelut EU:n ja UK:n välillä esillä suuressa valiokunnassa2020-09-18T13:00:00Z
Suuri valiokunta kuuli ministeri Anderssonia ammatillisen koulutuksen kehittämisestä Euroopassahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kuuli-ministeri-Anderssonia-ammatillisen-koulutuksen-kehittamisesta-Euroopassa.aspxSuuri valiokunta kuuli ministeri Anderssonia ammatillisen koulutuksen kehittämisestä Euroopassa
Suuri valiokunta keskusteli EU:n elpymispaketista, omien varojen järjestelmästä ja pankkiunionistahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-keskusteli-EUn-elpymispaketista,-omien-varojen-järjestelmasta-ja-pankkiunionista.aspxSuuri valiokunta keskusteli EU:n elpymispaketista, omien varojen järjestelmästä ja pankkiunionista2020-09-09T11:10:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 107/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen – Verkko- ja tietoturvadirektiivin uudelleenarviointi
E 108/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma sen monivuotiset tekniset suuntaviivat
E 109/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen - eIDAS-asetuksen uudelleenarviointi

 Uusimmat U-kirjelmät

U 46/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi asetusten (EU) 2017/2402 ja (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta (arvopaperistamiskehyksen muutokset)
U 47/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 8 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 (lisäbudjetti 8/2020; Euroopan unioni)
U 45/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta, direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta ja asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta (esiteasetuksen, rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin ja vertailuarvoasetuksen muutokset COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 60/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tilapäisestä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi
TS 58/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-epidemian vastatoimena
TS 59/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luonnonmukaisesta tuotannosta annetun asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta asetuksen soveltamisen alkamispäivän ja tiettyjen muiden mainitussa asetuksessa tarkoitettujen päivämäärien osalta