​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

Suomi oli Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa 1.7.–31.12.2019. Eduskunta järjesti Suomen EU-puheenjohtakauden parlamentaariset kokoukset.

Lue lisää eduskunnan puheenjohtajuussivustolta PARLEU2019.FI

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

EU-selonteon lähetekeskustelussa keskusteltiin Suomen EU-politiikan linjasta ja EU:n kehityksestähttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-selonteon-lahetekeskustelussa-keskusteltiin-Suomen-EU-politiikan-linjasta-ja-EUn-kehityksesta.aspxEU-selonteon lähetekeskustelussa keskusteltiin Suomen EU-politiikan linjasta ja EU:n kehityksestä2021-02-24T16:15:00Z
Valiokunnat kuulivat pääministeriä terveysturvallisuutta käsittelevästä EU-johtajien kokouksestahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Valiokunnat-kuulivat-paaministeria-terveysturvallisuutta-kasittelevasta-EU-johtajien-kokouksesta.aspxValiokunnat kuulivat pääministeriä terveysturvallisuutta käsittelevästä EU-johtajien kokouksesta
Kansanedustajat mukana Euroopan parlamentaarisen viikon etäkokouksessahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Kansanedustajat-mukana-Euroopan-parlamentaarisen-viikon-etakokouksessa.aspxKansanedustajat mukana Euroopan parlamentaarisen viikon etäkokouksessa2021-02-22T18:00:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 14/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission uusi strategia perusoikeuskirjan soveltamisen vahvistamiseksi

Valtiopäiväasia
E 15/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n terrorismin vastainen ohjelma

Valtiopäiväasia
E 16/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO: kotouttamista ja osallisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta 2021–2027

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 14/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission asetusehdotuksista Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) ((EU) 2016/794) annetun asetuksen muuttamiseksi ja Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä annetun asetuksen (EU) 2018/1862 muuttamiseksi

Valtiopäiväasia
U 12/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle EU:n sekä Kiinan kansantasavallan välisen investointisopimuksen neuvottelemisesta (Kiinan kanssa tehtävä investointisopimus)

Valtiopäiväasia
U 13/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 851/2004 muuttamisesta

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 11/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin (EU) 2017/2397 muuttamisesta kolmansien maiden todistusten tunnustamista koskevien siirtymätoimenpiteiden osalta

Valtiopäiväasia
TS 10/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 138/2004 muuttamisesta maatalouden alueellisten taloustilien osalta

Valtiopäiväasia
TS 7/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla (digimarkkinasäädös)