​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

Suomi oli Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa 1.7.–31.12.2019. Eduskunta järjesti Suomen EU-puheenjohtakauden parlamentaariset kokoukset.

Lue lisää eduskunnan puheenjohtajuussivustolta PARLEU2019.FI

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan neuvottelutulokseen EU:n tulevasta rahoituskehyksestähttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-paatti-eduskunnan-kannan-neuvottelutulokseen-eu-tulevasta-rahoituskehyksesta.aspxSuuri valiokunta päätti eduskunnan kannan neuvottelutulokseen EU:n tulevasta rahoituskehyksestä2020-11-27T14:30:00Z
Suuri valiokunta hyväksyi oikeusvaltiomekanismista saavutetun neuvottelutuloksenhttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-hyvaksyi-oikeusvaltiomekanismista-saavutetun-neuvottelutuloksen-.aspxSuuri valiokunta hyväksyi oikeusvaltiomekanismista saavutetun neuvottelutuloksen2020-11-20T13:00:00Z
Suuri valiokunta keskusteli Euroopan teollisuuspolitiikasta ja avaruuspolitiikastahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-keskusteli-euroopan-teollisuuspolitiikasta-ja-avaruuspolitiikasta.aspxSuuri valiokunta keskusteli Euroopan teollisuuspolitiikasta ja avaruuspolitiikasta2020-11-18T12:30:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 148/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen ajokorttidirektiivin uudistukseen

Valtiopäiväasia
E 147/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

Valtiopäiväasia
E 146/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n kahdeksannesta ympäristöohjelmasta

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 68/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välisen laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta (Uzbekistanin kanssa tehtävä laaja-alainen yhteistyösopimus)

Valtiopäiväasia
U 63/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 9 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission ehdotuksesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (lisäbudjetti 9/2020; Euroopan unioni)

Valtiopäiväasia
U 64/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta toteutettavien, covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro –diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevien tilapäisten toimenpiteiden osalta

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 76/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI kryptovarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 75/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS hajautetun tilikirjan teknologiaan perustuvien markkinainfrastruktuurien pilottijärjestelmästä

Valtiopäiväasia
TS 74/2020 vp

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin tullialan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta