​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. ​

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Puhemies Vehviläinen edusti Suomea EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssissahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/puhemies-vehvilainen-edusti-suomea-eu-parlamenttien-puhemiesten-konferenssissa.aspxPuhemies Vehviläinen edusti Suomea EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssissa2021-05-10T12:50:00Z
EU:n ulkosuhteet ja kansainvälinen asema esillä suuren valiokunnan kokouksessahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-ulkosuhteet-ja-kansainvalinen-asema-esilla-suuren-valiokunnan-kokouksessa.aspxEU:n ulkosuhteet ja kansainvälinen asema esillä suuren valiokunnan kokouksessa2021-05-07T12:50:00Z
EU:n monivuotinen rahoituskehys ja elpymisväline eduskunnan täysistunnossa tiistaina ja keskiviikkonahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-monivuotinen-rahoituskehys-ja-elpymisvaline-eduskunnan-taysistunnossa-tiistaina-ja-keskiviikkona.aspxEU:n monivuotinen rahoituskehys ja elpymisväline eduskunnan täysistunnossa tiistaina ja keskiviikkona2021-05-07T12:50:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 54/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Valtioneuvoston selvitys komission suosituksesta neuvoston päätökseksi yhteistyösopimusneuvottelujen avaamisen valtuuttamiseksi Euroopan unionin ja kansainvälisen rikospoliisijärjestö Interpolin kanssa

Valtiopäiväasia
E 55/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta

Valtiopäiväasia
E 53/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 21/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi annetun asetuksen (EU) 2019/816 ja kehyksen vahvistamisesta poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/816 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) 2019/818 muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisten seulonnan käyttöönottamiseksi ulkorajoilla (Seulontaan liittyvän tietojärjestelmäpääsyn edellytykset)

Valtiopäiväasia
U 20/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 2 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2021 (lisäbudjetti nro 2/2021; Euroopan unioni)

Valtiopäiväasia
U 19/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailusta yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 19/2021 vp

NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevien vapautusten osalta yleisen edun mukaisten unionin toimenpiteiden yhteydessä

Valtiopäiväasia
TS 18/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä covid-19-pandemian aikana jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien tai asuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta (digitaalinen vihreä todistus)

Valtiopäiväasia
TS 16/2021 vp

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella (uudelleenlaadittu)