​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. ​

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Euroopan tulevaisuuskonferenssin kolmas täysistunto järjestetään 21.-22.1.https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Euroopan-tulevaisuuskonferenssin-kolmas-taysistunto-jarjestetaan-21-22-tammikuuta.aspxEuroopan tulevaisuuskonferenssin kolmas täysistunto järjestetään 21.-22.1.2022-01-20T10:00:00Z
Varapuhemies Rinne osallistuu Euroopan parlamentin puhemiehen Sassolin muistotilaisuuteenhttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Varapuhemies-Rinne-osallistuu-Euroopan-parlamentin-puhemiehen-Sassolin-muistotilaisuuteen.aspxVarapuhemies Rinne osallistuu Euroopan parlamentin puhemiehen Sassolin muistotilaisuuteen2022-01-17T09:00:00Z
COSAC-puheenjohtajat kokoustivathttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/COSAC-puheenjohtajat-kokoustivat.aspxCOSAC-puheenjohtajat kokoustivat2022-01-14T16:30:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 137/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä

Valtiopäiväasia
E 138/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Henkilökohtaiset oppimistilit

Valtiopäiväasia
E 139/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Pienet osaamiskokonaisuudet

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 82/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi väliaikaisista hätätoimenpiteistä Latvian, Liettuan ja Puolan hyväksi

Valtiopäiväasia
U 83/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2008/118/EY ja direktiivin (EU) 2020/262 uudelleenlaadittu) muuttamisesta Ranskassa sijaitsevassa Kanaalitunnelin terminaalissa olevien verovapaiden myymälöiden osalta (valmisteverotusdirektiivin muuttaminen)

Valtiopäiväasia
U 84/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirroista sekä asetusten (EU) N:o 1257/2013 ja (EU) 2020/1056 muuttamisesta (jätteensiirtoasetus)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 80/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle

Valtiopäiväasia
TS 79/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 536/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse poikkeuksesta tiettyihin velvoitteisiin, jotka koskevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa PohjoisIrlannin osalta sekä Kyproksessa, Irlannissa ja Maltassa saataville asetettavia tutkimuslääkkeitä

Valtiopäiväasia
TS 81/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin unionin sääntöihin