​​

Eduskunnan Brysselin-toimisto

Eduskuntaa palvelee Euroopan unionia koskevissa asioissa eduskunnan Brysselin-toimisto. Eduskunnan Brysselin-asiantuntija on osa eduskunnan EU-sihteeristöä.

​Brysselin toimisto tukee eduskunnan työtä

Eduskunnan asiantuntija pyrkii seuraamaan EU:n lainsäädäntöaloitteita jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja näin helpottamaan työn aikatauluttamista eduskunnassa. Komission aloitteiden lisäksi asiantuntija keskittyy Euroopan parlamentin toiminnan seuraamiseen.

Brysselin asiantuntija tiedottaa ajankohtaisista EU-asioista Twitter-tilinsä kautta.
Brysselin toimisto toimittaa myös ajankohtaisia tietoja ja asiakirjoja eduskuntaan. Tärkeä osa tätä tiedonvälitystä ovat kaikkien kansanedustajien ja virkamiesten käyttöön laaditut raportit ja katsaukset. Raporteissa taas selvitetään yksittäisten asiakysymysten taustoja ja perusteita.

Asiantuntijan tehtäviin kuuluu myös avustaa ja osaltaan vastata Brysseliin suuntautuvista kansanedustajien virkamatkoista. Asiantuntija avustaa edustajia näiden matkaan liittyvien virkatehtävien hoidossa ja toimii tarvittaessa eduskunnan lähettämien valtuuskuntien sihteerinä.

Kansallisten parlamenttien läsnäolo Brysselissä on vahvistunut oleellisesti viime vuosina. Parlamentit ovatkin löytäneet uusia yhteistyömuotoja Euroopan parlamentin kanssa esimerkiksi Brysselissä ajankohtaisista aiheista järjestettävien yhteisten tapaamisten muodossa. Yksi keskeinen osa asiantuntijan tehtäviä on osallistua näiden tapaamisten valmisteluun.

Eduskunnan Brysselin-toimisto on lisäksi tärkeä linkki eurooppalaisten parlamenttien välisessä tiedonvaihdossa. 

​Yhteistyö meppien kanssa

Brysselin toimisto on tiiviissä yhteydessä suomalaisiin Euroopan parlamentin jäseniin ja toimittaa laatimansa katsaukset ja muun materiaalin myös heidän käyttöönsä. Tapana on ollut, että suuren valiokunnan jäsenet tapaavat suomalaiset Euroopan parlamentin jäsenet puolivuosittain järjestettävien ajankohtaisiin kysymyksiin keskittyvien seminaarien yhteydessä. Eduskunnan Brysselin-toimisto on aktiivisesti mukana näiden tapaamisten järjestelyissä.

 Brysselin-toimiston EU-viikkokirjeet

 

 

Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 18.–24.7.2022https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eduskunnan-brysselin-toimiston-eu-viikkokirje-18072022.aspxEduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 18.–24.7.20222022-07-18T09:15:00Z
Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 11.–17.7.2022https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eduskunnan-brysselin-toimiston-eu-viikkokirje-11072022.aspxEduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 11.–17.7.20222022-07-11T12:45:00Z
Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 4.–10.7.2022https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eduskunnan-brysselin-toimiston-eu-viikkokirje-04072022.aspxEduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 4.–10.7.20222022-07-04T10:25:00Z
Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 27.6.–3.7.2022https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eduskunnan-brysselin-toimiston-eu-viikkokirje-27062022.aspxEduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 27.6.–3.7.20222022-06-28T06:00:00Z
Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 20.–26.6.2022https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eduskunnan-brysselin-toimiston-eu-viikkokirje-20062022.aspxEduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 20.–26.6.20222022-06-20T11:50:00Z