Välimeren unionin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta

EU:n ja Välimeren eteläpuolen maiden yhteistyön perusrakenteena on perinteisesti ollut vuonna 1995 perustettu Barcelonan prosessi. Yhteistyöllä pyritään vuoropuhelun ja yhteistyön lisäämiseen EU:n ja Välimeren maiden kesken. Vuonna 2008 perustettiin Ranskan aloitteesta Välimeren unioni. Välimeren unioniin kuuluu tällä hetkellä 43 maata.

Parlamentaarinen yleiskokous perustettiin hallitusten välisen yhteistyön parlamentaariseksi ulottuvuudeksi.  Yleiskokous antaa parlamentaarisia virikkeitä EU:n ja Välimeren alueen yhteistyön kehittämiseksi, kannanottoja Välimeri-kumppanuudesta ja kumppanuussopimusten toimeenpanosta sekä poliittisia suosituksia ja julkilausumia Euro–Välimeri -ministerikokousten harkintaan. Suomen valtuuskunnassa on kolme varsinaista ja kolme varajäsentä.