​Kirjaston aihealueisiin liittyviä linkkejä

Valikoima laadukkaita verkkopalveluja eduskuntatiedon, oikeudellisen tiedon ja yhteiskuntatiedon aloilta.

​Eduskuntatieto

Demokratia.fi. Oikeusministeriö

Vaalit.fi. Oikeusministeriö

Eduskuntavaalit. Tilastokeskus

Eduskuntavaalitilastot 1907–2007. Tilastokeskus 

Eduskuntasanasto. Eduskunta 

Inter-Parliamentary Union – IPU

IPU Parline: Global Data on National Parliaments. Inter-Parliamentary Union – IPU  ​

​Oikeudellinen tieto

Kotimainen oikeudellinen tieto

Finlex

Edilex
– Edilex on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Suomenlaki.com
– Suomenlaki.com on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Oikeus.fi

Säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet valtioneuvostossa

Åländsk lagstiftning

Oikeudellisen tiedon linkkejä. Lapin yliopiston oikeusinformatiikan laitos

Muiden maiden oikeudellinen tieto

Yleisiä

Access to legislation in Europe. European Publication Office 
– EU:n julkaisutoimiston virallisia säädöslähteitä koskeva opas

Globalex Foreign Law Research. New York University School of Law 
– Oikeudellisia tiedonlähdeoppaita

Ruotsi

Lagrummet 

Norja

Lovdata

Tanska

Retsinformation

Saksa

Gesetze im Internet

Ranska

Legifrance

Iso-Britannia

Legislation.gov.uk