​Eduskuntaa koskevaa kirjallisuutta

Eduskuntaa käsitteleviin keskeisiin julkaisuihin voi tutustua Eduskunnan kirjastossa. Eduskunnan julkaisemia teoksia löytyy kirjaston Selma-kokoelmatietokannasta.

​Kansanedustajamatrikkelit

Suomen eduskunta : valittu... = Finlands riksdag : vald... Ilmestynyt vuodesta 1922 lähtien vaalikausittain. Kansanedustajien elämäkertatiedot, tiedot jäsenyyksistä nykyisissä ja entisissä toimielimissä sekä tietoja yhteiskunnallisesta toiminnasta.
Suomen eduskunta -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Eduskunta vuoden... varsinaisilla valtiopäivillä = Riksdagen: riksmötet... Ilmestyi vuosina 1907–2009 valtiopäivittäin. Tiedot eduskunnan kokoonpanosta, eduskunnan valitsemista toimielimistä, eduskunnan kansliasta, eduskunnan yhteydessä toimivista virastoista ja eduskuntaryhmistä.
Eduskunta vuoden... varsinaisilla valtiopäivillä -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen kansanedustajat = Finlands folkvalda : 1907. Helsinki, 2006.
Suomen kansanedustajat -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen kansanedustajat 1907–2000 = Finlands riksdagsledamöter 1907–2000. 2 osaa. Helsinki, 2000.
Suomen kansanedustajat 1907–2000 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Historia

Itsenäisyys ja demokratia : parlamentaarikkojen rooli Suomen historiassa 1917–1920 / Henrik Meinander. Eduskunta, 2016.

Kansanvallan pitkä tie. Suomen edustuksellinen demokratia ja kansalaisyhteiskunta vuodesta 1863 nykypäivään / Henrik Meinander. Eduskunta, 2013.
Meinanderin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen eduskunta 100 vuotta. 1–12. Helsinki, 2006–2008. 12 osaa.
Suomen eduskunta 100 vuotta -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Edustuksellisen kansanvallan läpimurto Suomessa / Juhani Mylly. Helsinki, 2006.
Myllyn julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tasavallan tiellä : eduskunta sadan vuoden kuvina / Jorma Komulainen, Unto Hämäläinen. Helsinki, 2006.
Komulaisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Valtiopäivien avajaispuheet 1907–2006 = Öppningsanföranden vid riksmötena 1907–2006 / Linda Backman ...et al. (toim.). Helsinki, Eduskunnan kirjasto, 2006. Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä, 8.
Backmanin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen eduskunta : kansanvaltaa eilisestä huomiseen / Riitta Uosukainen …et al. Helsinki, 2000.
Uosukaisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen kansanedustuslaitoksen historia 1–12 / Eduskunnan historiakomitea. Helsinki, 1958–1982. 12 osaa.
Suomen kansanedustuslaitoksen historia -julkaisujen saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muita julkaisuja

Suomen eduskuntatalo : kokonaistaideteos, itsenäisyysmonumentti ja kansallisen sovinnon representaatio / Liisa-Maria Hakala-Zilliacus. Helsinki, 2002.
Suomen eduskuntatalo -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Puhemiehet : muotokuvia eduskunnan kokoelmista / Liisa Lindgren (toim.) Artikkelit: Liisa Lindgren, Timo Turja. Helsinki, 2007.
Lindgrenin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa