​Arkiston erikoiskokoelmat

Antellin kokoelmat

Sisältö: Antellin kokoelmien hallinnosta vastanneen valtuuskunnan pöytäkirjoja, tiliasiakirjoja, kirjeenvaihtoa, luetteloita kokoelmista, piirroksia, valokuvia ym.
Rajavuodet: 1895–1942
Määrä: 19 koteloa
Käyttö: vapaa, arkistoluettelo
Lisätietoja: vuodesta 1943 museovirastossa

Aseistakieltäytyminen

Sisältö: Lehtileikkeitä
Rajavuodet: 1970-luvulta
Määrä: 1 kotelo
Käyttö: vapaa

Eduskunnan istuntosali

Sisältö: Pahville tehty pohjapiirros eduskunnan istuntosalista (VPK:n talossa, jossa eduskunta kokoontui vuosina 1907–1910).
Rajavuodet:
Määrä: 1 piirros
Käyttö: vapaa

Eduskunnan istuntosalimuseo

Sisältö: Kauhajoen istuntosalimuseon perustamiseen liittyviä asiakirjoja.
Rajavuodet: 1981–1986
Määrä: 1 kotelo
Käyttö: vapaa

Eduskunnan kuvataidekerho

Sisältö: Pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, näyttelykäynteihin liittyviä asiakirjoja ym.
Rajavuodet: 1980–2015
Määrä: 9 koteloa
Käyttö: vapaa

Eduskunnan raittiusryhmä

Sisältö: Pöytäkirjoja toimintakertomuksia ym. asiakirjoja
Rajavuodet: 1939–1978, 1988–1991
Määrä: 2 mappia ja 2 pahvista säilytyskansiota
Käyttö: vapaa

Eduskunnan urheilukerho

Sisältö: Johtokunnan ja yleiskokousten pöytäkirjat, kilpailutuloksia, lehtileikkeitä, historiikkeja ym.
Rajavuodet: 1945–2009
Määrä: 29 koteloa
Käyttö: vapaa, luetteloitu

Eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmä

Sisältö: Pöytäkirjat, retkiin ja seminaareihin liittyviä asiakirjoja sekä kirjeenvaihtoa. Vuotos-tietopaketti.
Rajavuodet: 1979–2010
Määrä: 8 koteloa
Käyttö: vapaa, luetteloitu

Eduskunnan ravintolaosuuskunta

Sisältö: Ravintolan tiliasiakirjoja, kertomus ravintolaosuuskunnan vaiheista, jäsenluettelo
Rajavuodet: 1908–1913
Määrä: 1 kotelo
Käyttö: vapaa, luetteloitu

Eduskunnanuudistamiskomitea

Sisältö: Pöytäkirjojen ja kokousmuistiinpanojen käsinkirjoitettuja kopioita. Mukaan on liitetty myös kopio esitysehdotusta (valtiopäiväjärjestykseksi) käsitelleen suomalais-venäläisen neuvottelukunnan suomenkielellä julkaistusta pöytäkirjasta maalis- ja huhtikuulta 1906.
Rajavuodet: 1905–1906
Määrä: 1 kotelo
Käyttö: vapaa, luetteloitu
Lisätietoja: alkuperäiset asiakirjat Kansallisarkistossa

Eduskuntatalon rakentamiseen liittyvät asiakirjat

Sisältö: Eduskuntatalolautakunnan (1923–24) pöytäkirjoja ja muita asiakirjoja, eduskuntatalon rakennustoimikunnan ja sen työvaliokunnan/jaoston (1925–31) pöytäkirjoja, kirjeenvaihtoa, eduskuntatalon tonttiin, suunnitteluun, rakentamiseen ja vihkiäisiin liittyviä asiakirjoja
Rajavuodet: 1908–1936
Määrä: 49 koteloa
Käyttö: vapaa, luetteloitu

Eduskuntavaalien ehdokaslistat

Sisältö: Eduskuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmiä tai niiden kopioita vuoden 1907 eduskuntavaaleista (Uudenmaan lääni, Hämeen läänin eteläinen ja pohjoinen, Viipurin läänin läntinen ja itäinen, Kuopion läänin läntinen, Vaasan läänin itäinen, Mikkelin lääni, Oulun läänin eteläinen)
Rajavuodet: 1907
Määrä: 2 koteloa
Käyttö: käytettävissä kopioina
Lisätietoja: Eduskunnan kirjaston kokoelmissa on mikrofilmit (mfr 164) Tilastokeskuksessa säilytettävistä eduskuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmistä 1910–1979

Haatajan kokoelma

Sisältö: Mm. maanjako-, maanvuokra- ja torpparikysymystä käsitteleviä sanomalehtileikkeitä ja asiakirjoja, maareformia koskevaa kirjallisuutta ja prof. Kyösti Haatajan muistiinpanoja
Rajavuodet: 1900-luvun alkupuolelta 1930-luvulle
Määrä: 13 koteloa
Käyttö: vapaa

Hälvän kronikka

Sisältö: Kronikka kansanedustaja Pekka Hälvästä (1876–1944). Laatinut Maria Hälvä 1978.
Rajavuodet: n. 1876–1944
Määrä: 1 rengaskansio
Käyttö: vapaa

Kagaali

Sisältö: Lentolehtisiä ja kiertokirjeitä
Rajavuodet: 1899–1905
Määrä: 3 pahvista säilytyskansiota
Käyttö: vapaa
Lisätietoja: Julkaistu painettuina teoksessa: "Kagaalin" arkistoa. Kokoelma vuosina 1899–1905 ilmestyneitä poliittisia lentolehtisiä, julistuksia, kiertokirjeitä ym. (Eduskunnan kirjasto 1939.)

Kannilan kokoelma

Sisältö: Helle Kannilan kokoamia, pääasiassa äitiyssuojelua koskevia asiakirjoja, muistiinpanoja ym. sekä valokuvia Berliinissä 7.–12.10.1941 pidetystä kansainvälisestä naisten kokouksesta
Rajavuodet: 1940-luvulta
Määrä: 2 koteloa
Käyttö: vapaa, inventointiluettelo
Lisätietoja: Helle Kannilan luovuttamaa aineistoa myös Tasavaltalaisten keskusjärjestön yhteydessä

Kansalaisadressit

Sisältö: Eduskunnalle jätettyjä kansalaisadresseja, vetoomuksia, tervehdyksiä, onnitteluja yms.
Rajavuodet: 1900–2014
Määrä: n. 33 hm
Käyttö: vapaa, luetteloitu

Kieltolakiäänestys

Sisältö: Kieltolakia koskevan kansanäänestyksen tuloslaskentataulukot äänestysalueittain
Rajavuodet: 1931
Määrä: 3 koteloa
Käyttö: vapaa
Lisätietoja: äänestyksen tulokset on julkaistu Suomen virallisessa tilastossa XXIX C 1

Kätilöopiston juttu

Sisältö: Lainsäädäntöneuvos L.H.Salosen kokoamia lehtileikkeitä
Rajavuodet: 1957–1962
Määrä: 1 sidos
Käyttö: vapaa

Mechelinin kokoelma

Sisältö: Lehtileikkeitä koti- ja ulkomaisista sanomalehdistä, painotuotteita ym.
Rajavuodet: 1896–1910
Määrä: 10 koteloa
Käyttö: vapaa, inventointiluettelo

Naiskansanedustajien verkosto

Sisältö: Pöytäkirjoja, kirjeenvaihtoa; seminaareihin, konferensseihin ym. liittyviä asiakirjoja
Rajavuodet: 1993–2008
Määrä: 33 koteloa
Käyttö: vapaa, luetteloitu

Nuorten parlamentti

Sisältö: Nuorten parlamentin toimintasuunnitelmat, kokousaineistot, osallistujaluettelot, koulutus- ja kerhotilaisuudet, mediaseuranta ym.
Rajavuodet: 1997–2014
Määrä: 16 kotelo
Käyttö: vapaa
Lisätietoja: Edeltäjä: Lasten ja nuorten parlamentti 1992, 1 ko. Painetut Nuorten parlamentin pöytäkirjojen lainakappaleet kirjaston kokoelmissa.

Perustuslakikomitea

Sisältö: N.B.Grotenfeltin isän kokoamia perustuslakikomitean työhön liittyviä asiakirjoja Rajavuodet: 1865
Määrä: 1 kotelo
Käyttö: vapaa, luetteloitu

Sairausvakuutuskysely

Sisältö: Suomen Naisten Demokraattisen Liiton kysely sairausvakuutuksen tarpeellisuudesta
Rajavuodet: 1961
Määrä: n. 10 hm kansioimatonta aineistoa
Käyttö: vapaa

Salaputki Oy

Sisältö: Asian käsittelyyn Valtakunnanoikeudessa liittyviä asiakirjoja ja lehtileikkeitä
Rajavuodet: 1953
Määrä: 2 koteloa
Käyttö: vapaa

Sotasyyllisyysoikeudenkäynti

Sisältö: Sotasyyllisyysoikeuden pöytäkirjojen kopioita
Rajavuodet: 1945–1946
Määrä: 2 koteloa
Käyttö: vapaa

Suomen kommunistinen puolue

Sisältö: Vaalipropagandaa, julisteita, lentolehtisiä, Työväen pääneuvoston painettuja asiakirjoja ym.
Rajavuodet: 1918, 1920- ja 1930-luvuilta
Määrä: 3 koteloa
Käyttö: vapaa

Säätytaloa koskevat asiakirjat

Sisältö: Säätytalon kilpailuehdotusten valokuvat, säätytalovaliokunnan asiakirjoja, Säätytalon rakennushallituksen ja säätyjen taloudenhoitajan asiakirjoja
Rajavuodet: 1872–1910
Määrä: 9 koteloa
Käyttö: vapaa, luetteloitu

Tasavallan presidentin vaalit

Sisältö: Vaalien pöytäkirjoja ym. vaaleihin liittyviä asiakirjoja, myös joitakin valitsijamiesten luetteloita
Rajavuodet: 1925–1988
Määrä: 4 koteloa
Käyttö: vapaa, luetteloitu
Lisätietoja: Tasavallan presidentin vaalien pöytäkirjat on julkaistu asetuskokoelmassa. Ks. myös äänitallenteet. Presidentinvaalitilasto.

Tasavaltalaisten keskusjärjestö

Sisältö: Jakobiiniklubin ja Tasavaltalaisten keskusjärjestön pöytäkirjoja, kirjeenvaihtoa, kiertokirjeitä ym. sekä Lain ja Tasavallan turvajärjestöä koskevia asiakirjoja
Rajavuodet: 1917–1918, 1930–1931
Määrä: 1 kotelo
Käyttö: vapaa, luetteloitu

Tilattoman väestön alakomitea

Sisältö: Hannes Gebhardin hallussa olleita komitean työpapereita
Rajavuodet: 1900-luvun alusta
Määrä: 1 pahvinen säilytyskotelo
Käyttö: vapaa

Tokoin kokoelma

Sisältö: Oskari Tokoille saapuneita kirjeitä, kirjekonsepteja, puheiden, sanomalehtikirjoitusten ym. käsikirjoituksia ym. Oskari Tokoin kirjeitä Jorma Pohjanpalolle
Rajavuodet: 1910-luvulta 1960-luvun alkuun
Määrä: 6 koteloa ja 1 pieni pahvikansio
Käyttö: inventaarioluettelo; Tokoin luovuttama aineisto käytettävissä mikrofilmeinä, rullat 1-3; Jorma Pohjanpalolle saapuneita kirjeitä saa käyttää ainoastaan kirjaston johtajan luvalla

Tutkijoiden ja kansanedustajien seura, TUTKAS

Sisältö: Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran vuosikokousten ja hallitusten kokousten pöytäkirjoja, toimintakertomuksia ja -suunnitelmia, kirjeenvaihtoa, talousarvioita; jäsenkokouksiin, seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin liittyviä asiakirjoja ym.
Rajavuodet: 1970–2007
Määrä: 20 koteloa
Käyttö: vapaa

Uuden Suomen Turvaamiskomitea

Sisältö: Monarkistisen hallitusmuodon hyväksi työtä tehneen komitean kirjeenvaihtoa, tiliasiakirjoja, muistioita, kokouspöytäkirjoja ym.
Rajavuodet: 1918–1919
Määrä: 3 koteloa
Käyttö: vapaa, luetteloitu

Valtiopäiväjärjestyskomitea

Sisältö: Ns. "Setälän komitean" asiakirjoja
Rajavuodet: 1921
Määrä: 1 kotelo
Käyttö: vapaa

Äänitallenteet

Några hågkomster från de sista ståndslantdagarna och det första adelsmötet

Sisältö: Fil.tri h.c. Kurt Antell oli lahjoittanut 1960-luvulla äänitetyn äänilevyn Eduskunnan kirjastolle. Tällä levyllä hän kertoo muistojaan viimeisistä säätyvaltiopäivistä 1905–06 sekä aateliston ensimmäisestä säätyvaltiopäivien jälkeisestä kokoontumisesta vuonna 1919. Äänilevystä kopioitiin syksyllä 2000 DAT-nauha tallekappaleeksi sekä CD yleisökäyttöön. 

Rajavuodet: 1905–06, 1919

Määrä: DAT-nauha, CD-äänilevy (kesto n. 29 min.)

Käyttö: CD-levy

Lisätietoja: Lainakappale kirjaston kokoelmissa.

Valtiopäivät-äänitteet

Sisältö: Eduskunnan keskusarkistoon siirrettiin vuonna 1993 ääninauhoja, joita oli säilytetty eduskunnan vintillä. Suurin osa nauhoista oli täysistuntojen nauhoituksia 1950-luvulta ja 1970-luvun alkupuolelta, 1960-luvulta ei ollut yhtään nauhaa. Joukossa oli myös nauhoja valtiopäivien avajaisista ja päättäjäisistä. Tästä aineistosta kopioitiin tallekappaleiksi yhdeksän DAT-nauhaa ja yleisökäyttöön yhdeksän CD-äänilevyä vuonna 1999 (nrot 1–9). Syksyllä 2000 kopioitiin saman vuoden keväällä eduskunnan keskusarkistoon siirretyistä nauhoista neljä uutta DAT-nauhaa ja yleisökäyttöön neljä uutta CD:tä (nrot 10–13). Levyille otettiin kaikki valtiopäivien avajaisiin ja päättäjäisiin ja valtiopäivien järjestäytymiseen liittyvä aineisto. Varsinaisista täysistuntojen nauhoista tehtiin otanta. Otannan nauhoja valitessa kiinnitettiin huomiota ensinnäkin asian sisältöön. Toiseksi haluttiin ottaa käsittelytavaltaan eri tyyppisiä asioita kuten lakiesityksen eri vaiheita, talousarvion käsittelyä, välikysymyksiä ja suullisia kysymyksiä. Kolmanneksi haluttiin mukaan mahdollisimman paljon edustajia ottaen huomioon tasapuolisesti edustavuuden puoluekantojen, sukupuolen ja kielen mukaan.

Rajavuodet: 1952–1956, 1971–1973(nrot 1-9)–1977, 1985–1987, 1994–1995(nrot 10–13)

Määrä: 13 DAT-nauhaa, 13 CD-äänilevyä

Käyttö: CD-levyt, luetteloitu.

Lisätietoja: Lainakappaleet kirjaston kokoelmissa.

Tasavallan presidentin vaalit ja juhlalliset vakuutukset -äänitteet

Sisältö: Kesällä 2000 kopioitiin eduskunnan keskusarkistoon siirretyistä Tasavallan Presidentin vaaleja ja juhlallisia vakuutuksia koskevista ääninauhoista yleisökäyttöön CD-äänilevyjä ja tallekappaleiksi DAT-nauhoja. Keskusarkistossa oli vaaleja koskevia nauhoja vuosilta 1956, 1978, 1982 ja 1988. Niistä kopioitiin vuoden 1956 nauhat kokonaan ja muiden vaalien nauhoista tehtiin lyhennelmät. Vuoden 1982 vaalista oli käytettävissä vain vaalin loppuosan nauhoitus. Tasavallan Presidentin juhlalliset vakuutukset kopioitiin kokonaisuudessaan. Juhlallisista vakuutuksista oli säilynyt presidenttien Kekkosen (vuonna 1956), Koiviston (1988) ja Ahtisaaren (vuonna 1994) vakuutukset. Presidentti Halosen (vuonna 2000) juhlallinen vakuutus saatiin eduskunnan pöytäkirjatoimistosta valmiina CD-levynä.

Rajavuodet: 1956–1988 (vaalit) 1956–2000 (juhlalliset vakuutukset)

Määrä: 4 DAT-nauhaa, 5 CD-äänilevyä

Käyttö: CD-levyt, luetteloitu.

Lisätietoja: Lainakappaleet kirjaston kokoelmissa. Ks. myös Tasavallan presidentin vaalit Presidentinvaalitilasto.