Sähköiset valtiopäiväasiakirjat

Valtiopäiväasiakirjat tallennetaan eduskunnan verkkosivuille suomen ja ruotsin kielellä heti, kun ne ovat saapuneet eduskuntaan tai kun eduskunnan tuottamat asiakirjat ovat valmistuneet.

Valtiopäiväasiakirjojen sähköiset versiot löytyvät eduskunnan verkkosivujen hakupalvelua käyttämällä. Hakupalvelussa on monipuoliset haku- ja haun rajausvaihtoehdot. Eduskuntatyö-hakunäkymässä saatua hakutulosta voi rajata edelleen tarkentimia käyttäen. Myös tarkennettu haku on käytettävissä.

Pääsääntöisesti sähköisiä valtiopäiväasiakirjoja ja täysistunnon pöytäkirjoja on saatavilla vuoden 1980 valtiopäiviltä lähtien. Hallituksen esitykset, valiokuntamietinnöt ja -lausunnot, kertomukset, asetukset ja valtioneuvoston päätökset ovat verkossa 1980 lähtien, muut valtiopäiväasiakirjat 1991 lähtien. Aineistoista tarkemmin Valtiopäiväasioiden ja -asiakirjojen sekä äänestystietojen saatavuus verkkopalvelussa -sivulla.

Painetun valtiopäiväasiakirjasarjan osat yksikamarisen eduskunnan alusta alkaen on nyt myös takautuvasti digitoitu. Digitoidut valtiopäiväasiakirjat -palvelusta löytyvät suomen- ja ruotsinkieliset valtiopäiväasiakirjat vuosilta 1907-2000. Valtiopäiväasiakirjasarja koostuu käsiteltyjen asioiden asiakirjoista, täysistuntopöytäkirjoista puheineen sekä asiahakemistoista. Palvelusta voi tehdä hakuja valtiopäiväasiakirjoihin tai ladata kokonaisia valtiopäiväasiakirjaniteitä pdf-tiedostoina työasemalleen.

Eduskunnan avoimen datan verkkopalvelun kautta voi hakea, katsella ja ladata eduskunnan julkisen verkkopalvelujen sisältöjä. Palvelu sisältää valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2015 alkaen. Avoimen datan palvelun data on koneluettavassa muodossa. Loppukäyttäjille se edellyttää datan ohjelmallista purkamista ja liittämistä sovelluksiin, joissa sitä halutaan käyttää.