Euroopan unioni 

Euroopan unioni on 28 eurooppalaisen jäsenvaltion muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto, johon voivat liittyä kaikki Euroopan maat, jotka täyttävät jäsenvaltiolle asetetut demokraattiset ja taloudelliset kriteerit. Euroopan unioni -termi otettiin käyttöön vuonna 1993 Maastrichtin sopimuksen myötä. Unionin toimivaltaan kuuluvat mm. sisämarkkina-alue, euroalue, yhteinen maatalouspolitiikka ja kauppapolitiikka.

Euroopan unionin kokoelma

Eduskunnan kirjastossa on käytettävissä laaja EU-kokoelma, johon kuuluu mm. julkaisuja, valmisteluasiakirjoja, säädöksiä, valtiosopimuksia ja tietokantoja. Kirjasto on toiminut vuodesta 1974 lähtien EU:n tallekirjastona, mistä johtuen kirjasto saa järjestelmällisesti kokoelmaansa EU:n tärkeimmät asiakirjat ja julkaisut. Kokoelmassa on myös vanhempaa aineistoa, kuten Euroopan Yhteisöjen Virallinen Lehti vuodesta 1958 alkaen. Eduskunnan kirjaston tietopalvelu vastaa EU:ta koskeviin kysymyksiin ja antaa tiedonhallintakoulutusta EU-tiedonlähteistä.

Lisää tietoa EU-tietopaketista.

EU-tietopaketti

EU-tietopaketti sisältää tietoa EU:n tärkeimmistä tiedonlähteistä.

Lisää tietoa Euroopan talouskriisi -tietopaketista.

Euroopan talouskriisi
-tietopaketti

Euroopan talouskriisiä käsittelevään tietopakettiin on koottu keskeisimpiä talouskriisiin liittyviä päätöksiä ja asiakirjoja.
Lisää tietoa Brexit-tietopaketista.

Brexit-tietopaketti

Ison-Britannian kansanäänestys ja eroanomus EU-jäsenyydestä.

Lisää tietoa Suomen liittyminen Euroopan unioniin -tietopaketista.

Suomen liittyminen Euroopan unioniin -tietopaketti

Suomen EU-jäsenyydestä tuli 1.1.2015 kuluneeksi 20 vuotta. Liittymisprosessi Euroopan unioniin kesti useita vuosia. 

 Tietopalvelulta kysyttyä

 

 

Mistä löydän tietoa EU-vaaleista 2019?https://www.parliament.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/tietopalvelulta-kysyttya/Sivut/mista-loydan-tietoa-tulevista-eu-vaaleista.aspxMistä löydän tietoa EU-vaaleista 2019?2019-04-16T07:40:00Z
Kuinka suuri osuus kansallisesta lainsäädännöstä on EU-peräistä?https://www.parliament.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/tietopalvelulta-kysyttya/Sivut/kuinka-suuri-osuus-kansallisesta-lainsaadannostaon-EU-peraista.aspxKuinka suuri osuus kansallisesta lainsäädännöstä on EU-peräistä?2017-06-05T07:30:00Z