Irlanti

Irlanti sai huhtikuussa 2009 Euroopan unionin neuvostolta suosituksen maan julkisen talouden liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi.

Marraskuussa 2010 Irlannin hallitus pyysi rahoitustukea Euroopan unionilta, euromailta ja Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF). Euroopan unionin neuvosto hyväksyi täytäntöönpanopäätöksen rahoitustuesta 7.12.2010.

Irlannin talouden sopeutusohjelma kattaa vuodet 2010–2013. Maa saa rahoitustukea Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin (ERVM) ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) kautta, IMF:ltä sekä kahdenvälisinä lainoina.

Irlanti irrottautui pankkitukiohjelmastaan joulukuussa 2013.

Liiallisen alijäämän menettely

27.4.2009 Neuvoston päätös liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa (2009/416/EY)

27.4.2009 Neuvoston suositus Irlannille julkisen talouden liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi (7902/09)

​Lainaohjelma

21.11.2010 euroryhmän sekä talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) ministerit ottavat vastaan Irlannin hallituksen pyynnön saada taloudellista tukea EU:lta ja euroalueen jäsenmailta.

28.11.2010 euroryhmän ja Ecofin-neuvoston ministerit kertovat sopineensa yksimielisesti taloudellisen tuen myöntämisestä Irlannille.

29.11.2010 Irlanti julkistaa talousohjelmansa. EU:n talouskomissaari Olli Rehn ja IMF:n toimitusjohtaja Dominique Strauss-Kahn sanovat tukevansa sitä voimakkaasti.

  • Joint statement of European Commissioner for Economic and Monetary Affairs Olli Rehn and Managing Director of the International Monetary Fund Dominique Strauss-Kahn on Ireland (MEMO/10/624)

7.12.2010 Ecofin-neuvosto hyväksyy päätöksen rahoitustuesta Irlannille sekä suosituksen, jossa tuelle asetetaan ehdot. Päätös perustuu neuvoston asetukseen n:o 407/2010 Euroopan rahoituksenvakautusmekanismista ja suositus EU:n liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn.

  • Neuvoston täytäntöönpanopäätös unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta (2011/77/EU)
  • Neuvoston suositus Irlannin julkisen talouden liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi (17210/10)
  • Neuvoston asetus Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta (407/2010)
  • Press release: 3054th Council meeting (17447/10)

16.12.2010 komissio ja Irlannin viranomaiset allekirjoittavat erityisiä talouspoliittisia ehtoja koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan.

  • EU/IMF Programme of Financial Support for Ireland (Memorandum of understanding between the European Commission and Ireland, sivulta 7 alkaen)

Muutoksia lainaehtoihin

21.7.2011 euromaiden johtajat sopivat, että ERVV:n alennettuja lainakorkoja ja pidennettyjä laina-aikoja sovelletaan Kreikan tavoin Portugaliin ja Irlantiin.

11.10.2011 neuvosto hyväksyy muodollisesti Irlannin lainojen erääntymisaikojen pidentämisen ja korkomarginaalien pienentämisen. Päätös perustuu ehdotukseen, jonka komissio teki euromaiden ja EU-toimielinten 21.7. antaman lausunnon pohjalta.

  • Neuvoston täytäntöönpanopäätös unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta (2011/682/EU)
  • Commission proposes better financial terms for EU loans to Ireland and Portugal (MEMO/11/602)

26.10.2011 euroalueen huippukokous sopii Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) resurssien tehostamisesta.

29.11.2011 euroalueen valtiovarainministerit hyväksyvät ehdot, joiden mukaan ERVV:n kriisivalmiuksia voidaan lisätä. Euroryhmä antaa tunnustusta Irlannin viranomaisille maan sopeutusohjelman tehokkaasta täytäntöönpanosta.

30.11.2011 Euroopan neuvosto hyväksyy päätöksen, jolla muutetaan Irlannille Euroopan rahoituksenvakausmekanismista (ERVM) maksettavan rahoitustuen ehtoja. (Huom. neuvoston suomenkielisessä lehdistötiedotteessa puhutaan virheellisesti ERVV:stä, vaikka kyse on ERVM:stä.)

22.1.2013 neuvosto hyväksyy päätöksen, jolla muutetaan Irlannille myönnettävän rahoitustuen ehtoja.

  • Neuvoston täytäntöönpanopäätös unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta (2013/48/EU)
  • Lehdistötiedote: Neuvoston 3215. istunto (5284/13)

5.3.2013 EU-maiden valtiovarainministerit keskustelevat Irlannin ja Portugalin laina-aikojen mahdollisesta pidentämisestä. He pyytävät EU:n, EKP:n ja IMF:n muodostamaa troikkaa valmistelemaan asiasta ehdotuksen.

16.3.2013 euroryhmä sopii Irlannin ja Portugalin ERVV-laina-aikojen tarkistuksesta. ERVM:n osalta asiasta päättävät Ecofin-ministerit.

​Käsittelyä eduskunnassa

22.11.2010 Valtioneuvoston selvitys Euroopan rahoitusvakausjärjestelmien aktivoinnista lainan myöntämiseksi Irlannille (E 106/2010)

30.11.2010 Valtioneuvoston tiedonanto Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta (VNT 2/2010)

10.2.2011 Valtioneuvoston selvitys Yhteenveto valtion kokonaisvastuista vuosina 2008 - 2011 tehdyistä toimenpiteistä talous- ja rahoitusvakauden varmistamiseksi Euroopan talousalueella (E 144/2010)

9.3.2011 Pääministerin ilmoitus Euroopan talouden vakauttamisesta (PI 5/2010)

28.9.2011 eduskunta hyväksyy ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen, lain ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä lain Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 31/2011).

19.10.2011 Valtioneuvoston selvitys Irlannille ja Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineelle annetun takauksen muuttamisesta (E 75/2011)

25.4.2012 eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta Suomen kokonaisvastuita euroalueen talouskriisissä -välikysymyksen pohjalta (VK 4/2012).

28.2.2013 Valtioneuvoston selvitys Portugalin ja Irlannin paluusta velkakirjamarkkinoille (E 15/2013)