EU-tiedonlähteitä aiheittain

Sivulle on koottu EU-tiedonlähteitä unionin 25 toiminta-alalta. Linkit vievät EU:n verkkosivustolle, komission ko. pääosaston sivuille, ajantasaiseen lainsäädäntöön ja tiivistelmiin lainsäädännöstä sekä valmistelevaan lainsäädäntöön EU-Lexissä. Suomen asianomaisen ministeriön sivut valottavat kotimaista näkökulmaa omaan sektoripolitiikkaansa.

​Kuluttajat

Euroopan unioni, Kuluttajan oikeudet
Euroopan komissio, Kuluttajat
Työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailu ja kuluttajat