EU-tietokantoja

Archive of European Integration (AEI)

 • Archive of European integration on sähköinen arkisto tutkimusmateriaalista Euroopan yhdentymisen alalta
 • sisältää sekä EU:n omia dokumentteja että muiden tahojen julkaisemia asiakirjoja Euroopan yhdentymisestä

CVRIA

 • CVRIA on Euroopan unionin tuomioistuimen kotisivusto, jossa mm. oikeuskäytäntö
 • kaikki tuomioistuinten ratkaisut vuodesta 1953 alkaen
 • Historiallinen oikeustapauskokoelma Euroopan unioniin vuonna 2004, 2007 ja 2013 liittyneiden valtioiden kielillä

EURHISTAR

 • Database of the Historical Archives of the European Communities
 • yhteisöjen instituutioiden historiallisia asiakirjoja sisältävä tietokanta

EUR-Lex

Euroopan komissio

Asiakirjarekisteri, Euroopan komissio

 • sisältää 1.1.2001 lähtien laaditut komission asiakirjat
 • sisältää toistaiseksi pääasiassa lainsäädäntöasiakirjoja, kuten KOM-, K- ja SEK -sarjan asiakirjoja
 • sisältää asiakirjoja kokoteksteinä tai viitteitä komission sisäisiin asiakirjoihin. Sisäisiä asiakirjoja voi pyytää komissiosta erillisellä hakulomakkeella

Find-Er

 • Euroopan komission kirjaston luettelotietokanta
 • sisältää kirjallisuus- ja artikkeliviitteiden lisäksi runsaasti internet-linkkejä

Komiteamenettelyrekisteri

 • sisältää komiteamenettelyihin liittyviä asiakirjoja, jotka komissio toimittaa Euroopan parlamentille
 • sisältää 1.1.2003 lähtien toimitetut asiakirjat
 • täydentää Euroopan komission asiakirjarekisteriä
 • sisältää mm. komiteoiden kokousten asialistat, ehdotukset, täytäntöönpanotoimenpiteiksi, tiivistelmät komiteoiden kokousmuistioista sekä äänestystulokset komiteoiden antamista lausunnoista

​Rapid

 • Euroopan komission ylläpitämä maksuton lehdistötietokanta
 • sisältää kaikki Euroopan komission lehdistötiedotteet v. 1975 alkaen ja myös muiden EU:n toimielimien lehdistötiedotteet

Euroopan parlamentti

Asiakirjarekisteri, Euroopan parlamentti

 • sisältää 3.12.2001 lähtien laaditut parlamentin asiakirjat

​OEIL

 • EU-lainsäädäntötyön vaiheita seuraava tietokanta
 • kattaa asiat v. 1994 heinäkuusta alkaen (neljäs vaalikausi)
 • tietokanta on englannin- ja ranskankielinen, ranskankielinen versio on täydellisempi ​

Euroopan unionin neuvosto

Asiakirjarekisteri, Euroopan unionin neuvosto

 • sisältää 1.1.1999 lähtien laaditut neuvoston asiakirjat
 • sisältää asiakirjoja kokoteksteinä tai viitteitä asiakirjoihin, jotka eivät ole julkisia. Ei-julkisia asiakirjoja voi pyytää neuvoston pääsihteeriltä, ohjeet asiakirjapyynnön esittämiseen löytyvät kyseiseltä sivulta

EU Who is Who

 • Euroopan unionin toimielinten henkilöhakemisto 

TED

 • TED (Tenders Electronic Daily) on maksuton tietokanta julkisista hankinnoista
 • Tietokanta on Euroopan unionin virallisen lehden S-osan sähköinen versio
 • käytettävissä kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä​