​Lakihankkeiden tietopaketit ministeriöittäin

Lainsäädäntöhankkeiden tietopaketit ryhmitellään myös vastuuministeriöittäin. Jos tietopaketti sisältää useita hankkeita, ja ne kuuluvat useamman ministeriön vastuulle, tietopaketti on listattu useamman ministeriö-otsikon alle.

Kunkin vastuuministeriön listalla on sekä vireillä olevat että valmistuneet lainsäädäntöhankkeiden tietopaketit. Uusin tietopaketti on ylimpänä.

Sekä vireillä olevat että valmistuneet tietopaketit on ryhmitelty myös aakkosittain sekä viimeksi julkaistujen tietopakettien mukaan.

 OM - Oikeusministeriö