​Kirjallisuutta ja muuta aineistoa

Artikkeleita kriisilainsäädännön käytöstä korona-aikana eri maissa

Coronaveillance : exposing pre-existing ex ante and ex post facto deficiencies in the investigatory powers act 2016? / Matthew White. European human rights law review (2021) : 1, s. 80–97
European human rights law review -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Covid-19 i Sverige : rättsliga perspektiv på krisberedskap och de åtgärder som vidtagits för att hantera pandemin / Marika Ericson, Olof Wilske, Olof. Svensk juristtidning 105 (2020):10, s. 1080–1097.
Svensk juristtidning -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Covid-19 and emergency laws in Denmark / Annemette Nyborg et al. Svensk juristtidning 105 (2020):10, s. 1098–1115.
Svensk juristtidning -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Lockdown og kriseregulering i Norge / Benedikte Moltumyr Høgberg. Svensk juristtidning 105 (2020):10, s. 1130–1147.
Svensk juristtidning -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Svensk krishantering i fredstid : de konstitutionella aspekter och en framåtblick / Johan Hirschfeldt. Svensk juristtidning 105 (2020):10, s. 1148–1171.;
Svensk juristtidning -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Disability Rights During COVID-19: Emergency Law and Guidelines in England / Ivanka Antova. Medical law review, 2020, Sep 06.

Om beredning, kungörelse och ikraftträdande av författningar i kristid / Johan Dibb, SVJT, Nummer 7/2020, Årgång 105.

Emergency Powers, Public Health and COVID-19 / Holly Mclean, Ben Huf. Research Paper No. 2, August 2020, Research & Inquiries Unit, Parliamentary Library & Information Service, Department of Parliamentary Services, Parliament of Victoria.

Covid-19 and Labour Law Measures in Spain: Emergency Rules to deal with a Health, Economic and Employment Crisis / Joaquín García Murcia, Iván Rodríguez Cardo, Diego Álvarez Alonso. Italian Labour Law e-Journal, Vol 13, No 1 (2020).

The impacts of the COVID-19 crisis on the Brazilian legal system – a report on the functioning of the branches of the government and on the legal scrutiny of their activities / Victor Marcel Pinheiro, Marcelo Ilarraz, Melissa Terni Mestriner. The Theory & Practice of Legislation, Vol. 8, Issue 1/2 (2020).

Covid-19 Italian emergency legislation and infection of the rule of law / Nicola Canestrini. New Journal of European Criminal Law, Vol 11, No 2 (2020).

Mental health and capacity laws in Northern Ireland and the COVID-19 pandemic: Examining powers, procedures and protections under emergency legislation / Anne-Maree Farrella, Patrick Hann. International journal of law and psychiatry, 2020, Jul–Aug; Vol. 71. Date of Electronic Publication: 2020 Jun 22.

COVID-19 in Hungary and Poland: extraordinary situation and illiberal constitutionalism / Tímea Drinóczi, Agnieszka Bień-Kacała. The Theory & Practice of Legislation, Vol. 8, Issue 1/2 (2020).

COVID-19 legislation in Belgium at the crossroads of a political and a health crisis / Patricia Popelier. The Theory & Practice of Legislation, Vol. 8, Issue 1/2 (2020).

The Covid-19 emergency in the Netherlands: a constitutional law perspective / Maria Francesca Cavalcanti, Matthijs Jan Terstegg. DPCE Online, Vol 43, No 2 (2020).

Legislative response to Coronavirus (Switzerland) / Felix Uhlmann, Eva Scheifele. The Theory and Practice of Legislation, 27.6.2020.

This Time is Different? - On the Use of Emergency Measures During the Corona Pandemic / Christian Bjørnskov, Stefan Voigt. Hamburg: University of Hamburg, Institute of Law and Economics, 2020. Working Paper 2020, No. 36.

Coronakrisen blottlägger skillnaderna i förvaltningen i Norden / Siv Sandberg. Kommuntorget (2020):2, s. 34–35.
Kommuntorget-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Författningsberedskap i praktiken : en kommentar med anledning av lagen om ändring i smittskyddslagen / Anna Jonsson Cornell. Svensk juristtidning (2020):5–6, s. 377–381.
Svensk juristtidning -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Thinking Globally, Acting Locally – The U.S. Response to Covid-19 / Rebecca L. Haffajee, Michelle M. Mello. The New England Journal of Medicine, May 28, 2020.

Presidential Powers and Response to COVID-19 / Lawrence O. Gostin, James G. Hodge Jr, Lindsay F. Wiley. Published Online: March 18, 2020.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Koronajohtaminen Suomessa : arvio covid-19-pandemian johtamisesta ja hallinnosta syksystä 2020 syksyyn 2021. Jari Stenvall et al. Helsinki, Valtioneuvoston kanslia, 2022. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:34.

Huoltovarmuus : varautumisella selviytymiskykyä / Kari Klemm, Kerttu-Ilona Pajala. 2. uud. painos. Helsinki, Tietosanoma, 2022.
Klemmin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Der Verfassungsstaat in der Corona-Krise / Jens Kersten, Stephen Rixen. München, C.H. Beck, 2021. 2. Auflage.
Kerstenin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Coronavirus and the law in Europe / Ewoud Hondius et al. (toim.). Cambridge, Intersentia, 2021.
Hondiuksen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Coronapandemin : beslutsfattande under svåra förhållanden / Magnus Jerneck, Rikard Bengtsson. Statsvetenskaplig tidskrift, 2021, 5. (särskild utgåva)
Jerneckin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Koronaepidemian ensimmäinen vaihe Suomessa vuonna 2020. Helsinki, Onnettomuustutkintakeskus, 2021. Tutkintaselostus 6/2021.
– tutkintaselostus sisältää kronologisen selostuksen tapahtumien kulusta tammikuusta 2020 kesälomakauteen 2020 saakka

Viljasta verkostoihin : Huoltovarmuuskeskuksen arviointi / Petri Uusikylä et al. Helsinki, Työ- ja elinkeinoministeriö, 2021. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:32.

Korona, viranomaisviestinta koronapandemiassa – medianäkyvyyden teema-analyysi / Markus Selin, Meltwater. Helsinki, Onnettomuustutkintakeskus, 2021.

Uutisanalyysi: Ravintoloiden sulkemista ei uskallettu lisätä tartuntatautilakiin – Vihaisten ravintoloitsijoiden paine hirvitti / Vappu Kaarenoja. Suomen Kuvalehti 26.2.2021.
Suomen kuvalehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​ 

Selvitys koronakriisin aikana toteutetun valtioneuvoston kriisijohtamisen ja valmiuslain käyttöönoton kokemuksista. Valtioneuvoston kanslia, 2021. Valtioneuvoston selvityksiä 2021:1 

Valtioneuvoston ydin kriisitilanteessa : Covid-19-pandemian paineet suomalaiselle päätöksenteolle / Matti Mörttinen. Helsinki, Sitra, 2021.

Finsk krishantering i fredstid : beredskapslagen tillämpas för första gången / Janne Salminen. Svensk juristtidning 105 (2020):10, s. 1116–1129.
Svensk juristtidning -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Valmiuslaki todellisessa testissä / Timo Lankinen, Sanna Helopuro. Maanpuolustus-lehti 3.12.2020.

Pandemiateknologiat : teknologian rooli koronapandemian aikana ja koronapandemian vaikutus teknologian kehitykseen / Raimo Linturi. Helsinki: Tulevaisuusvaliokunta, eduskunta, 2020. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 4/2020.

Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Helsinki: Tulevaisuusvaliokunta, eduskunta, 2020. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2020.
Tulevaisuusvaliokunnan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa  

Valmiuslaki: mitä ja miksi / Liisa Vanhala. Lakimies : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja 118 (2020):3–4, s. 502–507.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Valmiuslain ongelmista ja ansioista koronaviruskriisin oloissa / Martin Scheinin. Lakimies : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja 118 (2020):3–4, s. 519–527.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Perustuslaki ja perustuslainmukaisuuden valvonta koronakriisin aikana / Tuomas Ojanen. Lakimies : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja 118 (2020):3–4, s. 508–518.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Article 15 Derogations: Are They Really Necessary during the COVID-19 Pandemic? / Kanstantsin Dzehtsiarou. European Human Rights Law review 4/2020, s. 359–371.
European human rights law review -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Keeping Covid-19 emergency legislation socially distant from ordinary legislation : principles for the structure of emergency legislation / Ronan Cormacain. The Theory and Practice of Legislation, published online: 03 Jul, 2020.

Koronakriisin jälkihoito ja jälleenrakennus: exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 2. vaiheen raportti. Valtiovarainministeriön exit- ja jälleenrakennustyöryhmä. Helsinki, Valtioneuvosto, 2020. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:17.

Talouspolitiikan strategia koronakriisissä / Vesa Vihriälä, Bengt Holmström, Sixten Korkman, Roope Uusitalo. Helsinki, Valtioneuvosto, 2020. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:13.

Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi : exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti. Valtiovarainministeriön exit- ja jälleenrakennustyöryhmä. Helsinki, Valtioneuvosto, 2020. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:12. (Hetemäen raportti)

Politics of last resort : governing by emergency in the European Union / Jonathan White. New York, Oxford University Press, 2020.
Whiten julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Valmiuslaki ja perusoikeudet poikkeusoloissa : valtiosääntöoikeudellinen kokonaisarvio valmiuslain ja perustuslain 23 §:n suhteesta / Johannes Heikkonen et al. Helsinki, Valtioneuvoston kanslia, 2018. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2018:64.

Ehdotus uudeksi valmiuslaiksi : Valmiuslakitoimikunnan mietintö. Helsinki, Oikeusministeriö, 2005. Komiteanmietintö, 2005:2.
Komiteanmietintö 2005:2 saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Valmiuslainsäädännön tarkastelua perustuslain näkökulmasta : Valmiuslakitoimikunnan välimietintö. Helsinki, Oikeusministeriö, 2004. Komiteanmietintö, 2004:1.
Komiteanmietintö 2004:1 saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen kriisilainsäädäntö / Kaarina Buure-Hägglund. Helsinki, WSOY Lakitieto 2002.
Buure-Hägglundin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Huoltovarmuuden tavoitteiden tarkistaminen. Helsinki, Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2001. Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja, 12/2001.
Työryhmä- ja toimikuntaraportti 12/2001:n saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Valmiuslainsäädäntöön sekä poikkeuslakeihin ja -oloihin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Tartuntatauteihin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Covid-19:ään ja koronaviruksiin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Perustuslakiblogi
– valmiuslakiin liittyviä kirjoituksia 12.3.2020 lähtien

Valtioneuvosto: Poikkeusolot

Valtioneuvosto: Näin valmiuslain käyttöönoton prosessi etenee

Valtioneuvosto: Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta
– mm. hallituksen linjaukset ja päätökset, voimassa olevat rajoitukset ja suositukset, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, tietoa valtioneuvoston johtamisesta poikkeusoloissa sekä ministeriöiden ajankohtaisaineistot koronaviruksesta.

Valtioneuvosto: Hallituksen linjaukset

Valtioneuvosto: Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset

Valtioneuvosto: Hybridistrategia koronatilanteen hallintaan

Sosiaali- ja terveysministeriö: Valmiusasiat sosiaali- ja terveysministeriössä

Sosiaali- ja terveysministeriö: Koronavirus Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Koronavirusepidemian mallinnusta

Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta: COVID-19 tutkimuskatsaus

Oikeusministeriö: Valmiuslaki uudistuu

Oikeusministeriö: Valmiuslaki uudistuu: hankkeen OM015:00/2022 perustiedot


Päivitetty 26.4.2022

Valmiuslain käyttöönottaminen korona-aikana | Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä | Valmiuslain käyttöönoton käsittely eduskunnassa | Oikeusvertailevaa aineistoa | Valmiuslaki ja tartuntatautilaki | Kirjallisuutta ja muuta aineistoa | Uutisointia