Kirjallisuutta

Perustuslakivaliokunta ja aito avioliitto -kansalaisaloite. Perustuslakiblogi 13.2.2017

Kelpaavatko samaa sukupuolta olevat parit vanhemmiksi? Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta nais- ja miesparien vanhemmuuteen / Carita Nikander, Milla Salin, Mia Hakovirta. Yhteiskuntapolitiikka 5/2016. 
– Yhteiskuntapolitiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Parisuhteen juridiikka / Tiina Nystén. Helsinki : Kauppakamari, 2015. 194. s. 
– Nysténin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Samaa sukupuolta olevien parisuhteiden sääntely eri maissa / Sanna Mustasaari, Johanna Hossa. Helsinki : Oikeusministeriö, 2014. Oikeusministeriö, Selvityksiä ja ohjeita, 55/2014. 26 s. 

Perhesuhteet ja lainsäädäntö / Eva Gottberg. Turku : Turun yliopisto, 2013. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, 133. 296 s.
Gottbergin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteiden sääntely / Sanna Mustasaari. Helsinki : Oikeusministeriö, 2010. Oikeusministeriö, Selvityksiä ja ohjeita, 83/2010. 20 s. 

Laki ja samaa sukupuolta olevien parisuhteet : työryhmän ehdotus. Helsinki : Oikeusministeriö, 1999. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu, 2/1999. 82 s. 
Laki ja samaa sukupuolta olevien parisuhteet -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Perheet ja laki : Perhetoimikunnan mietintö = Betänkande av Familjekommissionen. Helsinki : Oikeusministeriö, 1992. Komiteanmietintö = Kommittébetänkande ; 1992:12. 91 s.
Perheet ja laki -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Aineistoa Eduskunnan kirjastossa:
Rekisteröity parisuhde
Rekisteröity parisuhde ja aviopuolisoiden oikeussuhteet