Kansainvälinen oikeus ja kansainväliset järjestöt 

Kansainvälisen oikeuden merkittävimmät toimijat ovat valtiot ja kansainväliset järjestöt. Kansainvälinen oikeus käsittelee näiden toimijoiden välisiä suhteita.

Kansainvälinen oikeus on yksi Eduskunnan kirjaston oikeuskirjallisuuden tärkeimmistä painopistealueista. Eduskunnan kirjasto on kansainvälisten järjestöjen erikoiskirjasto, joka välittää tietoa järjestöjen toiminnasta.

​Kansainvälisten järjestöjen kokoelma

Eduskunnan kirjaston kokoelmassa on erityisesti YK:n ja sen erityisjärjestöjen, kuten ILO:n, IMF:n, IMO:n sekä Kansainliiton asiakirjoja ja julkaisuja. Lisäksi kokoelmissa on muun muassa Euroopan neuvoston, OECD:n, WTO:n, ETYJ:n, Pohjoismaiden neuvoston, Inter-Parliamentary Unionin (IPU) ja Asian Development Bankin (ADB) asiakirjoja ja julkaisuja.

Kirjasto saa tai hankkii kokoelmaansa kansainvälisten järjestöjen julkaisuja joko valikoidusti tai kokonaisuudessaan. Eduskunnan kirjastossa on esimerkiksi Suomen laajin kokoelma YK:n tuottamaa aineistoa ja sitä käsittelevää kirjallisuutta.

Kirjaston tietopalvelu auttaa etsimään tietoa järjestöjen toiminnasta ja opastaa asiakirjojen käytössä. Kirjasto järjestää myös kaikille avointa koulutusta kansainvälisten järjestöjen tiedonlähteistä.

Lisää tietoa kansainvälisen oikeuden tietopaketeista.

Kansainvälisen oikeuden tietopaketti

Kansainvälisen oikeuden merkittävimmät toimijat ovat valtiot ja kansainväliset järjestöt.

Lisää tietoa YK-tietopaketista.

YK-tietopaketti

Yhdistyneet kansakunnat on maailman kansojen tärkein yhteistyöjärjestö. YK-tietopaketti sisältää tietoa YK:n keskeisistä tiedonlähteistä ja lyhyet esittelyt järjestön päätoimielimistä. 


Lisää tietoa Euroopan neuvoston tietopaketista.

Euroopan neuvosto -tietopaketti

Euroopan neuvosto on vanhin ja laajin poliittinen yhteistyöjärjestö Euroopassa. 

Lisää tietoa OECD-tietopaketista.

OECD-tietopaketti

OECD on kansainvälinen kehittyneiden markkinatalousmaiden järjestö, johon kuuluu 36 valtiota. Järjestö perustettiin vuonna 1961.

Lisää tietoa Kansainliitto-tietopaketista.

Kansainliitto-tietopaketti

Kansainliiton peruskirjan voimaan astumisesta tulee sata vuotta 10.1.2020. Kansainliiton perustivat ensimmäisen maailmansodan voittaneet valtiot.

Lisää tietoa Suomi YK:ssa -tietopaketista.

Suomen liittyminen Yhdistyneisiin kansakuntiin -tietopaketti

Tietopaketissa kerrotaan, miten Suomi haki YK:n jäsenyyttä vuonna 1947 ja siitä, miten Suomesta tuli YK:n jäsen vuonna 1955.

Lisää tietoa Pohjoismaiden neuvosto -tietopaketista.

Pohjoismaiden neuvosto -tietopaketti

Pohjoismaat ovat kokoontuneet Pohjoismaiden neuvoston piirissä 1950-luvulta alkaen.