​Euroopan ihmisoikeustuomioistuin – European court of human rights (ECHR)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, EIT, toimii Euroopan neuvoston yhteydessä. Tuomioistuin valvoo Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyneiden valtioiden sopimusvelvollisuuksien täyttämistä. Jotta tuomioistuimeen voi valittaa, kansallisen tason oikeustoimet tulee olla käytetty. Tuomioistuimessa on tuomari jokaisesta Euroopan neuvoston jäsenvaltiosta. Suomesta tuomariksi on valittu Pauliine Koskelo.

​Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toiminta ja tehtävät

Euroopan ihmisoikeussopimus on astunut voimaan syyskuussa 1953. Suomessa sopimus on tullut voimaan vuonna 1990, vuosi Euroopan neuvoston jäseneksi liittymisen jälkeen. Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloja ovat esimerkiksi oikeus elämään (2 artikla), oikeus vapauteen ja turvallisuuteen (5 artikla), oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (6 artikla) sekä oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta (8 artikla). Sopimuksessa kielletään esimerkiksi kuolemanrangaistuksen käyttö, kidutus, orjuus sekä pakkotyö.

Ihmisoikeustuomioistuin ei voi muuttaa tai kumota kansallisen viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksiä. Jos tuomioistuimen mukaan jäsenvaltio on rikkonut ihmisoikeuksia, voidaan jäsenvaltio määrätä maksamaan valittajalle hyvitystä. Tuomioistuimella on oma kirjasto.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiakirjoja

Asiakirjoja verkossa

Ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä ja tuomioita HUDOC-tietokannassa
Hudoc Help
European Court of Human Rights, Reports of Judgments and Decisions

Asiakirjoja Eduskunnan kirjastossa

Decisions and reports / European Commission of Human Rights. 1975–1997

Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Sér. A, Arrèts et decisions. 1961–1995

Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Série B, Mémoires, plaidoiries et documents. 1967–1988.

Reports of judgments and decisions / European Court of Human Rights. 1996–

Yearbook of the European Convention on Human Rights / Council of Europe. 1958–

European Human Rights Reports. London 1979–​