​Ministerikomitea – Committee of ministers (CM)

Ministerikomitea on Euroopan neuvoston päätöksiä tekevä toimielin. Keskustelussa ovat esillä yhteisesti kiinnostavat poliittiset kysymykset puolustusta lukuun ottamatta. Komitean jäseniä ovat kunkin jäsenmaan ulkoministerit, jotka kokoontuvat istuntoon kerran vuodessa. Muuna aikana ministerikomitea koostuu kunkin jäsenmaan pysyvistä edustajista. Suomen pysyvänä edustajana toimii suulähettiläs Satu Mattila-Budich.

Ministerikomitean toiminta ja tehtävät

Ministerikomitea linjaa Euroopan neuvoston politiikkaa ja toimintaa. Ministerikomitean antamilla suosituksilla on tarkoitus ohjata jäsenmaiden politiikkaa ja lainsäädäntöä. Komitea päättää, mihin toimiin ryhdytään parlamentaarisen yleiskokouksen ja kunta- ja aluehallintokongressin suositusten perusteella. Keskeisiin tehtäviin kuuluu myös esimerkiksi järjestön toimintaohjelmasta ja budjetista päättäminen.

Euroopan neuvoston jäsenmaiden tulee Euroopan neuvoston perussäännön mukaan hyväksyä laillisuusperiaatteen lisäksi periaate, jonka mukaan jokaisen sen tuomiovaltaan kuuluvan tulee voida nauttia ihmisoikeuksista ja perusvapauksista (3 artikla). Ministerikomitea voi kutsua järjestön uusiksi jäseniksi maita, jotka ovat kykeneviä ja halukkaita tätä noudattamaan. Viime kädessä ministerikomitea voi pidättää jonkin maan Euroopan neuvoston jäsenyydestä.

Euroopan neuvoston piirissä on solmittu yli kaksi sataa kansainvälistä sopimusta. Sopimukset avataan allekirjoitettavaksi sen jälkeen, kun ministerikomitea on sopimukset hyväksynyt. Jäsenmaiden lisäksi sopimuksiin voi liittyä myös järjestön ulkopuolisia maita. Ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanoa valvoo ministerikomitea. 

​Ministerikomitean asiakirjoja

Asiakirjoja verkossa

Adopted texts, hyväksytyt asiakirjat (esim. resolutions, recommendations, decisions)
Documents A–Z: dokumentteja esim. asiakirjatyypeittäin
Topics: asiakirjoja aiheittain
CM Search: asiakirjahaku, myös advanced search -toiminto, jossa voi etsiä esim. fraasilla

Asiakirjoja Eduskunnan kirjastossa

Recommendations to member states / Council of Europe, Committee of Ministers. 1980–1995