Kansainliiton yleiskokouksen ensimmäinen istunto marraskuussa 1920 Genevessä. Kuva: A. Frankl, Norjan kansalliskirjasto. (CC0)

​Kansainliitto-tietopaketti

Kansainliiton perustivat ensimmäisen maailmansodan voittaneet valtiot. Järjestön peruskirja allekirjoitettiin osana Versailles’n rauhansopimusta 28.6.1919 ja se astui voimaan 10.1.1920. Järjestön ydintehtävä oli turvata maailmanrauha. 

Tässä tietopaketissa esitellään lyhyesti järjestön päätoimielimet, kerrotaan Suomen liittymisestä järjestön jäseneksi sekä esitellään Eduskunnan kirjaston Kansainliittoon liittyvä kokoelma. 
 
Tietopaketin teksti: Sari Koski, tammikuu 2020, päivitetty 5.8.2020, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Kansainliiton taustaa

Maailmanrauhan turvaamiseen pyrittiin muun muassa aseidenriisunnalla ja lisäämällä kansojen välistä yhteistyötä.

Suomi ja Kansainliitto

Kansainliiton yleiskokous hyväksyi Suomen Kansainliiton jäseneksi 16.12.1920.

Toimielimet

Kansainliiton tärkemmät toimielimet olivat yleiskokous, neuvosto ja sihteeristö.

Eduskunnan kirjaston kokoelma

Eduskunnan kirjaston kokoelmassa on Kansainliiton aineistoa sekä painettuna että mikrofilmeinä.

​Tutustu tietopaketin lähteisiin

Tietopaketissa käytetyt lähteet.