Kansainvälisen oikeuden aineistot Eduskunnan kirjastossa

Eduskunnan kirjastolla on Suomen säädöskokoelman sopimussarja painettuna koko sen ilmestymisajalta. Lisäksi kokoelmissa on usean muun valtion valtiosopimusjulkaisuja.

Kansainvälinen oikeus on Eduskunnan kirjaston hankinnassa tärkeä painopistealue, minkä johdosta kansainväliseen oikeuteen liittyvää kirjallisuutta on kokoelmissa runsaasti. Monografioiden lisäksi kokoelmissa on kansainväliseen oikeuteen liittyviä aikakausilehtiä ja muita kausijulkaisuja, hakuteoksia, käsikirjoja ja vuosikirjoja. Vuosikirjat, kuten esimerkiksi Finnish Yearbook of International Law, ovat artikkeleita sisältäviä kausijulkaisuja. Aineisto on luetteloitu Eduskunnan kirjaston Selma-kokoelmatietokantaan.

Eduskunnan kirjasto on YK:n ja monien sen erityisjärjestöjen sekä Euroopan neuvoston tallekirjasto. Näiden järjestöjen osalta kirjastolla on mittavat kokoelmat sekä virallisaineistoa että hankittua oikeuskirjallisuutta. YK:n ja Euroopan neuvoston aineistoja käydään yksityiskohtaisesti läpi kyseisistä järjestöistä tehdyissä tietopaketeissa.

Voit tehdä Eduskunnan kirjastolle hankintaehdotuksia kansainvälisen oikeuden julkaisuista.