OECD:n rakennus.Kuva: Michael Dean / OECD

​OECD-tietopaketti

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, perustettiin vuonna 1961 tavoitteena lähentää ja kehittää jäsenmaiden talouksia sekä edistää talouskasvua, lisätä yleistä hyvinvointia ja auttaa kehittyviä maita näiden taloudellisissa pyrkimyksissä.

Tänä päivänä OECD:n tehtävänä on jäsenmaiden eri toimialojen mittaaminen, vertaaminen ja politiikkasuositusten tekeminen. Politiikkasuositusten avulla pyritään lisäämään ihmisten taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia koko maailmassa. Kuten OECD asian ilmaisee ”Better policies for better lives”.

Toisen maailmansodan jälkeen USA:n Marshall-ohjelman tavoitteena oli Euroopan jälleenrakentaminen. Marshall-ohjelman toteuttamiseksi ja Marshall-avun koordinoimiseksi perustettiin vuonna 1948 Euroopan taloudellinen yhteistyöjärjestö OEEC (Organization for European Economic Co-operation). OEEC:stä kehittyivät myöhemmin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö sekä OECD.

OECD:n perustamissopimus (Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development) allekirjoitettiin 14.12.1960 Pariisissa ja se tuli voimaan 30.09.1961.

Jäsenmaita OECD:ssä on yhteensä 38. Suomi liittyi järjestöön vuonna 1969: Asetus Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöä (OECD) koskevan konvention voimaansaattamisesta (12/1969).

OECD:n tallekirjastona Eduskunnan kirjasto on saanut järjestön julkaisuja painettuna kokoelmiinsa vuoteen 2022 asti. Eduskunnan kirjastossa on myös OECD:n edeltäjän, OEEC:n julkaisuja.

Tähän tietopakettiin on koottu perustietoa OECD:sta ja linkkejä tiedonlähteisiin ja julkaisuihin.


Teksti: Sirkka-Liisa Korkeila, syyskuu 2019
Ylläpito: Timo Turja, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi. Päivitetty 20.3.2023

​OECD:n organisaatio

OECD:n päätöksentekijäelimenä toimii jäsenmaiden suurlähettiläistä koostuva neuvosto (OECD Council).

OECD:n jäsenmaat ja yhteistyö

OECD:n jäsenmaita on 38. Jäsenmaita järjestössä edustavat nimetyt suurlähettiläät. Suomi ja OECD.

OECD:n tavoitteet ja toiminta

OECD:n tavoitteet määritellään konvention 1. artiklassa vuodelta 1961.

Aineistot, julkaisut, tietokannat

Eduskunnan kirjaston OECD-kokoelma. OECD:n keskeisiä aineistoja, julkaisuja ja tietokantoja.

 ‭(Piilotettu)‬ Sisältöeditori ‭[9]‬