Pohjoismaiden neuvosto

Pohjoismaiden neuvoston yleiskokous on neuvoston ylin päättävä elin. Istunto järjestetään syksyisin neuvoston puheenjohtajamaassa. Ylimääräisiä ja muita istuntoja voidaan järjestää tarvittaessa. Täysistunnossa jäsenmaiden parlamentaarikot keskustelevat ajankohtaisista asioista, tapaavat hallitusten edustajia sekä päättävät esimerkiksi suosituksista, budjetista ja seuraavasta neuvoston presidentistä ja varapresidentistä. Syksyllä 2021 istunto järjestettiin Kööpenhaminassa: Pohjoismaiden neuvoston istunto 2021.

Yhteensä Pohjoismaiden neuvoston yleiskokoukseen kokoontuu 87 jäsentä. Suomella, Ruotsilla, Norjalla ja Tanskalla on kullakin 20 jäsentä sekä varajäsentä ja Islannilla vastaavasti 7. Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannilla on omat edustajansa. Myös jäsenmaiden hallitukset nimittävät omat edustajansa, jotka osallistuvat neuvoston istuntoihin. Viime vuosina myös kansainvälisten järjestöjen edustajia ja lähialueiden parlamentaarikkoja on osallistunut yleiskokoukseen.

Neuvoston puolueryhmät ovat keskiryhmä, konservatiivinen ryhmä, sosiaalidemokraattinen ryhmä, Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ja Vapaa Pohjola. Suomalaiset kansanedustajat ovat edustettuina kaikissa puolueryhmissä.

Pohjoismaiden neuvoston työjärjestyksessä sekä Helsingin sopimuksessa määritellään järjestön työskentely- ja menettelytapoja. Lähtökohtaisesti asioiden käsittely yleiskokouksessa on julkista. Päätösvaltaisuus edellyttää 44 jäsentä tai heidän tilalleen tullutta varajäsentä. Asioita koskee myös valmistelupakko; ne tulee valmistella joko puheenjohtajistossa, valiokunnassa tai tarkastuskomiteassa ennen yleiskokouksen lopullista käsittelyä.

​Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta

Suomen valtuuskunnan jäsenet valitaan valtiopäivien alussa vaalilla. Tarvittaessa voidaan järjestää täydennysvaaleja. Eduskunnasta valitaan 18 jäsentä ja  varajäsentä, Ahvenanmaalla on 2 jäsentä ja varajäsentä. Kansanedustajat osallistuvat valiokuntiensa kokouksiin, lisäksi valtuuskunnalla on omia kokouksia. Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Erkki Tuomioja ja varapuheenjohtajana Lulu Ranne. Suomen valtuuskunnan sihteeristö toimii eduskunnan kansainvälisellä osastolla.  

​Puheenjohtajisto

Kun täysistunto ei ole koolla, ylintä valtaa käyttää puheenjohtajisto, jolla on samat valtuudet kuin yleiskokouksella. Presidentin ja varapresidentin lisäksi puheenjohtajistoon kuuluu enintään 13 jäsentä. Vuonna 2022 Suomi on Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaa. Erkki Tuomioja on neuvoston presidentti ja Lulu Ranne varapresidentti. Puheenjohtajistossa on edustus kaikista jäsenmaista sekä puolueryhmistä.

Lähtökohtaisesti puheenjohtajiston kokoukset eivät ole julkisia. Puheenjohtajiston tehtäviin kuuluu asioiden valmistelu eri elimissä ja tarkoituksenmukainen suunnittelu.

​Valiokunnat

Valiokunnissa on 16–18 jäsentä. Valiokunnat käsittelevät omaan toiminta-alaansa liittyviä asioita ja valmistelevat puheenjohtajiston niille osoittamat asiat. Kuten Suomessakin, valiokuntien kokoukset eivät lähtökohtaisesti ole julkisia.

Valiokunnat ovat:

Sihteeristö

Kööpenhaminassa sijaitseva Pohjoismaiden neuvoston sihteeristö valmistelee puheenjohtajiston, valiokuntien ja muiden elinten käsittelemät asiat. Sihteeristöä johtaa Pohjoismaiden neuvoston johtaja.

Päivitetty 17.2.2022