Sihteeristö – Secretariat

Sihteeristö ohjaa ja hallinnoi YK-järjestelmän toimintaa. Sihteeristöä johtaa pääsihteeri. Pääsihteerin nimittää yleiskokous turvallisuusneuvoston suositusten pohjalta viiden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Pääsihteeriksi Ban-Ki-moonin jälkeen valittiin 2017 portugalilainen António Guterres.

YK:n toimielimet, alajärjestöt ja toimintaohjelmat muodostavat YK:n varsinaisen henkilökunnan. Esimerkiksi kehitysyhteistyössä ja rauhanturvaoperaatioissa on myös YK:n työntekijöitä, kaikkiaan yli 40 000.