​Elektroniset aineistot

Kirjastossa on käytettävissäsi elektronisia aineistoja sekä viite- ja kokotekstitietokantoja. E-kirjoja, verkkolehtiä ja artikkeleita löytyy Selma-hakupalvelun kautta. Suureen osaan näistä on avoin käyttöoikeus. Vapaasti käytettäviä elektronisia aineistoja löytyy kirjaston oikeudellisen, yhteiskunnallisen ja eduskuntatiedon aihealueiden sivuilta.

Rajoitetun käyttöoikeuden omaavat elektroniset aineistot esitellään alla olevassa listassa. Näitä aineistoja voi käyttää vain Eduskunnan kirjaston asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Elektronisia aineistoja ja verkkotiedonlähteitä löytyy myös kirjaston verkkosivuilta Aineistot-osiosta aiheenmukaisista tietopaketeista.

​E-aineistot kirjaston asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa 

Ammattikirjasto. Kauppakamarin kustantamien painettujen kirjojen sähköisiä versioita. Ammattikirjasto – Käyttöoikeus

EBSCO. Lehtitietokanta, joka sisältää artikkeleita kokoteksteinä ja viitteinä tuhansista englannin ja muunkielisistä lehdistä eri aloilta. EBSCO – käyttöoikeus (in English)

EDILEX. Tietoa Suomen lainsäädännöstä, valtiosopimuksista, EY-lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä. EDILEX – Käyttöoikeus

Elektra. Kotimaisten tieteellisten lehtien artikkeleita. Elektra – Käyttöoikeus

Ellibs Library. Kokoelma e-kirjoja Ellibs-palvelussa. Teokset löytyvät myös Selma-kokoelmatietokannasta. Käyttö vaatii Ellibs-tunnusten luomisen sekä Adobe Digital Editions -lukuohjelman lataamisen. Teoksen lataaminen / lainaaminen tulee tehdä eduskunnan lähiverkossa.

Encyclopedia Britannica online. Laaja monialainen ja ajantasainen tietosanakirja. Encyclopedia Britannica online – Käyttöoikeus

ePress. Kokoelmassa valikoituja kotimaisia näköislehtiä. ePress – Käyttöehdot

Finlands lag. Suomen Laki -kirjat ajantasaisina ruotsiksi, osa Suomenlaki.com -palvelua. Finlands lag – Käyttöoikeus

JUNO. Ruotsin lainsäädäntöä ja sitä koskevia kommentaareja, oikeuskäytäntöä, hallituksen esityksiä ja muuta valmisteluaineistoa sekä oikeusasiamiehen ja -kanslerin päätöksiä.JUNO – Käyttöoikeus (på svenska). Käytettävissä vain kirjaston asiakaskoneilla.

Kansallisbiografia. Kokoelma Suomen historiaan vaikuttaneiden henkilöiden pienoiselämäkertoja. Kansallisbiografia – Käyttöoikeus

MEDIEARKIVET. Ruotsalainen sanoma- ja aikakauslehtitietokanta, joka sisältää artikkeleita kokoteksteinä.

MOT-sanakirjasto. Kattava valikoima yleiskielen, tekniikan ja kaupan sekä erikoisalojen sanakirjoja sekä mm. Oxford Dictionary of English. Monikielinen. Palvelun modernimpi versio sanakirja.fi. MOT-sanakirjasto – Käyttöoikeus

Nationalencyclopedin. Ruotsalainen, monialainen verkkotietosanakirja. Nationalencyclopedin – Käyttöoikeus

OECD iLibrary. OECD:n julkaisuja kokotekstinä. Sisältää myös kausijulkaisuja ja tilastotietokantoja. OECD iLibrary – Käyttöoikeus

PressReader. Palvelussa kotimaisia ja ulkomaisia näköislehtiä. PressReader – Käyttöoikeudet

Sanakirja.fi. Sisältää MOT Kielipalvelun yleiskielen ja erikoisalojen sanakirjoja.

Suomen Laki. Suomen Laki -kirjat ajantasaisina suomeksi ja ruotsiksi, hallituksen esityksiä, oikeuskäytäntöä ja verosopimuksia. Suomen Laki – Käyttöoikeus

Suomen valtiokalenteri. Kalenterissa luetellaan valtion virastojen ja laitosten ylempi virkamieskunta sekä johtavassa asemassa olevat työsopimussuhteiset toimihenkilöt. Suomen valtiokalenteri – Käyttöoikeus

Verkkokirjahylly. Alma Talent Pron kustantamien painettujen kirjojen sähköisiä versioita. Sisältää Päivittyvät hakuteokset -osion. Verkkokirjahylly – Käyttöoikeus

E-aineistot kirjaston tietopalvelussa

Lisäksi kirjaston tietopalvelun käytössä on seuraavat aineistot, joista tehdyistä tiedonhauista laskutamme palveluhinnaston mukaan.

ArtikelSök. Artikkeliviitteitä ruotsalaisista aikakauslehdistä ja sanomalehdistä.

Eutori. Kansallisten EU-asiakirjojen laatimisen ja EU:n asiakirjojen vastaanottamisen, rekisteröinnin ja käsittelyn seurantatietoja.

Juris. Saksalainen oikeudellisen aineiston tietopankki, joka sisältää lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja oikeuskirjallisuusviitteitä.

LOVDATA. Norjan lainsäädäntöä, valtiosopimuksia, valtiopäiväasiakirjoja, oikeuskäytäntöä, oikeuskirjallisuutta sekä ETA-säädöksiä.

RÄTTSBANKEN. Ruotsin lainsäädäntöä, valtiosopimuksia, valtiopäiväasiakirjoja, oikeuskäytäntöä, viranomaispäätöksiä sekä kirjallisuutta hallinnon ja oikeustieteen aloilta.