​Kirjallisuutta ja verkkopalveluja

Valikoima kansalaisvaikuttamiseen liittyvää kirjallisuutta ja verkkopalveluja.

Demokratia

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen : valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014. Helsinki : Oikeusministeriö, 2014. Selvityksiä ja ohjeita / Oikeusministeriö, 17/2014.
Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Joukkoistaminen demokratiassa : poliittisen päätöksenteon uusi aika / Tanja Aitamurto. Helsinki : 2012. 46 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu, 1/2012.
Aitamurron julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansalaistoiminta : lailliset oikeudet / Kalevi Hölttä. Helsinki : Into-Kustannus, 2013. 188 s.
Höltän julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Uusi ja vanha demokratia. 86 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 7/2013.
Uusi ja vanha demokratia -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Demokratia.fi. Palvelu kokoaa yhteen keskeiset aktiivisen kansalaisen verkkopalvelut: Kansalalsialoite.fi, Kuntalaisaloite.fi, Lausuntopalvelu.fiOtaKantaa.fi. Lisäksi verkkopalvelussa voi seurata mm. eduskunnan, valtioneuvoston, Finlexin, tasavallan presidentin ja kuntaliiton tiedotteita. Demokratiatietopankki tarjoaa tietoa suomalaisesta demokratiasta ja sen peruskäsitteistä, kansalaisten oikeuksista, kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamistavoista, kansalaisyhteiskunnasta ja tutkimuksesta ja hankkeista.

Lainvalmistelu

Lainvalmistelu vuorovaikutuksena : analyysi keskeisten etujärjestöjen näkemyksistä lainvalmisteluun osallistumisesta / Auri Pakarinen. Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2011. 92 s. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia, 253

Lakien synty / Seppo Konttinen. Helsinki : Siltala, 2014. 242 s.
Konttisen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Lainvalmistelun prosessiopas. Opas kertoo lainsäädännön vaiheet aloitteesta täytäntöönpanoon ja seurantaan.

Vaalit ja äänestäminen

Vaali- ja puoluelainsäädäntö / Lauri Tarasti, Arto Jääskeläinen. 6., uud. ja laaj. laitos. Helsinki : Edita, 2014. 595 s.
Tarastin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet: työryhmän mietintö. Helsinki : Oikeusministeriö, 2014. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, 31/2014. 

Vaalit.fi. Oikeusministeriön Vaalit-sivustolla lähes kaikki vaaleihin liittyvä tieto.

Vaalit / Tilastokeskus. Vaalitilastot-aihealue sisältää tilastot yleisten vaalien tuloksista, äänioikeutetuista, äänestämisestä, ehdokkaista ja valituista.

Vaikuttamisen areenat

Aloiteoikeus

Kaikki kansalaisaloitteet on otettava vakavasti / Pauli Rautiainen. Perustuslakiblogi 29.7.2015.

Esittelyssä uusi eurooppalainen kansalaisaloite / Olli Wikberg. Defensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 93 (2012) : 3, s. 381–386.
Defensor legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisaloitemenettely : Kansalaisaloitetyöryhmän mietintö. Helsinki : Oikeusministeriö, 2011. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, 1798–7105 ; 21/2011.
Kansalaisaloitemenettely-julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisaloitteen lupaava alkutaival / Auri Pakarinen. Oikeus 42 (2013) : 3, s. 351–357.
Oikeus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suoran demokratian rooli kuntapolitiikassa / Maija Karjalainen. Turku, Turun kaupunki, Kaupunkitutkimusohjelma, 2013.

Valtaa kansalle? : suora demokratia ja sisällöllinen kansalaisaloite perustuslakiuudistuksessa / Maija Setälä. Perustuslakihaasteet. Helsinki : Edita, 2010. s. 119–131.
Setälän julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Avoin ministeriö. Yhteisöllinen kansalaisaloitepalvelu, jossa rekisteröityneet käyttäjät voivat lisätä oman ideansa palveluun: idealle annetaan kuvaava otsikko, tiivistelmä ja tarvittaessa pidempi perustelu. Muut käyttäjät voivat kommentoida ehdotuksia ja antaa ääniä puolesta tai vastaan. Parhaista ideoista tehdään lakialoitteita.

Kansalaisaloite.fi. Kansalaisaloite.fi:ssä voi tehdä kansalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Kuntalaisaloite.fi. Kuntalaisaloite.fi:ssä voi tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Eurooppalainen kansalaisaloite -sivustolla on tiedot kaikista EU-kansalaisaloitteista ja niitä koskevat säännöt. Sivuston kautta voi myös tehdä kansalaisaloitteen.

Kansanäänestykset

Kieltolakiäänestys vuonna 1931 = Förbudsomröstningen år 1931 = Votation populaire sur la prohibition en 1931. Helsinki : Tilastollinen päätoimisto, 1932. 25 s. Suomen virallinen tilasto. 29 C; 1
Kieltolakiäänestys vuonna 1931 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Lainvalmistelukunnan ehdotus hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi neuvoa-antavan kansanäänestyksen toimeenpanemisesta väkijuomalainsäädännön perusteiden selvittämiseksi. Helsinki, 1931. 9 s. Lainvalmistelukunnan julkaisuja; 1931:13.
Lainvalmistelukunnan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vettä, viiniä vai väkeviä? : neuvoa-antava kansanäänestys 29–30.12.1931 kieltolain kohtalon kiirehtijänä / Pekka Louhelainen. Tampere : Tampereen yliopisto, 1991. 240 s. Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia. Sarja A ; nro 3.
Louhelaisen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

EU-kansanäänestys 1994 = EU-folkomröstning 1994 = Finland's EU referendum 1994. Mielipiteen muodostus EU-kansanäänestyksessä : kantaaottamattomuudesta uurnille / Risto Sänkiaho (s. 21–30). Kansanäänestys, vaalit ja suora demokratia / Pertti Pesonen (s. 31–38). Vaalit = Val = Elections, 1995:2. 
EU-kansanäänestys 1994 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi, HE 109/1994

Luettelo toimitetuista kunnallisista kansanäänestyksistä vuodesta 1991. Luettelosta kaikista kunnallisista kansanäänestyksistä vuosina 1991–2012 selviää kunta, äänestyspäivä, asia ja kysymys, äänestysprosentti, vaalin tulos ja valtuuston päätös.

Puolueet, etu- ja kansalaisjärjestöt

Järjestöt demokratiaa kehittämässä : Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan raportti suomalaisen demokratian kehitystarpeista. Helsinki : Oikeusministeriö, 2014. Selvityksiä ja ohjeita / Oikeusministeriö, 5/2014.
Järjestöt demokratiaa kehittämässä -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Eduskuntaryhmät. Kansanedustajien puolueittain muodostamat eduskuntaryhmät eduskunnan verkkosivulla.

Pohtiva – poliittisten ohjelmien tietovaranto . Pohtivan tietovarannossa on poliittisia ohjelmia 59 puolueelta vuosilta 1880–2011.

Puolueet / Elk-linkkitietokanta. Linkit Suomen ja 49 muun maan puolueisiin.

Kansalaisyhteiskunta. Sivusto palvelee suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja niiden toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Se antaa sekä perustietoa suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta että nostaa esiin alan ajankohtaisia teemoja ja julkaisuja.

Lausuntopalvelu.fi. Lausuntopalvelu.fi tarjoaa kansalaisille, järjestöille ja viranomaisille yhdenmukaisen verkkopalvelun, jossa lausuntopyynnöt voidaan julkaista, antaa lausuntoja ja käsitellä annettuja lausuntoja.

Julkinen keskustelu

Julkisuus ja demokratia / toimittaneet Kari Karppinen & Janne Matikainen. Tampere : Vastapaino, 2012. 316 s.
Karppisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Facebook democracy : the architecture of disclosure and the threat to public life / José Marichal. Farnham : Ashgate, 2012. 193 s.
Marichal julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Twitter : social communication in the Twitter age / Dhiraj Murthy. Cambridge : Polity, 2013. 193 s.
Murthy julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Democracy's double-edged sword : how Internet use changes citizens' views of their government / Catie Snow Bailard. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2014.  162 s.
Bailardin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Otakantaa.fi. Otakantaa on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin päätöksiin jo valmisteluvaiheessa. Verkkopalvelussa voi osallistua jo tarjolla oleviin keskusteluihin ja valmisteluihin tai käynnistää keskustelun omasta aiheesta. Otakantaa.fi on kaikille avoin kansalaisten, hallinnon ja päätöksentekijöiden kohtauspaikka.

Adressit, boikotit ja mielenosoitukset

Sananvapaus mielenosoituksessa / Timo Häkkinen. Julkaisussa: Oikeus. Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet : Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 43 (2014) : 4, s. 414-424.
Oikeus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Nettiadressit.  

Vetoomusportaali / Euroopan parlamentti. Vetoomusportaalissa voi esittää uuden vetoomuksen ja tukea jo olemassa olevaa vetoomusta. Hakutoiminnon avulla voi keskittyä itseä kiinnostaviin asioihin ja katsoa, mikä muita kansalaisia askarruttaa EU:hun liittyvissä asioissa. Portaalissa voi antaa sähköisesti tukesi avoimille vetoomuksille, jotka vetoomusvaliokunnan jäsenet ovat jo hyväksyneet käsiteltäviksi.

Vaikuttamisoppaita

Kuntalaiset keskiöön. Opas on tarkoitettu kaikille kuntalaisten osallisuudesta kiinnostuneille ja osallisuuden parissa työskenteleville. Kuntalaisten osallistumisen työkalupakki.

Osallistu.fi. Tehty osallistumisesta ja vaikuttamisesta kiinnostuneille innostamaan ja antamaan monipuolisesti tietoa paikallisen osallistumisen ja vaikuttamisen tavoista.

Vaikuttajan reittikartta. Vaikuttajan reittikartassa on kolme vaihtoehtoa 1) Haluan vaikuttaa 2) En osallistu 3) Ei kiinnosta. Valitsemalla näistä jonkin voi aloittaa matkan vaikuttamisen maailmaan.