​Yhteiskunta, politiikka ja historia

Eduskunnan kirjastossa on tietoa yhteiskunnan toiminnasta ja politiikasta, niin ajankohtaisista asioista kuin historiastakin. Kirjaston kokoelma sisältää tietoa muun muassa poliittisesta toiminnasta, valtioiden historiallisesta kehityksestä, kansainvälisistä suhteista ja erilaisista yhteiskunnallisista ongelmista. Kokoelmassa on aineistoa Suomen lisäksi runsaasti myös muista maista.

​Eduskunnan kirjasto yhteiskunnallista tietoa välittävänä kirjastona

Eduskunnan kirjaston tehtävänä on ollut tukea kansanedustajien ja valtion eri viranomaisten toimintaa. Tätä tarkoitusta varten kirjastoon on kerätty laaja kokoelma valtion eri viranomaisten julkaisuja. Kirjastossa on maamme laajin kokoelma valtion virallisjulkaisuja. 

Avoimena kirjastona sen tehtävänä on ollut myös tukea kansalaisia heidän etsiessään tietoa yhteiskunnasta. Kirjastoon on koottu kirjoja, lehtiä ja verkkojulkaisuja yhteiskunnan eri alojen toiminnasta, kuten historiasta, kasvatuksesta, koulutuksesta, kulttuurista, sosiaalipolitiikasta, sosiologiasta ja talouselämästä. Kirjaston tietopalvelu palvelee niin viranomaisia kuin kaikkia kansalaisiakin.

Eduskunnan kirjasto toimi valtionkirjastona vuosina 1922–1923. Kirjaston tavoitteena koko historian ajan on ollut hankkia mahdollisimman laajasti valtion virallisaineistoa eli valtion viranomaisten julkaisemia dokumentteja.

Lisää tietoa historiatietopaketeista.

Historia-tietopaketit

Tietopaketteja Suomen poliittisen historian tapahtumista ja eduskunnan toiminnasta historian avainkohdissa.

Lisää tietoa hallituksen muodostaminen -tietopaketista.

Hallituksen muodostaminen Suomessa -tietopaketti

Eduskunta käyttää nykyisin suurta valtaa hallituksen kokoamisessa. Näin ei aina ole ollut. Aiemmin hallitusten muodostamista ohjasi presidentti.

Linkki Vaalimainoskokoelma eduskunnan kirjastossa tietopakettiin.

Vaalimainoskokoelma Eduskunnan kirjastossa -tietopaketti

Eduskunnan kirjastoon on tallennettu kokoelma vanhoja eduskuntavaalimainoksia alkaen vuodesta 1948.

Lisää tietoa kansalaisvaikuttamisen tietopaketista.

Tiedä! Vaikuta! - kansalaisvaikuttamisen tietopaketti

Kansalaisvaikuttamisen tavoitteena on mm. lainsäädännön ja käytäntöjen muuttaminen.

Lisää tietoa Suomi valtiona -tietopaketista.

Suomi valtiona -tietopaketti

Tietopaketissa tarkastellaan mm. valtion käsitettä, toimintaa ja tulevaisuutta.

Lisää tietoa Kansanedustajien palkkioiden kehitys -tietopaketista

Kansanedustajien palkkioiden kehitys -tietopaketti

Tietopaketista selviää, miten kansanedustajien palkkiot ovat muuttuneet ja miten palkkkiomuutoksia on perusteltu.

Lisää tietoa eduskuntavaalit-tietopaketista.

Eduskuntavaalit-tietopaketti

Eduskuntavaalit-tietopaketti vastaa kysymykseen, mistä eduskuntavaaleissa on kyse. Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on 14.4.2019.

 Tietopalvelulta kysyttyä

 

 

Miten ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus hyväksyttiin?https://www.parliament.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/tietopalvelulta-kysyttya/Sivut/miten-ihmisoikeuksien-yleismaailmallinen-julistus-hyvaksyttiin.aspxMiten ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus hyväksyttiin?2018-12-04T12:00:00Z
Mitkä valtiot ovat tunnustaneet Suomen?https://www.parliament.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/tietopalvelulta-kysyttya/Sivut/mitka-valtiot-ovat-tunnustaneet-suomen.aspxMitkä valtiot ovat tunnustaneet Suomen?2018-10-23T09:35:00Z