​Puolueet

Puolueella tarkoitetaan puoluerekisteriin merkittyä rekisteröityä yhdistystä. Puolueet ovat aatteellisia yhdistyksiä, joiden varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen. Rekisteröityneellä puolueella on oltava yleisohjelma. Kannatuskyselyjen avulla selvitetään, mitä kansalaiset puolueista ajattelevat.

​Puolueet ja eduskuntaryhmät

Edustuksellisessa demokratiassa kansalaiset voivat osallistua valtiolliseen ja kunnalliseen toimintaan puolueiden kautta, sillä puolueet (ja valitsijayhdistykset) asettavat ehdokkaat vaaleihin. Puolueet tarjoavat äänestäjäkunnalle ohjelma-, toiminta- ja henkilövaihtoehtoja, joista kansalaiset voivat valita haluamansa.

Puolue määritellään puoluerekisteriin merkityksi rekisteröidyksi yhdistykseksi. Puoluerekisteriin merkittävällä puolueella tulee olla yleisohjelma, jossa on esitetty ne puolueen keskeiset periaatteet ja tavoitteet, joilla se haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan ja poliittiseen päätöksentekoon. Puolue menettää paikkansa rekisterissä, kun se ei ole saanut kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa yhtään kansanedustajan paikkaa. Puoluerekisteriä ylläpitää oikeusministeriö.

Kansanedustajat muodostavat puolueittain eduskuntaryhmiä, joiden merkitys käytännön eduskuntatyössä on keskeinen. Kukin eduskuntaryhmä valitsee itselleen puheenjohtajiston ja mahdollisesti muita toimielimiä. Laki ei velvoita kansanedustajaa liittymään eduskuntaryhmään, mutta tavallisesti jokainen kansanedustaja työskentelee osana oman puolueensa eduskuntaryhmää.

Puolueiden toiminnasta säädetään puoluelaissa, jossa säädetään myös puoluetuista. Valtio avustaa puolueita puoluetuella, jota jaetaan eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden kansanedustajapaikkojen perusteella. Puoluetuen myöntää valtioneuvosto ja sen käyttöä valvoo oikeusministeriö.

Puoluelain mukaan rekisteröityneellä puolueella on oltava yleisohjelma, jossa puolue esittää politiikkansa periaatteet ja tavoitteet. Puolueiden yleisohjelmat löytyvät puolueiden kotisivuilta. Historiallisiin puolueiden ohjelmiin voi tutustua Pohtiva – poliittisten ohjelmien tietovarannossa, joka sisältää poliittisia ohjelmia alkaen vuodesta 1880.

​Vaalikampanjat

Puolueiden vaalikampanjoiden perustana ovat vaalilauseet ja vaaliohjelmat. Vaalikampanjaa puolueet ja ehdokkaat käyvät televisiossa, radiossa, lehdissä, sosiaalisessa mediassa ja toreilla. Vaalikampanjoiden avulla tavoitellaan niin liikkuvia äänestäjiä kuin myös kannastaan ja ehdokkaastaan varmoja äänestäjiä.

Lähes kaikki puolueet ovat laatineet eduskuntavaaleja varten vaaliohjelman. Vaaliohjelmat ja vaalikampanjat löytyvät puolueiden omilta verkkosivuilta.

​Kannatuskyselyt

Kannatuskyselyjen avulla saadaan tietoa siitä, mitä kansalaiset puolueista ajattelevat ja miten he aikovat vaaleissa äänestää. Median teettämien julkisten puoluekannatusmittauksien tietoja seuraavat niin äänestäjät, puolueet kuin ehdokkaatkin.

Vaalien tuloksiin verrattuna kannatuskyselyt ennakoivat melko hyvin tulevaa. Muutokset äänestyskäyttäytymisessä voivat kuitenkin olla nopeita kuten ilmeni vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.