​Vaalien tulos- ja tietopalvelut, vaalitilastot

Vaaleissa annettujen äänien laskenta alkaa heti äänestyksen päättymisen jälkeen. Vaalien tuloksia voi seurata monella eri tavoin ja vaaleista kerätään myöhemmin myös kattavat tilastot.

​Vaalien tulokset

Vaalipiirilautakunnat aloittavat ennakkoäänten laskennan vaalipäivänä aikaisintaan klo 12. Vaalipäivän äänestyksen päättyessä klo 20 myös ennakkoäänet on yleensä saatu laskettua.

Ennakkoäänestyksen tulokset julkaistaan heti kello 20:n jälkeen. Vaalitulokseen lisätään vaalipäivän äänestyksen äänet sitä mukaan kuin niitä ehditään vaalilautakunnissa laskea.

Koko maan alustavan laskennan tulos on valmis yleensä noin kello 23:n ja 24:n välillä. Suurimmissa vaalipiireissä ja kunnissa vaalituloksen laskenta kestää pisimpään.

Vaalipäivän illan ääntenlaskentaa kutsutaan alustavaksi laskennaksi. Äänten tarkastuslaskenta aloitetaan vaalipiirilautakunnissa maanantaina kello 9.  Vaalien tulos, erityisesti yksittäisten ehdokkaiden äänimäärät, saattaa muuttua alustavaan laskentaan verrattuna.

Tarkastuslaskennan jälkeen vaalien tulos vahvistetaan keskiviikkona viimeistään kello 18 aloitettavassa vaalipiirilautakunnan kokouksessa. Tarkemmin Eduskuntavaalien tuloksen laskennasta voit lukea Vaalit.fi-verkkopalvelusta.

​Tulos- ja tietopalvelut, vaalitilastot

Yleisiin vaaleihin ja niiden tuloksiin liittyviä tilastopalveluja tarjoavat oikeusministeriö, tilastokeskus ja väestörekisterikeskus.

Oikeusministeriön tulos-ja tietopalvelu sisältää kattavat tilastotiedot yleisistä vaaleista vaaleittain vuodesta 2003 alkaen.

Tilastokeskuksen vaalitilastot kattavat laajat tulos- ja tilastotiedot vuodesta 1983 alkaen. Joka neljäs vuosi toimitettavista eduskuntavaaleista Tilastokeskus tuottaa Suomen viralliset tilastot (SVT) – Eduskuntavaalit.

Väestörekisterikeskuksen vaalitilastoista löytyvät mm. asukasluvut äänestysalueittain.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto sisältää vaaleihin liittyviä keskeisiä tutkimusaineistoja, jotka ovat saatavilla tietoarkiston kautta tai vapaasti verkosta. Lisäksi tietoarkistossa on useita aineistosarjoja, jotka sisältävät samantyyppisiä vaalidemokratiaan, kansalaisten poliittiseen osallistumiseen ja yhteiskunnallisiin asenteisiin liittyviä kysymyksiä kuin varsinaiset vaalitutkimusaineistot.

Myös eri tiedotusvälineillä on vaalitulospalveluja. Ylen vaalitulospalvelua voi seurata molemmilla kotimaisilla kielillä vaalipäivänä televisiosta ja radiosta sekä lisäksi verkossa. MTV:llä on oma vaalipäivän vaalitulospalvelunsa televisiossa ja verkossa. Myös mm. Helsingin Sanomat pitää yllä Vaalit-verkkosivustoa.​