​Eduskunta toteuttaa työeläkkeen 1961 -tietopaketti

Vaalikaudeksi 2015–2019 valitun eduskunnan aloittaessa työnsä ovat tulevan eläkeuudistuksen suuntaviivat selvillä. Työmarkkinakeskusjärjestöt Akavaa lukuun ottamatta pääsivät sopimukseen eläkeuudistuksesta syyskuussa 2014. Sosiaali- ja terveysministeriössä aloitettiin lainvalmistelu heti sopimuksen valmistuttua. Selvitettäväksi oli jäänyt paljon yksityiskohtia, jotka saatiin ratkaistua ministeriön johdolla toukokuun alussa. Kaikki työeläkeuudistukseen liittyvät hallituksen lakiesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle loppukesästä. Uudistukset tulisivat voimaan vuoden 2017 alusta.

Eläkeuudistuksen ollessa vireillä voi olla mielenkiintoista palata aikaan yli viisikymmentä vuotta sitten, jolloin eduskunta sääti ensimmäisen yksityisiä työntekijöitä koskevan eläkelain. Tämän merkittäviin yhteiskunnallisiin uudistuksiin kuuluvan lain säätämisessä oli erikoista sen saattaminen vireille eduskunnassa yksittäisten kansanedustajien toimesta. 

Asiaa oli valmisteltu laajapohjaisessa komiteassa, jossa olivat mukana sekä työmarkkinajärjestöjen, keskeisten poliittisten puolueiden että Kansaneläkelaitoksen edustajat. Silloinen hallitus ei kuitenkaan antanut esitystä työeläkelaista. Osa kansanedustajista päätti toimia ja saattoi asian vireille eduskunnassa lakialoittein.

Eduskunta hyväksyi lain ja Työntekijäin eläkelaki (395/1961) astui voimaan 1.7.1962.

​Teksti: Mirja Pakarinen, toukokuu 2015, päivitetty marraskuu 2018, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Eläketurva ennen uudistusta

Kysymys työeläkejärjestelmästä tuli ajankohtaiseksi Suomessa 1950- ja 1960-luvun vaihteessa.  

Eduskunta tarttuu toimeen

Eri puolueita edustavat kansanedustajat tekivät komitean ehdotusten suuntaisia lakialoitteita.

Lähteet ja oheismateriaalia

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja verkkolähteitä.

​Työeläkeasiaa aletaan valmistella

1950-luvun lopulle tultaessa oli päätettävä, ruvetaanko järjestämään työeläkettä yksityisen sektorin työntekijöille.

Yhteistyön tuloksena TEL ja LEL

Työntekijäin eläkelaki (395/1961) astui voimaan 1.7.1962.