​Suomen eduskunnan jäsenkortti 1917. Allekirjoitukset puhemies Kullervo Manner ja eduskunnan sihteeri Iivari Ahava.Kuva: Museovirasto

Lähteitä

​Dokumentit

Dokumentit ovat järjestyksessä, jossa ne esiintyvät tietopaketissa.

Keisari Nikolai II:n julistuskirja 2/15.3.1917.

Väliaikaisen hallituksen julistuskirja 7/20.3.1917 Suomen Suuriruhtinaanmaan valtiosäännön vakuuttamisesta sekä jälleen saattamisesta täysin toteutetuksi.

Valtalaki eli Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen (HE 9/1917), joka sisältää ehdotuksen laiksi erinäisten asiain siirtämisestä Suomen senaatin ja kenraalikuvernöörin ratkaistavaksi.

Manifesti eduskunnan hajoittamisesta heinäkuun 18/31 päivänä 1917 ja uusien vaalien toimittamisesta.

Kuninkaallisen Maj:tin ja Waltakunnan Säätyjen wahwistama Hallitusmuoto, Annettu Tukholmassa 21 p:nä Elokuuta 1772.

Itsenäisyysjulistus Suomen kansalle 4.12.1917.

Itsenäisyysasian eduskuntakäsittely 6.12.1917. Eduskunnan arkisto.
- Edustaja Alkion ym. esitys
- Äänestystulos
- Mannerin vastaehdotus

Kansankomissaarien neuvoston tunnustus Suomen itsenäisyydelle (suomennos) (venäjäksi​)

​Valtiopäiväasiakirjat

Valtiopäivät 1917

Pöytäkirjat nro 3, 10, 42, 57, 58
Pöytäkirja Erinäisten Edustajain kokouksessa 28. ja 29.9.1917
Asiakirjat: HE 9/1917, PeVM 9/1917, SuVM 19/1917, Ek_vast_HE 9/1917

Valtiopäivät 1917 II

Pöytäkirjat nro 2, 7, 9, 11, 18, 20, 35, 37, 38

​Kirjallisuus

Itsenäisyyden muotoilijat: porvarillisten puolueiden valtuuskunta 1917–1919 / Aappo Kähönen, Kauko Rumpunen (toim.). P. E. Svinhufvudin muistosäätiö. Helsinki, Edita 2008.
Kähösen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Itsenäisyys ja demokratia. Parlamentaarikkojen rooli Suomen historiassa 1917–1920. Eduskunnan esite 12/2016. Teksti: Henrik Meinander.

Ketola, Eino: Kansalliseen kansanvaltaan: Suomen itsenäisyys, sosialidemokraatit ja Venäjän vallankumous 1917. Helsinki, Tammi 1987.
Ketolan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Perustuslakikomitean mietintö nro 7: Ehdotus Suomen hallitusmuodoksi 1917.
Perustuslakikomitean mietintö – saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomi 1917 : Suomi Finland 100 / päätoimittaja: Kai Linnilä ; kirjoittajat: Samu Nyström, Hannu Salmi. Somerniemi : Amanita, 2016.
Linnilän ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vares, Vesa: Demokratian haasteet 1907–1919. Artikkeli teoksessa: Kansanvalta koetuksella. Suomen eduskunta 100 vuotta, osa 3. Helsinki, Edita 2006. 
Suomen eduskunta 100 vuotta, osa 3 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Wrede, R. A.: Itsenäisyyskysymys ja Suomen eduskunta. Helsinki, Otava 1917. 
Wreden julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Verkkolähteet

Itsenäistyminen 1917. Helsingin Suomalainen Klubi & Edita.

Oskari Tokoi – kootut teoks​et. Tieteelliskriittinen lähde-editio. Edita.

Oskari Tokoi – kuolemantuomion saanut pääministeri. Yle, Elävä arkisto, 2013.

Suomen historian dokumentteja. Koonnut Pauli Kruhse.

Suomen itsenäisyysjulistus. P.E. Svinhufvudin 6.12.1937 lukemana. Yle, Elävä arkisto, 2007.

Suomi 80 : Itsenäistymisen vuodet 1917–1918. Tampereen yliopiston historiatieteen laitos​