Kirjallisuus ja verkkolähteet

Kirjallisuus

Adams, Jad: Women and the Vote : a  World History. Oxford University Press 2014.
Adamsin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Dahlerup, Drude – Leyenaar Monique (eds.): Breaking male dominance in old democracies. Oxford: Oxford University Press, cop. 2013.
Dahlerupin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Edustuksellinen demokratia : Kansanvalta 2007 -toimikunnan välimietintö. Helsinki: Oikeusministeriö, 2005. 
Edustuksellinen demokratia -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Grönlund, Kimmo – Wass, Hanna (toim.): Poliittisen osallistumisen eriytyminen : eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki : Oikeusministeriö 2016.   
Grönlundin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hagman, Lucina: Naisten ohjelma lähestyviä vaaleja varten. Porvoo, WSOY, 1906.
Hagmanin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hellsten, Villiina: Naiset ehdokkaina ja äänestäjinä. Julkaisussa Hyvinvointikatsaus 1/2006, s. 15–20.
Hyvinvointikatsaus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Holli, Anne Maria – Wass, Hanna: Gender-based voting in the parliamentary elections of 2007 in Finland. Julkaisussa European journal of political research. 49 (2010): 5, s. 598–630.
European journal of political research -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Holli, Anne Maria – Wass, Hanna: Sukupuoli ja äänestäminen. Teoksessa Vaalit yleisödemokratiassa : eduskuntavaalitutkimus 2007. Borg, Sami – Paloheimo, Heikki (toim.). Tampere: Tampere University Press, 2009.
Borgin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Huttunen, Taina: Pitkä tie Pohjois-Karjalasta Arkadianmäelle : naisten edustajaehdokkuudet ja naiskansanedustajien kouliintumishistoria 1907–1999. Joensuu: University of Eastern Finland, 2012. 
Huttusen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Koskinen, Pirkko K.: Äänioikeuden lainsäädäntöhistoriaa. Teoksessa Yksi kamari – kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Helsinki: Eduskunnan kirjasto 1997.
Yksi kamari – kaksi sukupuolta -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kuusipalo, Jaana: Sukupuolittunut poliittinen edustus Suomessa. Tampere, Tampere University Press, 2011.
Kuusipalon julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Niemi, Mari K.: Kaksi tietä huipulle : media ja puoluejohtajuus Suomessa naisten noususta populismin aaltoon. Turku: Turun yliopisto, 2014.
Niemen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen eduskunta 100 vuotta : naiset eduskunnassa, osa 4. Helsinki: Edita, 2006.
Suomen eduskunta 100 vuotta : naiset eduskunnassa -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sulkunen, Irma: Suomi naisten äänioikeuden edelläkävijänä. Teoksessa Suomen eduskunta 100 vuotta : naiset eduskunnassa, osa 4, osa 4. Helsinki, Edita 2006.
Suomen eduskunta 100 vuotta : naiset eduskunnassa -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen kansanedustuslaitoksen historia 5. Eduskunnan historiakomitea – Seitkari, O: Edustuslaitoksen uudistus 1906. Tuominen, Uuno: Autonomian ajan yksikamarinen eduskunta 1907–1916. Helsinki: Eduskunnan historiakomitea, 1958. 
Suomen kansanedustuslaitoksen historia 5 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen kansanedustuslaitoksen historia. 9  : eduskunnan valitseminen 1907–1963. Eduskunnan historia komitea – Tarkiainen, Tuttu: . Helsinki : Eduskunnan historiakomitea, 1971.
Suomen kansanedustuslaitoksen historia 9 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Yksi kamari – kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Markkola, Pirjo – Ramsay, Alexandra (toim.). Helsinki : Eduskunnan kirjasto, 1997.
Yksi kamari – kaksi sukupuolta -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Verkkolähteet

100 vuotta eduskuntavaaleja​. YLE 

Eduskuntavaalit. Tilastokeskus

Eduskuntavaalit 1907.  Oikeusministeriö 

Eduskuntavaalitilastot 1907–2007. Tilastokeskus 

Gender Quotas Database

Hellsten, Villiina: Vaalit ja naisten aktiivisuus. Tilastokeskus

Inter-Parliamentarian Union (IPU):
Women in National Parliaments, world average
Women in National Parliaments, world classification
Women in Regional Parliamentary Assemblies  

Naisten ja miesten äänioikeus toteutui Suomessa täysimittaisesti ensimmäisenä maailmassa. itsenaisyys100.fi-sivusto 

Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsingin yliopiston Kristiina-instituutti

Naisten äänioikeus ja vaalikelpoisuus. Verkkojulkaisussa 100 vuotta naisten elämää ja tekoja. 

Perälä, Annu: Valiokunnat ja sukupuoli. Eduskuntatutkimuksen keskus, blogiteksti

Pärssinen, Hilja: Naiset mukaan : vähän äänioikeusasiasta. 1905 

Sulkunen, Irma: Suurlakko ja naisten äänioikeus. Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta

Suomen tilastollinen vuosikirja 2011. Tilastokeskus

Suomen tilastollinen vuosikirja 2015. Tilastokeskus

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit. 1. Ehdokkaiden tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2011. Tilastokeskus

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit. 1. Ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2015. Tilastokeskus 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit. 1. Ehdokkaiden tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2019.  Tilastokeskus

Vuoden 2019 eurovaalien tulokset, meppien sukupuolijakauma maittain: 2019. Euroopan parlamentti

Yksi kamari - kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Eduskunnan kirjasto, 2017.


Liite Naisten äänioikeus 110 vuotta -tietopakettiin

 

Naisten äänioikeus 110 vuotta -tietopaketti | Historiallinen tausta | Naiset vaaleissa | Naiset kansanedustajina | Kirjallisuus ja verkkolähteet