Eduskuntavaalien varmin merkki ovat kadunvarsiin ilmestyvät mainosrivistöt. Taustalla Juha Sipilän (lib) mainos vuodelta 1970. Kuva: Simo Rista / Helsingin kaupunginmuseo CC BY 4.0.

​Vaalimainoskokoelmat muissa kirjastoissa ja arkistoissa

​Kansalliskirjasto

Suomen laajin kokoelma vaaliaineistoja on tallennettu Kansalliskirjaston pienpainatekokoelmaan. Vaaliaineiston kartunta pohjautuu lakiin kultturiaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007), jonka mukaan vapaakappaleet Suomessa valmistetuista painotuotteista tulee lähettää Kansalliskirjastoon.

Kansalliskirjasto saa paperisten vaaliaineistojen vapaakappaleita suoraan painotaloilta. Jos paino on ulkomainen tai monistuksesta huolehditaan itse, on luovutusvelvollisuus puoluejärjestöllä. Vapaakappaleita pyydetään kaksi kappaletta, joista toinen tallennetaan Turun yliopiston kirjaston kokoelmaan. Kansalliskirjaston vaalikokoelma on Turun kokoelmaa täydellisempi. Myös Jyväskylän yliopiston kirjaston pienpainatteisiin on tallennettu vaalimainoksia ja vaalijulisteita.

Kansalliskirjaston pienpainatteissa on monipuolisia aineistoja kaikista suomalaisista vaaleista. Lukusalissa tutkittavissa oleva aineisto on järjestetty vaaleittain ja niiden sisällä edelleen puolueen mukaisesti. Painettuja vaaliaineistoja ei ole luetteloitu eikä toistaiseksi digitoitu.

Kansalliskirjasto on 2000-luvun vaalien yhteydessä toteuttanut keräyksiä, joissa tallennetaan puolueiden verkkosivustoja, vaaliuutisointia ja ehdokasmainontaa eri sosiaalisen median alustoilla (mm. Facebook, Twitter, YouTube). Teemakeräyksen tallenteita pääsee selaamaan verkkoarkiston vapaakappaletyöasemien kautta. Yksi vapaakappaletyöasemista on asiakkaiden käytettävissä myös Eduskunnan kirjastossa (Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot -työasema). Käyttöliittymäuudistus rajoittaa tällä hetkellä Kansalliskirjaston verkkoarkiston hyödyntämistä.

​Yksityiset keskusarkistot

Suurimmat puolueet ovat tallentaneet puoluejärjestöjen, eduskuntaryhmien ja yksittäisten kansanedustajien aineistot omiin arkistoihinsa. Vaikka kokoelmat eivät rajoitu puolueiden aineistoihin, näitä arkistoja on tavattu nimittää puoluearkistoiksi. Yhdessä muutamien muiden yhteiskunnallisten arkistojen kanssa ne muodostavat Yksityiset keskusarkistot.

Nykyiset eduskuntapuolueet lukuun ottamatta perussuomalaisia, vihreitä ja Liike Nytiä toimittavat aineistojaan yksityisiin keskusarkistoihin. Vihreän Liiton vanhat aineistot on tallennettu Kansallisarkistoon.

Vaaliaineistot yksityisissä keskusarkistoissa eivät yleensä muodosta omaa arkistokokoelmaansa vaan niitä on tallennettu monen eri arkistonmuodostajan alaisuuteen. Käytetyimpiä vaaliaineistoja kuten vaalijulisteita on saatavissa myös digitaalisessa muodossa. 

Eduskuntavaalimainoksia ihmettelemässä Vääksyssä vuonna 1991.
Kuva: Helge Heinonen / Museovirasto CC BY-NC-ND 2.0

Porvarillisen Työn Arkisto

Porvarillisen Työn Arkisto toimii Kansallinen Kokoomus rp:n puoluejärjestön ja eduskuntaryhmän keskusarkistona, johon kuuluu laaja vaaliaineistokokoelma vuosilta 1918–2014. Kokoomus eduskuntavaaleissa -verkkosivuilla on esimerkkejä kokoomuksen vaalijulisteista eri eduskuntavaaleissa. 

Työväen Arkisto ja Kansan Arkisto

Työväen Arkisto toimii sosialidemokraattisen työväenliikkeen keskusarkistona. Kansan Arkisto tallentaa vasemmistolaisen työväenliikkeen perintöä, jota eduskunnassa edustaa Vasemmistoliitto sekä sen edeltäjä SKDL. Molempien arkistojen digitoitu kuva- ja julistemateriaali on selailtavissa arjenhistoriaa.fi -verkkoportaalissa.

​Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

Vaaleihin liittyvä audiovisuaalinen aineisto on tallennettu Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kokoelmiin. Kopioita esimerkiksi vaalielokuvista on myös yksityisissä keskusarkistoissa. Eduskunnan kirjastossa on käytettävissä Kansallisten kulttuuriaineistojen digitaalisten arkistojen työasema, jonka avulla pääsee tutkimaan KAVI:n ylläpitämän radio- ja tv-arkisto Ritvan tietokantaa.