​Eduskunnan arkiston palvelut

Arkistoasioissa sinua palvellaan kirjaston asiakaspalvelupisteessä. Voit ottaa myös suoraan yhteyttä arkiston asiantuntijoihin esimerkiksi sähköpostilla arkisto@eduskunta.fi. Arkisto palvelee ma–pe klo 9–15. Arkistopäällikkönä toimii Jari Suutari, puh. 09 432 3460.

Eduskunnan arkistossa säilytettävät asiakirjat ovat pääosin kaikkien käytettävissä. Osaan aineistosta, kuten muistitietoarkistoon, tarvitaan käyttölupa. Pieni osa kuva-arkiston kokoelmasta on saatavilla eduskunnan kuvapankissa.​

​Arkiston tietopalvelu

Arkisto tekee arkiston asiakirjoihin perustuvia pienimuotoisia selvityksiä maksutta. Suuritöisistä selvityksistä perimme korvauksen. Voit pyytää kopioita tai sähköisiä tiedostoja arkiston asiakirjoista puhelimella, kirjeillä tai sähköpostilla. Kopioista veloitamme kirjaston palvelumaksujen mukaan.

​Tarjoamme käyttöösi painettuja asiakirjoja ja niiden hakemistoja

Painettuja valtiopäiväasiakirjoja voit lukea kirjaston tiloissa tai pyytää kotilainaksi. Valtiopäiväasiakirjojen lainakappaleet sijaitsevat suljetussa varastossa, josta noudamme niitä tarvittaessa. Ne saat käyttöösi tekemällä varastonoutopyynnön Selma-kokoelmatietokannassa.

Painettujen asiakirjojen käyttöä helpottavat vuotuiset ja pitempijaksoiset asia- ja henkilöhakemistot. Lisäksi painettujen valtiopäiväasiakirjojen käyttäjiä varten on laadittu Suomen valtiopäiväasiakirjat : käytön opas (pdf). Sähköiseen valtiopäiväasiahakuun sisältyy kontrolloitu asiasanasto vuodesta 1989 alkaen, ruotsiksi vuodesta 1991. Lisäksi suomenkieliset valtiopäiväasiat vuodesta 1919 alkaen on kuvailtu yksittäisillä vapailla asiasanoilla.

​Pyydä käyttöösi mikrofilmejä, CD-ROM-levyjä tai alkuperäisiä asiakirjoja

Tilaa alkuperäiset asiakirjat, mikrofilmit ja CD-ROM-levyt kirjaston asiakaspalvelusta täyttämällä arkiston lainakuitti. Käytä tilatessasi hyväksi kirjaston asiakaspalvelussa säilytettäviä arkisto- ja mikrofilmiluetteloita. Voit tutustua mikrofilmiluetteloihin myös verkossa.

Valiokunta-asiakirjojen CD-ROM-levyt ovat käytettävissä vuoden 2003 valtiopäivistä alkaen. Alkuperäisten asiakirjojen sijaan käytetään aina mahdollisuuksien mukaan painettuja, mikrofilmattuja tai muuten kopioituja asiakirjoja.

Eduskunnan verkkosivuilta löydät valtiopäiväasioiden käsittelyvaiheet, valtiopäiväasiakirjat sekä raportit ja tilastot valtiopäiväasioiden eduskuntakäsittelystä.

​Kopiointi

Painetuista valtiopäiväasiakirjosta voit ottaa kopioita asiakaskopiokoneella. Mikrofilmeistä voit tallentaa itsellesi sähköiset pdf-tiedostot mikrofilmiskannerilla. Alkuperäisasiakirjoista voi saada kopioita kirjaston henkilökunnan ottamana kirjaston palvelumaksujen mukaan.

Lisää tietoa kuva-arkistosta.

Eduskunnan kuva-arkistossa on eduskuntaan ja eduskuntatyöhön liittyviä valokuvia. Ajankohtaista kuvaa on eduskunnan Flickr-tilillä.

Lisää tietoa muistitietoarkistosta.

Eduskunnan muistitietoarkisto on luvanvaraisesti tutkijoiden käytössä Eduskunnan kirjastossa.