Consumer protection in a circular economy

Keirsblick, Bert – Terryn, Evelyne (toim.): Consumer protection in a circular economy. Cambridge, Intersentia, 2019. 347 s.

​Kirjassa tutkitaan kuluttajansuojan keskeisiä kysymyksiä kiertotaloudessa sekä oikeudellisesta että monitieteisestä näkökulmasta. Teos tarjoaa perusteellisen analyysin aloitteista ja strategioista, joita on suunniteltu ja toteutettu arvoketjun eri vaiheissa, sekä kiinteän että irtaimen omaisuuden osalta.

Useiden kirjoittajien artikkeleista koostuvassa kirjassa tarkastellaan aihetta sekä Euroopan unionin tasolla että useissa sen jäsenvaltioissa.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Julkaisun esittely Google-teoshaussa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 24.2.2020 11.00
Muokattu 11.11.2020 14.10