Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications – Bulletin 1

FRA European Union Agency for Fundamental Rights: Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications – Bulletin 1. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. 60 s.

​Euroopan unionin perusoikeusvirasto on kartoittanut koronaviruspandemian myötä toteutettuja tiettyjen perusoikeuksien rajoituksia 27 jäsenvaltiossa.

Tarkastelussa on mm. jokapäiväiseen elämään liittyviä rajoituksia, erityisryhmiin, kuten vanhuksiin, liittyvät rajoitukset sekä disinformaation leviämisen vastaiset toimenpiteet. Julkaisu koostuu yhteenvedosta ja tarkemmista maakohtaisista raporteista ja ne kattavat 1. helmikuuta ja 20. maaliskuuta välisen ajan.

Verkkojulkaisu
Maakohtaiset raportit
FRAn suomenkielinen nettisivu

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 16.4.2020 14.10
Muokattu 16.4.2020 15.49